5 fordele ved varmepumper på abonnement

Med en varmepumpe på abonnement sparer din virksomhed både penge og skåner miljøet.

En varmepumpe er et miljøvenligt alternativ til opvarmning med fossile brændstoffer. Her er fem fordele med en varmepumpe på abonnement.

1: En CO2 neutral varmekilde

Vil din virksomhed leve op til regeringens krav om at mindske CO2 udslippet og skåne miljøet? Så kan en varmepumpe være en god ide. Sådan kan din virksomhed reducere CO2 reduktionen med op til 100 % i forhold til andre varmekilder. Det kræver, at varmepumpen forsynes med el fra vedvarende energikilder som vindmøller.

2: Forbedret varmeøkonomi

En varmepumpe anvender luftens eller jordens naturlige varme. Den er økonomisk fordelagtig, fordi du over tid sparer penge på varmeforbruget. Mange virksomheder kan reducere deres varmeudgifter med op til 25 % med en varmepumpe på abonnement.

3: Ingen drift og vedligehold

En varmepumpe er driftssikker og kræver ikke mange ressourcer til vedligehold. Med en varmepumpe på abonnement fra EWII, slipper du helt for bekymringer. Vi sørger for vedligehold, og at de nødvendige og lovpligtige eftersyn bliver foretaget. 

4: Stor gevinst med en lav investering

Det kræver naturligvis en investering at vælge en CO2 neutral og økonomisk fordelagtig varmeløsning. Helt præcist 15 % af totalprisen for projektet. Men investeringen bliver reelt tilbagebetalt over en periode, i de besparelser din virksomhed opnår. Normalt kan der opnås en tilbagebetalingstid på investeringen på mellem 2-6 år. Det giver en forrentning af de investerede penge på mellem 14-50 %.

5: Ingen overraskelser

Vi er med dig hele vejen. Fra de indledende overvejelser indtil du vælger en varmepumpe på abonnement. På den måde kender du alle omkostninger. Vi sørger for, at anlægget bliver installeret og indstillet optimalt. Så kan du koncentrere dig om din forretning og dine kunder. 

5 fordele ved varmepumper på abonnement

Hvad koster en varmepumpe på abonnement?

Med en varmepumpe på abonnement betaler din virksomhed kun for det reelle forbrug og en fast abonnementspris. 

Vi udregner en individuel pris, hvor vi tager højde for tilslutningsbidragets størrelse og jeres eksisterende varmeforbrug, som matcher din virksomheds varmebehov.

Udforsk vores priser

Grønnere virksomhedsprofil

En varmepumpe på abonnement er den ideelle løsning, hvis din virksomhed skal leve op til regeringens krav om at mindske CO2-udsplippet. 

Faktisk kan du reducere virksomhedens CO2-udslip med op til 100 % i forhold til andre varmekilder. Det kræver blot, at varmepumpen til din virksomhed er forsynet med el fra vedvarende energikilder som vindmøller.

Klæd din virksomhed på til en grøn profil

Mobil varmepumpe hos Tørring Kraftvarmeværk

Case

Tørring Kraftvarmeværk lejer mobil varmepumpe

Hos Tørring Kraftvarmeværk afholder de kommende fjernevarmekunder fra at investere i en anden varmeløsning, mens de venter på fjernvarme.