Følg elprisen time for time

Timeprisen på el svinger i løbet af døgnet. Har du ikke en fast pris på dit el, kan du med fordel planlægge dit elforbrug time for time, så de tunge elposter ligger i de timer, hvor elprisen er billigst. Se den aktuelle elpris og de kommende timers pris på el her.

Se den aktuelle elpris

I grafen nedenfor kan du se den aktuelle elpris time for time.

Bemærk! Det er midlertidigt ikke muligt at vise den aktuelle elpris time for time - for dem, der bor i Østdanmark, det vil sige øst for Storebælt. 

Vi arbejder på sagen og henviser i mellemtiden til Nord Pool for den aktuelle elpris i Østdanmark. 

Elpris time for time

* Den aktuelle rå elpris vises eksklusiv afgifter, moms, transportudgifter og miljøtillæg.

Mobil oplader

Hvornår er el billigst og dyrest?

Som tommelfingerregel er tidsrummet kl. 6-9 om morgenen og kl. 17-20 om aftenen typisk de dyreste tidspunkter at bruge strøm på. Men det er med store forbehold. Der sker nemlig ting og sager på prisudviklingen for el for tiden.

F.eks. kan man ikke længere påstå, at strøm altid er billigst om natten. Det har især de stigende energipriser og den polistiske uro i Europa vendt op og ned på. 

Læs mere om hvad der påvirker elprisen

Timeafregning af el - hver måned

Hvad der dog ligger fast er, at el fra EWII afregnes hver måned. Det giver dig en mulighed for at blive afregnet time for time for dit el. Din regning vil udtrykke en gennemsnitspris for hele måneden, men i vores selvbetjening vil du løbende kunne følge dit elforbrug time for time, ligesom du vil kunne spørge til at få en udspecificeret regning tilsendt. Så sender vi den - hver måned. 

Den afregningsform kaldes timebaseret afregning eller flexafregning. Er du interesseret i at afregne din elpris time for time, har vi to elaftaler med flexafregning: Grøn Indkøbspris og Grøn Fremtid.

Tag testen: Se om elprodukterne passer til dig

Som et af få elselskaber i Danmark beder vi dig ikke forudbetale din el. Vi synes der er mere fair, at du afregnes for dit reele forbrug af el. Og det på månedsbasis, så du slipper for en stor acontoregning på dit el hver tredje måned. Det giver dig samtidig en mulighed for at hurtigere kunne reagere, hvis dit elforbrug, og dermed din elregning, pludselig stiger. F.eks. hvis din fryser pludselig kører hele tiden, køleskabet ikke virker optimalt, eller din teenagesøn ikke overholder gamingtiderne. 

Brug strømmen, når den er billigst

Ved at brede dit elforbrug ud over flere af døgnets timer, kan du opnå fordelagtige elpriser samtidig med, at du typisk bruger strømmen, når den er grønnest.

Der er en væsentlig forskel på, om prisen på el er 1,5 kr. eller 3 kr. pr kWh – særligt når der er tale om store poster som at lade elbilen op. Ved hjælp af automatisk tidsstyring kan du planlægge dit elforbrug, så eksempelvis elbilen begynder at lade op fra kl. 2 om natten, hvis det er dér, dagens elpriser er lavest.

Men der er ingen garantier for lave elpriser om natten. Det er om at være vågen - time for time.

Bruger du din strøm om natten vil du typisk også opleve, at din strøm til bilen udelader mindre CO2 end på andre tidspunkter af døgnet, da en større del af det samlede elforbrug kan dækkes af produktion af el fra de vedvarende energikilder.

Få en ladestander fra EWII

Lille pige der tænder for den grønne strøm. I fremtiden hjem kan din elforbrug time for time styres, så du bruger din strøm, når den er billigere.

Elforbrug efter CO2-aftryk

Når du holder øje med den timevise udvikling på prisen for elmarkedet, har du også bedre mulighed for at planlægge dit elforbrug, så du bruger strøm, når den udeleder mindre CO2. 

Tit vil du opleve, at de timer med mest strøm fra de vedvarende energikilder, også er de timer, hvor strømmen er billigst. Det skyldes, at el fra især vindmøller og solceller er billigere at producere, og derfor også billigere at bruge.  

Så selvom din strøm fra EWII er grøn strøm, så er der tidpunkter på døgnet, hvor den er mere grøn, end på andre.

Forvirret? Det forstår vi godt, så vi er gået lidt i dybden med den grønne strøm. 

Hvad er grøn strøm?

Hvad mange skal der til, og hvad koster en kwh, hvis lyset over dit spisebord i din stue skal lyse?

Dit forbrug

Hvad koster en kWh el

Hvad er en kWh, og hvad betaler jeg egentlig for?

Vindmølle på en mark

Dit grønne aftryk

Du får strøm fra vindmøller

Faktisk kan du ikke få el fra EWII uden at strøm fra vedvarende energikilder indgår. Herunder også strøm fra vindmøller.