Tørring Kraftvarmeværk tænker langsigtet

Mens lokalområdet venter på fjernvarme, installerer Tørring Kraftvarmeværk midlertidige mobile varmepumper. Det skal afholde deres kommende fjernvarmekunder fra at investere i en anden varmeløsning, indtil de kan få fjernvarme.

Ventetiden på fjernvarme kan blive en dyr affære. I yderste konsekvens kan det betyde, at grundlaget for nogle fjernvarmeprojekter bliver udhulet, da slutbrugerne ikke har råd til at vente, og ofte vil lede efter alternative opvarmningsmuligheder.

Hos Tørring Kraftvarmeværk har de løst udfordringen ved hjælp af mobile luft til vand varmepumper, som midlertidigt kan tilsluttes hos slutbrugeren, der venter på fjernvarme. De har lejet to store mobile varmepumper på 120 kW og fem mindre på 18 kW fra EWII. Indtil videre er de to store og en af de mindre mobile varmepumper lejet ud.

Mobile varmepumper er en god løsning for os, da vi hjælper vores kommende fjernvarmekunder her og nu.

Torben Alex Nielsen

Direktør Tørring Kraftvarmeværk
Mobil varmepumpe hos Tørring Kraftvarmeværk

En af de store varmepumper er installeret ved Domino A/S i Ølholm, som producerer udstyr til svine- og kvægbranchen. Hos Domino A/S var de hårdt presset af de høje gaspriser, og bliver først koblet på fjernvarmenettet til næste sæson. De firdoblede gasregninger gjorde det attraktivt at slukke for gassen i en periode og dermed undgå at betale årets sidste kvartalsregning.

”Den anden store mobile varmepumpe, har vi placeret i et område, hvor vi er ved at rulle en transmissionsledning ud. Her skal vi holde seks-syv huse frostfri. Så undgår vi at skulle holde en 1,5 kilometer lang transmissionsledning varm for nogle få huses skyld, siger Torben Alex Nielsen.

Indgår i et større konverteringsprojekt

Tørring Kraftvarmeværk ser ind i en del konverteringer i løbet af 2023. Så selv om alle de små mobile varmepumper endnu ikke er lejet ud, er Torben Alex Nielsen ikke nervøs for investeringen. Især da varmepumperne kun er lejet af EWII for en begrænset periode. Og de lige nu er i gang med at konvertere Ølholm, som har omkring 300 husstande og virksomheder, hvor de nye varmepumper vil tjene som en midlertidig løsning, indtil en mere optimal opvarmningsmetode etableres.

”Vi var lidt nervøse for, om der var lang leveringstid, så vi bestilte hurtigt varmepumperne. Vi var til gengæld ikke i tvivl om, at vi nok skulle få dem anvendt”, fortæller Torben Alex Nielsen.

Produkt

Lej en midlertidig mobil varmepumpe

En mobil varmepumpe giver dit fjernvarmeselskab mulighed for at forsyne områder med grøn varme, indstil der er udlagt distributionsnet til fjernvarme.