Proces- og digitaliseringskonsulent

Opslået 10-11-2022

Motiveres du af at drive forandringer, hvor optimerede processer skaber et solidt fundament for succesfulde resultater? Er du en stærk facilitator? Kan du udvikle og anvende forretningsorienterede koncepter, og har du flair for at se de muligheder, den digitale udvikling giver? Så er det lige præcis dig, vi har brug for.
Ansøg nu

Motiveres du af at drive forandringer, hvor optimerede processer skaber et solidt fundament for succesfulde resultater? Er du en stærk facilitator? Kan du udvikle og anvende forretningsorienterede koncepter, og har du flair for at se de muligheder, den digitale udvikling giver? Så er det lige præcis dig, vi har brug for.

I den nyetablerede afdeling, Processer og Digitalisering, har vi fokus på et etablere effektive processer, der understøtter forretningen på tværs af Kommerciel Infrastruktur. Omdrejningspunktet for vores arbejde er den gode kundeoplevelse, samt de ledelses- og forretningsmæssige udfordringer der knytter sig til både drift og udvikling.

Du bliver en del af et dedikeret team, med fokus på blandt andet data og systemer samt processer og projekter. Vi agerer sparringspartnere for forretningen, og tages med på råd i proces- og systemrelaterede problemstillinger.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

  • Facilitere workshops og kortlægge processer på tværs af forretningsområder
  • Designe nye tværgående processer i samarbejde med afdelingen og forretningen
  • Løbende udvikle og forbedre processer og datakvalitet
  • Understøtte rapportering ved at tænke data ind som en grundsten i procesarbejdet
  • Projektledelse af mindre forandringsprojekter

Hvem er vi?

Operations er en afdeling under forretningsområdet Kommerciel Infrastruktur. Vi investerer i infrastruktur, som kan bidrage til den grønne omstilling. Vi har et kommercielt mindset, og vi investerer og drifter forskellige typer af infrastruktur. I hele forretningsområdet i kommerciel Infrastruktur er vi ca. 40 medarbejdere, men vi er stadig kun i begyndelsen af vores nye rejse. Vores nuværende infrastruktur fokusområder er inden for fibernet, ladestandere til køretøjer, energilagring og varmepumper.

Dybe og brede proceskompetencer, der kan skabe værdi på tværs af forretninger

Du har formentlig en længere videregående uddannelse, samt et par års praktisk erfaring med procesoptimering og digitalisering. Derudover evner du at tænke systemsammenhænge og har generelt et bredt kendskab til IT. Du kan analysere processer og arbejdsgange, i forhold til at se muligheder for optimering, digitalisering og automatisering, samt bygge bro mellem IT og forretningen.

Du kan lide at skabe resultater sammen med andre og er ikke bange for at udfordre status quo. Du er en ægte selvstarter der trives med frihed under ansvar, hvor der er plads til at være nytænkende og kreativ og samtidig formår at følge dine ideer til dørs på struktureret vis.

Du evner at sætte dig ind i komplekse problemstillinger, og tænke på tværs af forretningsområder. Du er både pragmatisk og vedholdende og forstår at skabe stærke relationer i din kommunikation med andre.

Sæt et grønt fodspor sammen med os

I EWII er hverdagen vidt forskellig for vores 500 medarbejdere. Men fælles for alle er, at fagligheden når helt ud i fingerspidserne – og den skal male fremtiden grøn. Hos os fletter nysgerrighed fingre med fællesskab. For de store udfordringer løser vi kun sammen. Vi løfter hver en sten for at finde løsninger på de spørgsmål, der endnu ikke er svar på.

Vi har en arbejdsplads, hvor vi passer godt på hinanden og har et stort fokus på et bæredygtigt arbejdsliv. Vi har mange attraktive personaleforhold og nyder bl.a. godt at en sund kantineordning, som laver alt mad fra bunden og primært af lokale råvarer. Derudover har vi en rigtig god pensions- og sundhedsordning, en aktiv personaleforening og et motionsrum.

Skal jobbet være dit?

Hvis du synes jobbet lyder som noget for dig, så upload dit CV med et kort resume af din motivation for at søge jobbet. Hvis du har spørgsmål til jobbet eller EWII som arbejdsplads, kan du kontakte Afdelingsleder, Theis von Moos, på 30171901. Du har mulighed for at læse mere om os som virksomhed og arbejdsplads på ewii.com. Stillingen besættes hurtigst muligt, så søg allerede i dag.

Kontakt
  • Theis von Moos
  • Afdelingsleder
  • +45 30 17 19 01
Ansøgningsfrist
  • 04-12-2022
Hvor
  • Processer og digitalisering

Attraktiv arbejdsplads og meningsfuldt arbejde

EWII støtter op om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, og det er vores ambition at drive en attraktiv forretning i tråd med verdensmålene.

Det er samtidig vores ambition at medvirke til bæredygtighed på de områder, hvor vi har både viden og kapacitet til at sætte de højeste standarder og stille vores løsninger, viden og indsigt til rådighed for omverden.

Vores strategi Bidrag til livet rummer ambitioner om at være blandt de allerbedste på forsynings- og leveringssikkerhed indenfor el, vand, varme, og fiber. Derfor arbejder vi aktivt med fire af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.