Sig nej til aconto

Når du betaler din elregning forud, lægger du ud for dit elforbrug. Endda for de næste tre måneder. Er det fair? Det synes vi ikke. Læs her hvorfor det er fordel for dig, at blive faktureret bagudrettet hver måned for dit faktiske elforbrug i stedet.
Mand kigger på sin elregning i sit køkken, og undre sig over hvorfor den er blevet så høj.

Der var engang, hvor det var så dejlig nemt, når man skulle sætte penge af i budgettet til at betale sin elregning.

Men de dage er fortid. Elpriserne er ustabile og elmarkedet er uforudsigeligt. Og det gør det svært at opkræve et retvisende acontobeløb.

Størrelsen på acontobeløbene  - især de acontoopkrævninger, der strækker sig over 3 måneder - bliver nogle meget høje regninger, som du som forbruger skal betale forud for dit el.

Det synes vi på ingen måde er fair. Slet ikke i tider, hvor stort set alt i din privatøkonomi, stiger i pris. Hvorfor skal du så låne os penge? Vi gør det derfor omvendt. Vi fakturerer bagudrettet for dit faktiske forbrug hver måned, og slår et slag for, at aconto burde forbydes. 

Mand skyder med bue og pil mod et uklart mål - lidt ligesom når et elselskab estimere dit forbrug og elregning via acontoopgørelser hver tredje måned.

De skæve acontobetalinger

"Din acontobetaling bliver sat efter dit forventede elforbrug, så hvis du bruger mindre end beregnet, betaler du for meget i aconto. Med høje elpriser, kan det potentielt betyde, at du parkerer flere tusinde kroner hos din elleverandør, hvis de acontoopkræver" siger seniorkunderådgiver hos EWII Energi Janni Roed

Ud over at dit forbrug på en acontofaktura ikke er dit reele forbrug, men et estimeret, bliver elprisen det faktisk også. Elskeskaberne skal altså give et kvalificeret gæt på, hvordan elprisen udvikler sig frem til næste acontoregulering.

Og med de meget svingende elpriser kan der nemt blive estimeret forkert.

Du vil selvfølgelig få pengene tilbage med næste opgørelse, men hvis du eksempelvis kun får opgjort dit forbrug én gang i kvartalet, kan der gå flere måneder, hvor du betaler for meget, før der sker en regulering, og du får udbetalt dine penge igen.

Den model er vi i EWII ikke tilhænger af, da der findes en både mere præcis og langt mere fair løsning.

 

 

Pile, der alle har ramt centrum af skive. Det er hvad du oplever når du bagudrettet opkræves for dit faktiske elforbrug hver måned

Den præcise bagudrettet månedsafregning

EWII opkræver ikke acontobeløb, men afregner dit faktiske forbrug i stedet. Bagudrettet og hver måned. Så undgår du både at skulle lægge ud for dit elforbrug, ligesom der ikke dukker en stor regning op hvert kvartal. Du deler din betaling på el op, og undgår den bøvlede acontoopgørelse. 

Du betaler kun for den strøm, du har brugt, og lægger ikke ud for noget dit elselskab har vurderet du skal bruge - som du så måske senere får tilbage - og som du skal huske at afstemme om også er korrekt. Temmelig besværligt for alle.

Og måske netop derfor er den faktiske afregning en populær løsning, der har fået meget opmærksomhed på det seneste.

»Vi får virkelig mange henvendelser hos EWII, fordi acontobetalingerne hos andre elleverandører pludselig er steget meget.« siger Janni Roed.

Køb el uden aconto

Betaler du din elregning hver måned, betaler du kun for den strøm du bruger, og slipper for store udsving

Faktisk afregning vs. aconto

For overblikkets skyld har vi samlet op på de fordele og ulemper du vil opleve ved faktisk afregnet el hver måned hos os sat op imod acontobetaling hvert kvartal hos en anden elleverandør.

Fordele ved faktisk afregning el

 • Du betaler kun for den strøm, du faktisk bruger.
 • Afregning hver måned sikrer dig mod større ubehagelige overraskelser.
 • Når du sparer på elforbruget, kan du se effekten med det samme.
 • Elregningen er mere overskuelig og let at afkode

Ulemper ved faktisk afregning

 • Udgiften bliver ikke fordelt jævnt ud over året, og der vil derfor være forskel på, hvad du betaler fra måned til måned - særligt mellem sommer- og vinterperioden
Når du betaler din elregning aconto, fordeler du udgiften over en længere periode. Til gengæld er det svært at forudsige dit forbrug, og du lægger ud for dit elforbrug.

Fordele ved acontobetaling

 • Det fordeler udgiften over længere perioder, hvilket kan skabe stabilitet i økonomien.
 • Hvis du pålægges et gebyr for hver betaling i din bank, er det en fordel at kunne nøjes med eksempelvis fire acontobetalinger om året, frem for et hver måned.

Ulemper ved acontobetaling

 • Det kan være svært at forudsige dit forbrug og elprisens udvikling, og det betyder, du ofte betaler for meget eller for lidt i aconto.
 • Afregning hver tredje måned betyder, at du kan risikere at betale for lidt i flere måneder og således få en ubehagelig overraskelse ved næste regulering.
 • Du parkerer nogle af dine midler hos energiselskabet. Midler du ikke har til rådighed i hverdagen.
 • Acontobetaling giver en mere kompliceret elregning.
 • Elbesparende tiltag honoreres ikke før på den næste opgørelse.

Faktisk afregning motiverer til at spare

En acontoopgørelse kan potentielt lægge yderligere pres på din privatøkonomien.

»Hvis du sparer på dit elforbrug, kan du ikke se effekten af din indsats før næste opgørelse, som med acontobetaling kan ligge flere måneder ude i fremtiden,« forklarer Janni Roed fra EWII.

"Anderledes forholder det sig med faktisk afregning, som går ud på, at du hver måned betaler for det faktiske forbrug du har haft – hverken mere eller mindre. Med faktisk afregning kan du hele tiden holde øje med dit forbrug, og fordi du betaler hver måned, undgår du ubehagelige overraskelser." fortæller Janni Roed.

Din elregning falder i det øjeblik, du begynder at spare på strømmen. Og at skraks se frugten af sine anstrengelser, går nok aldrig af mode. 

»Folk er begyndt at gå meget op i deres forbrug, og hvordan man kan ommøblere forbruget, og der virker det meget motiverende, at du med faktisk afregning kan se elregningen dykke i takt med, du bruger mindre strøm,« siger hun.

Køb el fra EWII

Hvad mange skal der til, og hvad koster en kwh, hvis lyset over dit spisebord i din stue skal lyse?

Dit forbrug

Hvad koster en kWh el

Hvad er en kWh, og hvad betaler jeg egentlig for?

Dit forbrug

Sammenlign din elpris

Elpriser kan virke uigennemskuelige. Vi kan hjælpe dig