Sponsorater påvirker ikke TREFORs varmepriser

PRESSEMEDDELSER • sep 17 2015, 07:33

Det er den klare konklusion efter behandlingen af en klage fra en varmekunde i Kolding, der mente, at årsagen til, at varmeregningen var steget, var, at TREFOR Varme er med til at finansiere TREFORs sponsorater.

Klagesagen har været behandlet i såvel Energitilsynet som i Energiklagenævnet og Energitilsynets sekretariat. Hele vejen rundt frikender man TREFOR for at lade økonomiske midler flyde fra TREFOR Varme til moderselskabets kommercielle aktiviteter. Det sker hverken direkte eller indirekte, siger afgørelsen.

Det samme forhold er gældende i TREFOR EL-net, som også er undersøgt af Energiklagenævnet.