Fik et seri­øst oplæg til bestyrel­sen

Da Promens havde et behov for flytning af ventilationsanlæg modtog de to meget specifikke tilbud, da der var nogle krav og behov der skulle opfyldes.

Uvildig tilbudsevaluering

Promens ønskede at træffe et valg af udbyder på et oplyst grundlag og derfor kontaktede de EWII Rådgivning for at få en uvildig tilbudsevaluering.

En energirådgiver fra EWII Rådgivning lavede derefter en sammenligning af de to modtagne ventilationstilbud. Vores energirådgivere har en know-how, der gør det lettere at gennemskue forskellige tilbud - og så er de "kundens mand".

Selve sammenligningen bestod af pris, løsningsforslag, fremadrettede energiomkostninger og kommentarer til de to tilbud. Desuden blev der lavet en anbefaling til Promens, så tilbuddene kunne blive helt fyldestgørende.

Oplæg med ekstra gevinst

Den uvildige tilbudsevaluering har givet Promens et seriøst oplæg, som de kan gå videre til bestyrelsen med. Den øgede investering viser sig nemlig at være billigere i drift på den lange bane. Desuden er Promens sikre på, at løsningen overholder arbejdstilsynets krav. Som ekstra gevinst, er der tænkt køling ind i løsningen, som en optionspris, der giver et bedre indeklima i virksomheden.

"På baggrund af en uvildig tilbudsevaluering, som viser en sammenligning af forskellige løsninger, kunne vi komme med et seriøst oplæg til bestyrelsen på et oplyst grundlag. Dermed er hele livscyklusomkostningen tænkt ind, og ikke alene investeringsprisen."

Kjeld Pedersen, Production coordinator hos RPC Kolding A/S

Case

Energisyn gav 34 forslag til energibesparelser

Et lovpligtigt energisyn viste stort potentiale for at spare på energien hos Lemvigh-Müller.