Nyt stærkt resultat fra TREFOR koncernen

PRESSEMEDDELSER • mar 17 2016, 08:45

Energikoncernen TREFOR leverer endnu en gang et meget stærkt årsresultat. 2015 bød på et rekordstort driftsresultat (EBITDA) og et tilfredsstillende resultat før skat.

TREFOR koncernens forretningsaktiviteter udviklede sig i 2015 så positivt, at koncernen kan præsentere et årsregnskab med en omsætning på 2.243 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 495 mio. kr., hvilket er en fremgang på 24 % i forhold til året før – der i øvrigt også var rekordhøjt. Resultatet før skat er på 104,5 mio. kr.

Årsregnskabet blev forelagt og godkendt af bestyrelsen den 16. marts, og TREFORs adm. direktør Knud Steen Larsen er tilfreds med resultatet.

”Resultatet er absolut tilfredsstillende og særligt i relation til et år, der har været præget af politisk ustabilitet i og omkring Europa, og ikke mindst i relation til de globale finansmarkeder og deres negative udsving i årets løb. Det stærke resultat i 2015 er en understregning af, at vi har præsteret at opfylde den offensive og ambitiøse strategi ”TREFOR 2012-2015”, hvor vi både havde et nationalt og et internationalt perspektiv,” siger Knud Steen Larsen.

Øget værdiskabelse og effektiv styring af den samlede koncern har været en vigtig prioritet i 2015 og har medvirket til at skabe det gode driftsresultat.

”Overordnet har det været et tilfredsstillende år for TREFOR. Vi har fastholdt omsætningen, men vigtigere er det, at vi endnu en gang har været i stand til at generere indtjening. Vi lægger vægt på bundlinje fremfor toplinje,” siger Knud Steen Larsen.

Nytænkning og udvikling

2015 blev året hvor TREFOR præsenterede sit nye, egenudviklede elkøretøj, TRIPL, der er udviklet til transport af gods i urbane miljøer. TRIPL fik en overvældende god modtagelse både nationalt og internationalt, og de første TRIPL’er på vej ud til kunderne.

”Samtidig med vores prioritering af effektivitet og indtjening har vores fokus været på nytænkning og udvikling. TRIPL’en er et virkelig godt eksempel på en nytænkende kombination af design og bæredygtighed til udvikling af grøn teknologi inden for transportsektoren. Det er en del af TREFORs dna at udvikle og tænke nyt, og det vil vi også have i vores strategi fremadrettet,” understreger Knud Steen Larsen.

2015 har også været præget af TREFORs udmøntning af aftalen med TDC, der blev indgået i efteråret 2014. En aftale, hvor TREFOR åbner sit fibernet for TDC.

”Det har været udfordrende og har krævet mange ressourcer, og vores organisation har præsteret et stort stykke arbejde omkring det vigtige og rigtige samarbejde vi har med TDC omkring vores bredbåndsaktiviteter,” siger Knud Steen Larsen.

Årsregnskabet bliver præsenteret for repræsentantskabet den 11. april 2016, men allerede nu kan uddrag af årsrapporten samt koncernens nøgletal ses via dette link:

http://omtrefor2015.trefor.dk/