Oplever du strømafbrydelser

Indtast din adresse i søgefeltet, og få information om eventuelle strømafbrydelser i netop dit område.

Hvilke typer af afbrydelser er der?

Ved at klikke på varselsikonet på kortet, kan du læse mere om afbrud, der gælder for dit område. Du kan finde flere typer af afbrydelser:

En varslet afbrydelse:

Du kan se startdato, forventet slutdato og årsag. Du kan også se, hvilke områder (vejnavne) der er berørte, antal afbrudte kunder, og hvilket elnetselskab der ejer elnettet i området.

En uvarslet afbrydelse:

Du kan se startdato, forventet slutdato og årsag, hvis den er kendt. Du kan også se, hvilket elnet-selskab der ejer elnettet i området.

En planlagt afbrydelse:

Du kan se startdato, forventet slutdato og årsag. Du kan også se, hvilke områder (vejnavne) der er berørte, antal afbrudte kunder, og hvilket elnetselskab der ejer elnettet i  området.

 

På kortet ses strømafbrydelser for hele Danmark

Kortet markerer, hvor i landet de aktuelle strømafbrydelser er på elnettet i dag. 

Du kan enten søge på din adresse eller zoome ind på København, Aarhus, Kolding, Horsens, Aalborg, Odense eller lige netop det område, hvor du bor.

Hvor ofte opdateres kortet?

Kortet følger fejlen og opdateres, så snart fejlen er lokaliseret, og det er muligt at melde noget ud via SMS. Er du tilmeldt SMS-Service, vil du modtage en SMS direkte fra kontrolcenteret.

Bliver lokale og mindre regionale strømsvigt også vist på kortet?

Kun strømsvigt, hvor der sendes en SMS ud, bliver vist på kortet. Der kan derfor være enkelte mindre strømafbrydelser, der ikke kan ses på kortet.

Mobil oplader

Hvem er dit elnet-selskab?

Elnet-selskabet er det selskab, der fysisk ejer ledningsnettet i det område, du bor.

Du kan indtaste din adresse i søgefeltet i kortet herover og se, hvilket elnet-selskab, der ejer ledningsnettet i dit område.

Er du fortsat i tvivl, kan kundeservice også oplyse dig, hvem der ejer ledningsnettet på din adresse.

Spørgsmål og svar om strømafbrud

En strømafbrydelse, der sker på højspændingsnettet på 60kV (kilovolt) og 10kV varer typisk i 2 timer. Det vil ofte påvirke områder, hvor der bor mange kunder - fra 500 og opad.

En strømafbrydelse, der sker på lavspændingsnettet på 0,4kV, varer som udgangspunkt i 2 timer. Men fejlsøgningen kan trække ud, da fejlen kan være svær at finde. Det vil ofte påvirke områder med få kunder – op til 600.

Hos EWII modtager vi en alarm i kontrolcenterets overvågningssystem. Der kan være tale om forskellige typer af fejl.

Er det en jordfejl, får vi en forvarsling om, at der er en kortslutning undervejs. Vi kan se den fejlramte linje, og fejlsøgningen kan påbegyndes. Nogle gange gennemføres det sammen med en montør uden, at du som kunde opdager, at fejlen har været der.

Er det en kortslutningsfejl frakobles den fejlramte linje automatisk. Bor du i det berørte område, og er tilmeldt vores sms-service, vil du blive informeret om afbrydelsen via sms. Kontakter du kundeservice, vil du allerede inden du taler med en rådgiver kunne høre om nedbruddet. På oversigtskortet her på siden, vil du også kunne læse mere om fejlen – og er mere end 1000 kunder berørte, eller er der særlige forhold, kan du også finde information om fejlen på Twitter, i nyhedsmedier, fra din kommune og øvrigt beredskab.

Montøren kontaktes og kører frem til skadestedet. Imens laves der en plan på en løsning hos kontrolcenteret i driftsovervågning. Når montøren når frem, foregår der en fejlsøgning i et samarbejde med kontrolcenteret.

De uvarslede afbrud hører vi om fra kunderne på elnettet.

