Reduceret elafgift erhverv

Elafgifter til erhverv reduceres og gør el til varme billigere for virksomheder.

Fra 1. januar 2021 blev det billigere for virksomheder, der anvender el til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Som en del af klimaaftalen nedsættes afgiften på el til erhverv.

Hvad kan din virksomhed spare?

Hidtil har virksomheder kunne få godtgjort elafgift af el anvendt til proces med den fulde elafgift på nær 0,4 øre/kWh. Derimod har virksomheder, der anvendte el til opvarmning af lokaler, i vandvarmere, til klimaanlæg og komfortkøling kunne få 68,2 øre/kWh tilbage af de 89,2 øre/kWh, som elafgiften udgjorde i 2020.

Lovændringen betyder, at momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort hele elafgiften på nær 0,4 øre/kWh, uanset om elektriciteten bruges til proces eller rumvarme m.v. Det kan derfor blive til store besparelser.

Et eksempel:

 

2020 2021
Samlet forbrug  200.000 kWh  200.000 kWh
El anvendt til proces  100.000 kWh  100.000 kWh
El anvendt til rumvarme m.v.  100.000 kWh 100.000 kWh
Afgift efter godtgørelse af proces  400 DKK  400 DKK
Afgift efter godtgørelse af rumvarme m.v.  21.000 DKK   400 DKK
Samlet afgift, der ikke godtgøres  21.400 DKK  800 DKK
Besparelse    20.600 DKK

*Eksemplet er forudsat, at virksomheden har fuld fradragsret for moms, og ikke er et liberalt erhverv.

Det betyder samtidig, at momsregistrerede virksomheder, bortset fra liberale erhverv, ikke fremover skal sondre mellem el anvendt til proces og el anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Momsregistrerede virksomheder behøver derfor ikke pr. 1. januar 2021 at foretage måling af deres elforbrug til rumvarme m.v., men kan få godtgørelse af hele elafgiften på nær minimumssatsen på 0,4 øre/kWh.

El til liberale erhverv

Efter de nugældende regler kan liberale erhverv alene få godtgørelse af afgift for el anvendt til rumvarme, komfortkøling med videre.

Liberale erhverv omfatter:

  • Advokater
  • Arkitekter
  • Bureauer
  • Landinspektører
  • Mæglere
  • Reklamebureauer
  • Revisorer
  • Rådgivende ingeniører

Liberale erhverv kan derimod ikke få godtgørelse af el anvendt til proces. Procesenergi er for eksempel el anvendt til belysning og drift af pc’er.

Liberale erhverv er pr. 1. januar 2021 berettiget til at få godtgjort elafgift med den fulde afgift af el anvendt til rumvarme, komfortkøling og varmt vand på nær minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh. Liberale erhverv skal derfor fortsat frem til 1. januar 2023 foretage måling af el anvendt til disse formål for at være berettiget til godtgørelse.

Fra 1. januar 2023 ophæves begrænsningen af godtgørelse af elafgift for liberale erhverv, og de kan derfor fra denne dato få godtgørelse af elafgift både for el anvendt til proces og til rumvarme m.v. på linje med andre momsregistrerede virksomheder.

Overskudsvarme

Tidligere har virksomheder, som udnyttede overskudsvarme fra proces til rumvarme ved hjælp af særlige installationer, skulle betale overskudsvarmeafgift.

Som følge af, at virksomhederne fremover vil kunne få den samme godtgørelse af elafgiften på el anvendt til proces og til rumvarme m.v., ophæves regler om betaling af overskudsvarmeafgift for elbaseret energikilder.

Virksomheder der anvender gas, biomasse eller kul til at opvarme proces, som de får afgiftsgodtgørelse for, skal dog stadig betale overskudsvarmeafgift.

Mand arbejder med energidata for optimere sin virksomheds energiforbrug

Case

Promens fik lavet tilbudsevaluering

Se hvordan vi har hjulpet Promens med en uvildig tilbudsevaluering af to modtagne ventilationstilbud. Sammenligningen bestod af pris, løsningsforslag, fremadrettede energiomkostninger og kommentarer til de to tilbud.