Energirådgivning erhverv

Vi hjælper med optimering af energien

Energirådgivning erhverv

Hvad enten din virksomhed ønsker at spare på energien, som del af den grønne omstilling, eller I vil spare på energien for at forbedre økonomien, så er der stort set altid et energipotentiale.

 • Databaseret energiledelse

  Få overblik over jeres energiforbrug med en systematisk tilgang, der hjælper jer med at finde energispild.

  Om energidata
 • Energimærkning

  Få en effektiv gennemgang af dine erhvervsbygningers energimæssige tilstand, og udnyt resultatet til energioptimering.

  Om energimærkning
 • Energisyn

  Få overblik over jeres samlede energiforbrug samt en synliggørelse af, hvor I kan spare på energien.

  Om energisyn
 • Energitilskud

  Få rådgivning og hjælp med beregning af besparelsespotentiale samt hjælp til ansøgning om tilskud.

  Om energitilskud

Energirådgivning til erhverv

Der kan være mange penge at spare ved at kigge nærmere på din virksomheds energiforbrug.

Vi har mange års erfaring og ekspertise inden for energirådgivning og energioptimering, og kan hjælpe dig med en grøn omstilling af virksomheden.

Det kan komme din virksomhed til gode i form af en bedre udnyttelse af energien, besparelser på bundlinjen, et større overskud og mere tid til din kerneforretning

Uanset hvilke behov din virksomhed har, kan vi hjælpe din virksomhed med at optimere energiforbruget - til gavn for både økonomien og miljøet.

Kontakt os

Skal vi tage en snak om mulighederne for energirådgivning for netop din virksomhed? Du kan enten ringe til os på 73 63 30 70 eller klikke på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende samtale.
 
Godt på vej mod en CO2 neutral virksomhed

Dit grønne aftryk

På vej mod en CO2 neutral virksomhed

Der er mange tiltag, der kan gøres for at mindske udledningen af CO2. Få konkrete bud på, hvad du kan gøre for at skrue ned for udledningen.

Fingre taster på tastatur

Produkt

Nem og hurtig kortlægning af forbruget

En energianalyse er en mulighed for små og mellemstore virksomheder at finde deres besparelsespotentiale.

Ofte stillede spørgsmål

Prisen på energimærkningen afhænger af bygningens størrelse, opførelsesår samt hvilken type energimærkning, der ønskes - og hvilke krav og forudsætninger virksomheden selv har. Derfor beder vi jer kontakte os for et konkret tilbud.

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70.

Energisyn er obligatorisk i store virksomheder. De danske regler siger, at virksomheder med over 250 ansatte eller en omsætning på mindst 50 millioner euro og en årlig balance på mindst 43 millioner euro er omfattet kravet om energisyn.

Når virksomheden har fået foretaget et energisyn, skal det indrapporteres til Energistyrelsen, som godkender det. Der er intet krav om at virksomheden skal gennemføre besparelsesforslagene fra energisynsrapporten.

Bruger du energi til at drive din virksomhed og din produktion - også kaldet procesenergi - kan du få godtgørelse.

Det kunne f.eks. være til:

 • Belysning
 • Drift af maskiner
 • Kontordrift f.eks. computere
 • Ovne

Energi kan være elektricitet men også gas, kul og fjernvarme. Der er desuden mulighed for godtgørelse for den el, du anvender til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Vil du gerne vide mere om afgifter så kontakt EWII Rådgivning på 73 63 30 70.

Energistyrelsens Erhvervspulje afløser den tidligere Energiaftale af 2018 og Klimaaftalen for energi og industri 2020. Erhvervspuljen gælder foreløbigt indtil 2030.

Formålet med puljen er at støtte energispareprojekter, der styrker virksomhedernes konkurrenceevne og bidrager til at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 % i 2030. Puljen er målrettet privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder.

Alle private og offentlige virksomheder kan få lavet et CO2 regnskab. Vi kigger på alle aktiviteter der udleder CO2 f.eks. energikilder, el, brændsel, varme, transport, produktionsprocesser, affald, spildevand, indirekte udledninger mv.

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70, hvis du vil vide mere.