Opdater­ede vilkår og periodevis udfald

Vær opmærksom på at der er opdaterede vilkår for service af overvågning og forbrugsvarslinger.

Opdaterede vilkår på service med overvågning og forbrugsvarslinger

Vi gør opmærksom på, at vilkår for brug af tjenesten med overvågning og forbrugsvarslinger er opdateret. Vilkårene er beskrevet her:

  1. Servicen udbydes gratis af EWII / TREFOR 

  2. Brug af tjenesten forudsætter, at EWII / TREFOR er i besiddelse af de korrekte kontaktinformationer. Brugeren af tjenesten er til enhver tid ansvarlig for, at kontaktoplysningerne er korrekte og ajourførte.

  3. EWII / TREFOR kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre, opsige eller suspendere tjenesten. I sådanne tilfælde vil brugeren modtage besked via SMS eller mail.

  4. EWII / TREFOR påtager sig intet ansvar for fejl i tjenesten, manglende funktionalitet o.l. Der kan således i intet tilfælde fremsættes krav over for EWII / TREFOR, herunder hverken i relation til forbrug af el,- vand, varme mv., som afviger den valgte forbrugsgrænse, eventuelle skader på ejendom og løsøre eller andre direkte og indirekte tab.

Bemærk, detaljer om dit forbrug bliver betragtet som fortrolige data, og derfor sendes din forbrugsovervågning til dig via en krypteret forbindelse.

 

Brug din selvbetjening til meget mere 

Vidste du, at du kan bruge Selvbetjeningen til meget andet end overvågning og forbrugsvarslinger? Her får du hurtigt et overblik over dit forbrug helt ned på dagsniveau. Du kan også se dine regninger, ligesom du kan melde flytning og meget andet.

Få mere ud af Selvbetjeningen

Telefon og kreditkort i hånden. Forklaring på forskel af forfalden og ikke forfalden saldo

Undgå betalingsgebyr

Det er nemt og hurtigt at opnå gebyrfri betaling via 3 nemme skridt i Selvbetjeningen.

Se mere om gebyrfrihed