Udbudsspecialist

Opslået 29-06-2022

Er du en strategisk og kommercielt stærk indkøber eller udbudsjurist eller lignende? Kan du drive EU-udbud og indkøbsprocesser, forhandle kontrakter og optimere samhandelsbetingelser? Så er det dig, vi mangler til vores indkøbsteam i SERVIA.
Ansøg nu

Er du en strategisk og kommercielt stærk indkøber eller udbudsjurist eller lignende? Kan du drive EU-udbud og indkøbsprocesser, forhandle kontrakter og optimere samhandelsbetingelser? Så er det dig, vi mangler til vores indkøbsteam i SERVIA. 

SERVIA er et indkøbs- og servicefællesskab ejet af 10 danske energi- og forsyningsvirksomheder. Vi er en virksomhed i vækst og søger lige nu en dygtig kollega til at styrke vores i forvejen stærke indkøbsteam. Du bliver en del af et professionelt og positivt fællesskab i en virksomhed, der agerer i en spændende branche i rivende udvikling.

Du får ansvar, udvikling, frihed og muntre kolleger
Som udbudsspecialist i SERVIA får du:
•    Et tæt samarbejde med dine dygtige kolleger, hvor du vil varetage indkøb inden for el, vand, spildevand, varme og fibernet. 
•    Ansvar, når du bl.a. skal planlægge og prioritere indkøb, forhandle med leverandører, udarbejde kontrakter og sikre løbende opfølgning. 
•    Frihed til at videreudvikle dit arbejdsområde og dine kompetencer med relevant efteruddannelse.
•    Daglig sparring med kollegerne, der er sammensat af både advokater, jurister, indkøbere og økonomer. Du vil opleve, at selv de mest travle dage også er muntre dage.
•    Tætte samarbejdsrelationer med både interne og eksterne parter i branchen.  
•    Har du en juridisk uddannelse, vil der også være rig mulighed for at afprøve dine kompetencer inden for andre juridiske discipliner som fx forsyningsjura, entrepriseret, GDPR mv.

Hos os kan du regne med en god balance mellem arbejde og fritid, da du bliver ansat på 37 timer om ugen. Vi har stort fokus på trivsel, og du vil opleve en høj grad af fleksibilitet og frihed til at planlægge dine arbejdsopgaver, så det passer med dit privatliv. 

Mød dine kommende kolleger Esben, Christopher og Tine

Helt konkret bliver dine arbejdsopgaver at:
•    gennemføre EU-udbud til selskaber i energi- og forsyningsbranchen.
•    drive kommercielle indkøbsprocesser, som fx indkøb af produkter og forskellige administrative services.
•    udvikle udbuds- og indkøbsprocesserne i en strategisk retning. 
•    sikre økonomiske besparelser og effektive indkøb for SERVIAs ejere.
•    sikre at bæredygtighed indgår som en integreret del af SERVIAs udbud.

Har du solid erfaring med EU-udbud og indkøb?
Du har sikkert en relevant uddannelsesmæssig baggrund på bachelor- eller kandidatniveau, men du kan også have opnået dine kompetencer på anden vis. Det vigtigste er, at du har erfaring med EU-udbud og/eller strategiske indkøb gennem job som udbudsjurist eller strategisk indkøber. 

Vi søger ikke kun en kollega med de rette faglige kvalifikationer, men også en kollega, der:
•    samarbejder godt med andre – i dette tilfælde kolleger og ejervirksomhederne.
•    går forrest i opgaveløsningen og involverer interessenterne. 
•    er løsningsorienteret, ambitiøs, selvstændig og har gode forhandlingsevner.
•    sikrer opgaverne bliver løst med en grundig og systematisk arbejdsform.
•    evner at formidle regler og rammer på forretningsnær vis.

Ansøgningsproces og kontakt
Ansøgningsfristen er søndag den 7. august 2022. Da vi afholder samtaler løbende, anbefaler vi, at du søger hurtigst muligt. Har du spørgsmål til jobbet eller SERVIA som arbejdsplads, kan du kontakte juridisk chef, Martin Højbjerg Kjær på 28 44 18 55 eller udbudsjurist, Tine Hauggaard Nyrop på 20 72 13 12. 

Vi gør opmærksom på, at rekrutteringsprocessen bliver håndteret af EWIIs HR-afdeling, og du modtager derfor mail m.m. fra EWIIs rekrutteringssystem.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Bliv en del af en attraktiv arbejdsplads 
SERVIA ejes af energikoncernerne AURA, Bornholms Energi og Forsyning, Energi Viborg, EWII, Frederiksberg Forsyning, LEF, nef Fonden, Nord Energi, SEF og Vestforsyning. Vi bistår vores ejere med højt kvalificeret rådgivning og assistance inden for juridiske opgaver, regulering, indkøb og udbud. Virksomheden bygger på et solidt fundament, som består af et hold af højt kvalificerede medarbejdere med mange års relevant erfaring.

SERVIA har kontorer i EWII-koncernens domicil i Kolding og du vil derfor blive en del af et alsidigt fagligt miljø præget af passionerede medarbejdere. Vi er bevidste om, at kompetente og engagerede medarbejdere er en væsentlig forudsætning for at nå vores forretningsmæssige mål. Vi gør derfor en stor indsats for, at du kan udnytte og udvikle dine kompetencer i et meningsfyldt arbejde og under attraktive rammer, hvor vi blandt andet investerer i sikkerhed, arbejdsredskaber og sundhed.

Du kan læse mere om os som virksomhed og arbejdsplads på www.servia.dk.

Kontakt
  • Martin Højberg Kjær
  • Juridisk chef
  • 28 44 18 55
Ansøgningsfrist
  • 07-08-2022
Hvor
  • Servia, Kolding

Attraktiv arbejdsplads og meningsfuldt arbejde

EWII støtter op om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, og det er vores ambition at drive en attraktiv forretning i tråd med verdensmålene.

Det er samtidig vores ambition at medvirke til bæredygtighed på de områder, hvor vi har både viden og kapacitet til at sætte de højeste standarder og stille vores løsninger, viden og indsigt til rådighed for omverden.

Vores strategi Bidrag til livet rummer ambitioner om at være blandt de allerbedste på forsynings- og leveringssikkerhed indenfor el, vand, varme, og fiber. Derfor arbejder vi aktivt med fire af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.