Når du som kunde helt eller delvist mangler din elforsyning, skal du kontakte din elleverandør inden elnetselskabet kontaktes. Det er elleverandørens opgave at undersøge og bekræfte, hvem dit elnetselskab er, og om fejlen skyldes din egen installation. Derefter kontakter du kontrolcenteret hos dit elnetselskab.


Data hentes fra måler

Kontrolcenteret i driftsovervågningen henter nu data fra din fjernaflæste måler, så de ved selvsyn kan se omfanget af henvendelsen. Hvis henvendelsen skyldtes fejl på 0,4kV, kan det ikke ses i overvågningssystemet i kontrolcenteret, da der ikke er overvågning på 0,4kV. Derfor er det nødvendigt at hente data fra den fjernaflæste måler, for at få et første overblik over fejlen. Nogle gange må der hentes data fra flere elmålere i nabolaget for at indkredse fejlen.


Montør kontaktes

Er der tale om en hel eller delvis afbrydelse på 0,4kV, hvor kunder afbrydes, kontaktes en montør. Montøren kører nu frem til skadestedet. Imens data hentes fra flere elmålere, og der tales med flere kunder, for at få den nødvendige indsigt, til at kunne lave en plan på en løsning. Montøren informeres herefter om, hvor han skal starte.


Fejlsøgning

Når montøren er fremme, foregår der fejlsøgning i et samarbejde med driftsovervågningen hos net-selskabet. Det fejlramte område kortlægges Bor du i det berørte område, og er tilmeldt vores sms-service, vil du blive informeret om afbrydelsen via sms. Kontakter du kundeservice, vil du allerede inden du taler med en rådgiver kunne høre om nedbruddet. På oversigtskortet her på siden, vil du også kunne læse mere om fejlen – og er mere end 1000 kunder berørte, eller er der særlige forhold, kan du også finde information om fejlen på Twitter, i nyhedsmedier, fra din kommune og øvrigt beredskab. Det fejlramte område frakobles og isoleres fra forsyningsnettet.


Elforsyning genoprettet

Herefter genindkobles den fejlramte linje uden fejlstykket og din elforsyning er genoprettet. Når der er tale om større fejl på 0,4kV ledningsnettet, så vil du som kunde modtage strøm fra nødgeneratorer.

I en fejlsituation kan der være mange kræfter på spil og ske så stor en elektrisk udladning, at andre kabler påføres en ny fejl.

Det er ikke ofte, at det sker og primært, hvis det andet kabel har dårligdomme, der ikke er opdaget eller der er gamle muffer, der ikke kan holde til den store udladning.

En varslet eller planlagt afbrydelse bliver gennemført for at opgaver på elnettet kan udføres. Det kan enten være et tillæg til det eksisterende forsyningsnet eller vigtig vedligeholdelse af forsyningsnettet.

Fejl opstår af mange årsager, men ofte er det fordi, at kablerne i jorden bliver beskadiget under entreprenøropgaver og graveopgaver, uden det bliver opdaget eller meldt ind som en skade.

Strømmen er gået og lommelygte lyser i mørke på gulvet. Hvad bør man gøre, når man oplever strømafbrydelser eller strømsvigt, og hvordan finder man netselskabet for ens strøm forsyning.

Hvad skal du gøre, hvis strømmen går?

Gode råd, hvis du oplever strømafbrydelse:

  • Find ud af hvor strømmen er gået. Er det kun hos dig, eller er det også mørkt hos dine naboer?
    • Kun hos dig: Tjek om dit HPFI-relæ er slået fra, og se samtidig efter om sikringerne i din el-tavle evt. er slået fra, eller om den farvede perle er faldet ud. 
    • Hele nabolaget: Tjek kortet herover. Her kan du se om dit elnet-selskab har uplanlagte eller planlagte strømafbrydelser lige nu.
  • Mangler du og dine naboer på vejen strøm, og dukker afbrydelsen ikke op på kortet eller i listen, så ring til din elleverandør. Der kan godt gå lidt tid, fra du oplever en strømafbrydelse, til den bliver registreret på kortet. 
Hånd tænder for kaffemaskine. Find det bedste elselskab på din jagt efter ny elleverandør.

Dit forbrug

Sådan finder du det bedste elselskab for dig

Se 4 tips i din søgen efter den bedste leverandør af el