Lovpligtigt energisyn

Energirådgiver er gang i med at udføre et lovpligtigt energisyn af en virksomhed.
Som et led i EU’s energieffektivitetsdirektiv skal flere virksomheder have foretaget et energisyn hver fjerde år.
 • Kortlægning af energiforbrug

 • Synliggørelse af energioptimering

 • Mulighed for besparelser

Hvad er et energisyn?

Med et energisyn får din virksomhed et overblik over jeres samlede energiforbrug samt en synliggørelse og anbefaling af, hvor I kan spare på energien. Samtidig kan du være helt sikker på, at din virksomhed lever op til alle gældende krav. 

Virksomheder, som ikke har fået udført et energisyn og ikke er i dialog med Energistyrelsen, kan risikere at blive præsenteret for et påbud.

Læs mere om EU's energieffektivitetsdirektiv på Energistyrelsen

 

Skal vi hjælpe dig?

Vores erfarne rådgivere er klar til at hjælpe din virksomhed, uanset branche, med et lovpligtigt energisyn.

Du kan kontakte os direkte på 73 63 30 70 eller klikke på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak om din virksomhed.

 

Ring mig op

Sådan foregår det

En enkel proces med 3 trin.

 1. Dataindsamling

  Vi indsamler data og skaber overblik over det samlede energiforbrug.
 2. Analyse

  Vi analyserer data og identificerer, hvor der er potentiale for forbedringer.
 3. Rapport

  I får indsigt i rapporten og konkrete forslag til energioptimering.

Hvem skal have foretaget energisyn?

Energisyn er obligatorisk for virksomheder, der globalt enten har mindst 250 ansatte eller en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro og en årlig balance på mindst 43 mio. euro opgjort efter aflagt årsregnskab. Det gælder også for offentlige virksomheder der fungerer på markedsvilkår.

Kravet om energisyn gælder også datterselskaber og andre associerede selskaber, men i form af et forenklet energisyn. Læs mere om forenklet energisyn.

Har din virksomhed implementeret et af de to ledelsessystemer: Certificeret energiledelse (ISO 50001) eller Certificeret miljøledelse (ISO 14001 med tillæg af kravelement 4.4.3 fra ISO 50001), så betragtes kravet om energisyn dog som opfyldt.

Følg nedenstående links for uddybende information og retningslinjer:

Link til retsinfo vedrørende implementering af EU direktivet
Link til retsinfo vedrørende bekendtgørelsen om energisyn

 

Hvad får din virksomhed ud af et energisyn?

Når vi udfører et energisyn i din virksomhed, identificerer vi de områder, der er fordelagtige i forhold til at spare på energien.

Kort sagt hjælper vi med et indblik i, hvor der kan foretages besparelser i forbruget og dermed spares penge og ressourcer i en mere bæredygtig retning. Vi samler resultaterne i en rapport, som skal vi sender til Energistyrelsen.

Bagefter starter selve gennemførelsen af de anbefalede besparelsestiltag, som f.eks. kan være inden for bygningsdrift, industrielle anlæg og transport. Her bidrager vi også gerne med vores kompetencer, ligesom vi sørger for at følge op på de investeringer, som din virksomhed vælger at foretage.

Hvad koster det?

Prisen på et energisyn afhænger af størrelsen på din virksomhed og f.eks. hvor mange lokationer den er fordelt på. Det afgør nemlig hvor mange timer, vi skal bruge på at indhente og analysere data. De fleste virksomheder ender med at tjene udgiften til energisynet hjem i energibesparelser.

Rådgivning erhverv

Det får din virksomhed:

 • Et samlet overblik over virksomhedens forbrug i kr. og kWh
 • Garanti for at I overholder gældende lovgivning
 • Overblik over, hvor I kan spare på energien
 • Et reduceret energiforbrug, der kan mærkes på bundlinjen

Hvorfor skal min virksomhed vælge et energisyn?

Der kan være flere årsager til, hvorfor din virksomhed vælger at få foretaget et energisyn. Generelt set er det for virksomheder, der vil:

 • Have kortlagt energiforbruget
 • Have en prioriteret liste med besparelsespotentiale
 • Frigive ressourcer internt i virksomheden
 • Overholde lovgivningen, så sanktioner og bøder undgås

Ofte stillede spørgsmål

Et energisyn er en grundig gennemgang af din virksomheds bygninger, anlæg, udstyr og transport, hvor fordelingen af virksomhedens energiforbrug og energiforhold kortlægges. Resultaterne af gennemgangen analyseres og bruges til at identificere muligheder for energieffektivisering.

Energisyn er obligatorisk i store virksomheder. De danske regler siger, at virksomheder med over 250 ansatte eller en omsætning på mindst 50 millioner euro og en årlig balance på mindst 43 millioner euro er omfattet kravet om energisyn.

Når virksomheden har fået foretaget et energisyn, skal det indrapporteres til Energistyrelsen, som godkender det. Der er intet krav om at virksomheden skal gennemføre besparelsesforslagene fra energisynsrapporten.

Prisen på et energisyn afhænger af din virksomheds størrelse og om den er fordelt på flere lokationer. Det afgør nemlig hvor mange timer, vi skal bruge på at indhente og analysere data. Derfor beder vi jer kontakte os for et konkret tilbud.

Du kan kontakte EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller på 73 63 30 70, hvis du vil høre mere om energisyn.

Energisynet foregår ved at vi:

 1. Indsamler relevante data
 2. Gennemgår bygninger, anlæg og udstyr
 3. Analyserer data og udarbejder energisynsrapporten
 4. Gennemgår rapporten og evt. sørger for indberetning

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70, hvis I har spørgsmål til energisyn.

Hver fjerde år skal virksomheder have foeretaget et energisyn. Det er et led i EU’s energieffektivitetsdirektiv.

Rådgivning erhverv

Produkt

Forenklet energisyn

Ny lovgivning betyder, at datterselskaber af store internationale virksomheder skal energisynes hvert 4 år.