Lovpligtigt energisyn

Energirådgiver står sammen med kunde og peger på lyskilde. Han er gang i med at udføre et obligatorisk energisyn af store virksomheder.
Som et led i EU’s energieffektivitetsdirektiv skal flere virksomheder have foretaget et energisyn hver fjerde år.
 • Kortlægning af energiforbrug

 • Synliggørelse af energioptimering

 • Mulighed for besparelser

Hvad er et energisyn?

Med et energisyn får din virksomhed et overblik over jeres samlede energiforbrug samt en synliggørelse og anbefaling af, hvor I kan spare på energien. Samtidig kan du være helt sikker på, at din virksomhed lever op til alle gældende krav. 

Virksomheder, som ikke har fået udført et energisyn og ikke er i dialog med Energistyrelsen, kan risikere at blive præsenteret for et påbud.

Læs mere om EU's energieffektivitetsdirektiv på Energistyrelsen

 

Skal vi snakke om energisyn?

Vores erfarne rådgivere er klar til at hjælpe din virksomhed, uanset branche, med et lovpligtigt energisyn.

Du kan kontakte os direkte på 73 63 30 70 eller klikke på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak om et energisyn af din virksomhed.

 

Ring mig op

Sådan foregår et energisyn

En enkel proces med 3 trin.

 1. Dataindsamling

  Vi indsamler data og skaber overblik over det samlede energiforbrug.
 2. Analyse

  Vi analyserer data og identificerer, hvor der er potentiale for forbedringer.
 3. Rapport

  I får indsigt i rapporten og konkrete forslag til energioptimering.

Hvem skal have foretaget energisyn?

Energisyn er obligatorisk for virksomheder, der globalt enten har mindst 250 ansatte eller en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro og en årlig balance på mindst 43 mio. euro opgjort efter aflagt årsregnskab. Det gælder også for offentlige virksomheder der fungerer på markedsvilkår.

Kravet om energisyn gælder også datterselskaber og andre associerede selskaber, men i form af et forenklet energisyn. Læs mere om forenklet energisyn.

Har din virksomhed implementeret et af de to ledelsessystemer: Certificeret energiledelse (ISO 50001) eller Certificeret miljøledelse (ISO 14001 med tillæg af kravelement 4.4.3 fra ISO 50001), så betragtes kravet om energisyn dog som opfyldt.

Følg nedenstående links for uddybende information og retningslinjer:

Link til retsinfo vedrørende implementering af EU direktivet
Link til retsinfo vedrørende bekendtgørelsen om energisyn

 

Hvad får din virksomhed ud af et energisyn?

Når vi udfører et energisyn i din virksomhed, identificerer vi de områder, der er fordelagtige i forhold til at spare på energien.

Kort sagt hjælper vi med et indblik i, hvor der kan foretages besparelser i forbruget og dermed spares penge og ressourcer i en mere bæredygtig retning. Vi samler resultaterne i en rapport, som skal vi sender til Energistyrelsen.

Bagefter starter selve gennemførelsen af de anbefalede besparelsestiltag, som f.eks. kan være inden for bygningsdrift, industrielle anlæg og transport. Her bidrager vi også gerne med vores kompetencer, ligesom vi sørger for at følge op på de investeringer, som din virksomhed vælger at foretage.

Hvad koster et energisyn?

Prisen på et energisyn afhænger af størrelsen på din virksomhed og f.eks. hvor mange lokationer den er fordelt på. Det afgør nemlig hvor mange timer, vi skal bruge på at indhente og analysere data. De fleste virksomheder ender med at tjene udgiften til energisynet hjem i energibesparelser.

Rådgivning erhverv

Med et energisyn får din virksomhed:

 • Et samlet overblik over virksomhedens forbrug i kr. og kWh
 • Garanti for at I overholder gældende lovgivning
 • Overblik over, hvor I kan spare på energien
 • Et reduceret energiforbrug, der kan mærkes på bundlinjen

Hvorfor skal min virksomhed vælge et energisyn?

Der kan være flere årsager til, hvorfor din virksomhed vælger at få foretaget et energisyn. Generelt set er energisyn for virksomheder, der vil:

 • Have kortlagt energiforbruget
 • Have en prioriteret liste med besparelsespotentiale
 • Frigive ressourcer internt i virksomheden
 • Overholde lovgivningen, så sanktioner og bøder undgås
Rådgivning erhverv

Produkt

Forenklet energisyn

Ny lovgivning betyder, at datterselskaber af store internationale virksomheder skal energisynes hvert 4 år.

Produkt

Nem og hurtig kortlægning af forbruget

En energianalyse er en mulighed for små og mellemstore virksomheder at finde deres besparelsespotentiale.