Et godt indeklima giver gladere lejere

Klager beboerne i boligforeningen over dårlig luft i boligerne, koldt gulv, træk fra vinduerne, luftvejsproblemer – eller bare generelt et dårligt indeklima?
Far og børn ser ipad på gulvet. De har et godt indeklima i den udlejningsejendom de bor i.

Få friskluft ind i ejendommen

Udluftning af boligerne er vigtigt i forhold til luftkvaliteten og fugtniveauet. Udover at regelmæssig udluftning giver øget komfort, er det også med til at mindske risikoen for, at der opstår skimmelsvamp. Den fugtige luft bliver nemlig udskiftet, inden den sætter sig på overflader, som vægge og gulve.

Indeklima boligforening - Kvinde åbner vindue

Regelmæssig udluftning kan ske på to måder

 1. Mekanisk ventilation med varmegenvinding
  - Sørg for at gennemgå ventilationsanlægget. Tjek om filtrene er skiftet, og hvordan indblæsningen af frisk luft er hos beboerne. Oplever beboerne støj eller træk fra indblæsningen vil de i mange tilfælde forsøge at stoppe indblæsningskanalen med for eksempel viskestykker.

  - Et årligt tjek af en faglig rådgiver vil være godt. Det kan eventuelt ske digitalt ved brug af sensorer.

 2. Systematisk og tilstrækkelig åbning af døre og vinduer – den manuelle metode
  - Hvis beboerne sørger for at skabe gennemtræk i boligerne i 5 minutter, skifter de hurtigt luften ud, og kommer af med de ting i luften, der giver ubehag – uden at temperaturen bliver sænket markant. Den gode rumtemperatur kommer hurtigt tilbage til igen, fordi varmen sidder i vægge, lofter og gulve. Det kræver naturligvis at du ser på adfærden blandt dine beboere.

  - Et vindue, der konstant står på klem i et rum, er ikke en god idé, da det skaber kolde overflader, som dermed giver grobund for skimmeldannelse.

Der er mange muligheder for at forbedre indeklimaet – og du vil opnå:

 • En øget komfort og dermed øget tilfredshed blandt dine beboere
 • Bedre helbred hos beboerne
 • Fastholdelse af beboerne

Nedenstående er alt sammen udfordringer og problemer, der bunder i et dårligt indeklima – og det kan betyde, at dine boliger bliver mindre værd eller er sværere at udleje.

 • gulve, vægge og lofter er kolde
 • nogle værelser aldrig bliver ordentligt opvarmede
 • der er træk fra døre og vinduer
 • der på nogle overflader er fugt og skimmelsvamp
 • beboerne har allergier eller andre luftvejsproblemer
 • luften virker ’tung’ og indelukket
 • der er lugtgener fra naboer og/eller opgange
 • der er støjgener fra under- og overboer

Forbedringer af klimaskærm

Efterisolering og andre forbedringer af klimaskærmen som for eksempel at udskifte og tætne døre og vinduer er med til at mindske trækgener og kulde. Samtidig mindsker det også risikoen for, at der bliver dannet skimmelsvamp, da temperaturen af overfladerne øges.

Det vil også reducere varmebehovet i ejendommen, og beboernes varmeregning vil blive mindre.

Er der støj mellem etagerne, vil en øget isolering her også kunne afhjælpe den udfordring.