Spørgsmål om flytning af lejere

Her finder du ofte stillede spørgsmål om til- og fraflytning af lejere.

Til- og fraflytning af lejere

Til- og fraflytning skal meldes senest 7 arbejdsdage før flytningen finder sted, og tidligst 2 måneder før. (Hvis flytningen meldes 3 måneder før, opbevarer vi de informationer indtil det er muligt at melde flytningen).

Meldes flytning senere end denne tidsfrist, bliver flytningen meldt til den nærmeste dato i fremtiden, hvor dette er muligt f.eks. den 15. eller den 1. i måneden. 

Hvis ikke du indhenter accepten/fuldmagten på tilflytter, må vi som elselskab ikke melde til- eller fraflytning for dig, kun fra til/fraflytter selv (jf. Elforsyningsloven forskrift H1).

Lejer skal have udfyldt og underskrevet fuldmagten for, at den er gyldig.

Ja, ved at tilføje nedenstående fuldmagt til jeres lejekontrakt, så er det juridisk godkendt.

Hent: Fuldmagt tilmelding af el for 3. part

Ja, dog skal vi have en skriftlig aftale med jer om, at I opbevarer alle fuldmagter fra lejerne i eget arkiv, og at EWII Energi A/S skal have tilsendt de enkelte fuldmagter i tilfælde af kontrol fra Energinet/Energitilsynet.

Nej, der er ikke behov for en fuldmagt ved fraflytning.

Dette skyldes, at den tidligere lejer har meldt fraflytning, hvorefter lejerens elleverandør har pligt til at levere el til dig jf. Elforsyningsloven § 6c. Du kan til enhver tid vælge en anden elleverandør, dog vil du blive opkrævet for evt. elforbrug af elselskabet, indtil du er overgået til den nye elleverandør, eller at en ny lejer har meldt tilflytning til en elleverandør på det lejemål.

Skulle der opstå tomgangsperioder (perioder hvor der ikke er nogen lejer på adressen) og den tidligere lejer har haft EWII som elleverandør, så overgår ejeren af bygningen til EWII til leveringspligtig elforsyning, hvorefter der bliver tilsendt en kontrakt på dette.

Vi kan tilbyde, at I får elregningen for tomgangsperioden, uanset hvilken elleverandør, som overtager leveringspligten efter den sidste lejer. Til dette skal der laves en rammeaftale med os, hvorefter I bare skal melde ind til os, så snart I har en tomgang.

Jf. forbrugeraftaleloven for private, er det ikke muligt at melde til- og fraflytning for private uden gyldig fuldmagt.

Hent og udfyld dette skema for tilmelding af til- og fraflytning, Fuldmagt for 3. part.

Elforsyningsloven § 6c  foreskriver, at ejeren af bygningen/installationen skal betale for levering af el, hvis der bliver meldt fraflytning fra en lejer uden, at der efterfølgende bliver tilmeldt en ny lejer, dette er også kaldet leveringspligt.

Vi må kun håndtere fraflytning af lejere, som har EWII Energi som elselskab.