Følg elpriser time for time

Timeprisen på el svinger i løbet af døgnet. Har du ikke en fast pris på dit el, kan du med fordel planlægge dit elforbrug time for time, så de tunge elposter ligger i de timer, hvor elprisen er billigst. Se den aktuelle elpris og de kommende timers pris på el her.

Se den aktuelle elpris

I grafen nedenfor kan du se den aktuelle elpris time for time. 

Prisen opdateres hver dag senest kl. 14:15.

Elpris time for time

* Den aktuelle elpris vises inklusiv moms, men eksklusiv afgifter, nettarif (transportudgifter) og tillæg for grøn strøm.

Prisen på at bruge en mobil oplader svinger. Med elpriser time for time har du en aktuel elpris at planlægge dagens elforbrug ud fra. Du kan se timeprisen på el live.

I hvilke timer bør jeg bruge strømmen?

Har du et elprodukt med flexafregning, er en tommelfingerregel, at tidsrummet kl. 17-21 om aftenen typisk er det dyreste tidspunkt, at bruge strøm på. Men det er med store forbehold. Der sker nemlig ting og sager på prisudviklingen for el for tiden. Det såkaldte kogepunkt er samtidig også det tidsrum på dagen, hvor dit netselskab opkræver den højeste pris, for at vedligeholde elnettet i dit område, så strømmen fra din leverandør af el kan transporteres ud i din stikkontakt. Den såkaldte nettarif. Det påvirker naturligvis de samlede elpriser time for time.

F.eks. kan man ikke længere påstå, at strøm altid er billigst om natten. Det har især de stigende energipriser og den politiske uro i Europa vendt op og ned på. Samtidig er der typisk mere grøn strøm i elnettet om natten, hvorfor også nettariffen er lav for at fremme den grønne omstilling.  

Hvor din strøm kommer fra, har betydning for din elpris. Øst for Storebælt importeres der meget strøm fra de nordiske lande. Vest for Storebælt eksporteres en store mængder af strøm til Tyskland. Og derfor ligger elpriserne time for time mere op ad de tyske energipriser.

Læs mere om hvad der påvirker elprisen

Hvid bil der er ved at oplade med ladestander til elbil. Oplad elbil eller hybridbil med en el ladestander derhjemme. Vær dog opmærksom på timeprisen på el, da elpriserne time for time kan svinge meget, hvilket har betydning på prisen for brug af ladeboks.

Planlæg dit elforbrug med automatisk tidsstyring

Ved at brede dit elforbrug ud over flere af døgnets timer, kan du med en elaftale med flexafregning opnå fordelagtige elpriser time for time samtidig med, at du typisk bruger strømmen, når den er grønnest.

Der er en væsentlig forskel på, om prisen på el er 1,5 kr. eller 3 kr. pr kWh – særligt når der er tale om store poster som at lade elbilen op. Ved hjælp af automatisk tidsstyring kan du planlægge dit elforbrug, så eksempelvis opladning af din elbil begynder kl. 2 om natten, hvis det er dér, dagens elpriser er lavest.

Bruger du din strøm om natten vil du typisk også opleve, at din strøm til bilen udleder mindre CO2 end på andre tidspunkter af døgnet, da en større del af det samlede elforbrug kan dækkes af produktion af el fra de vedvarende energikilder.

Lille pige der tænder for den grønne strøm. I fremtiden hjem kan din timepris på el styres, så du ikke selv behøver at være opmærksom på en aktuel elpris, men meget af dit elforbrug af el automatisk tilpasser sig elprisen time for time, så du bruger strømmen når den er billig.

Elforbrug efter CO2-aftryk

Når du holder øje med udviklingen i elpriser time for time, har du også bedre mulighed for at planlægge dit elforbrug, så du bruger strøm, når den udeleder mindre CO2. 

Tit vil du opleve, at de timer med mest strøm fra de vedvarende energikilder, også er de timer, hvor strømmen er billigst. Det skyldes, at el fra især vindmøller og solceller er billigere at producere, og derfor også billigere at bruge.  

Så selvom din strøm fra EWII er grøn strøm, så er der tidpunkter på døgnet, hvor den er mere grøn, end på andre. Og det uanset hvilken type elaftale du har valgt

Forvirret? Det forstår vi godt, så vi er gået lidt i dybden med den grønne strøm. 

Hvad er grøn strøm?

Timeafregning af el - hver måned

Om du mest er til svingende elpriser time for time, eller du helst så den lå fast, er op til dig. Hvad der dog ligger fast er, at el fra EWII afregnes hver måned. Det giver dig en mulighed for at blive afregnet din elpris time for time. I vores selvbetjening vil du løbende kunne følge dit elforbrug, ligesom du vil kunne spørge til at få en udspecificeret regning tilsendt. Så sender vi den - hver måned. 

Den afregningsform kaldes timebaseret afregning eller flexafregning. Er du interesseret i at afregne din elpris time for time, har vi to elaftaler med flexafregning: Grøn Indkøbspris og Grøn Fremtid.

Tag testen: Se om elprodukterne passer til dig

Slut med acontoopgørelser

Som et af få elselskaber i Danmark beder vi dig ikke forudbetale din el.

Vi synes der er mere fair, at du afregnes for dit reele forbrug af el. Og det på månedsbasis, så du slipper for en stor acontoregning på dit el hvert kvartal. Tænk hvis du skulle forudbetale din indkøb i supermarkedet for de næste tre måneder. At lægge ud for noget, som vi alle skal have, giver i vores verden ikke mening. Tværtimod.

Drop den forudbetalte el

Når du afregnes månedligt for dit elforbrug, giver det dig samtidig en mulighed for at hurtigere kunne reagere, hvis dit elforbrug, og dermed din elregning, pludselig stiger. F.eks. hvis din fryser kører hele tiden, køleskabet ikke virker optimalt, eller din teenagesøn ikke overholder gamingtiderne. 

Ofte stillede spørgsmål

Ja, i grafen her på siden, kan du se den aktuelle elpris og elpriser time for time for resten af dagen.

Prisen er inklusiv moms, men eksklusiv afgifter, nettarif (transportudgifter) og tillæg for grøn strøm.

Prisen opdateres hver dag senest kl. 14.15.

Den aktuelle elpris udtrykker prisen for den rå elpris. Når du modtager regningen for din strøm vil du opleve, at der tillægges afgifter, tillæg for grøn strøm, nettarif og moms. Der er altså forskel på den pris, som du samlet betaler for din strøm, og så din rå elpris fra din leverandør af el.

Faktisk er en større del af din elregning en del, som du ikke selv kan gøre noget ved.  

Se hvordan den elpris er sammensat

Din elpris afhænger af, hvilken elaftale du har valgt.

Har du en flexafregnet elpris, så svinger prisen time for time. Har du derimod en fastpris aftale på el, så ligger den fast i en given periode. Du kan se din elpris på din sidste regning.

Er du EWII kunder finder du den i selvbetjeningen.

Læs mere her om fordele og ulemper med de to typer af elaftaler.

Du kan se elprisen lige nu i grafen øverst på siden. Den aktuelle elpris oplyses inklusiv moms, men eksklusiv afgifter, tillæg for grøn strøm og transport for strøm.

Sidstnævnte er den pris, som netselskab opkræver for vedligeholde elnettet og sende strømmen igennem elkablerne i dit område.

Læs mere om nettariffer

Elprisen ændrer sig hele tiden. Hver time. Du kan se den aktuelle pris på el lige nu i den grønne boks øverst på siden. I grafen under kan du både se hvad timeprisen har været, og hvad den forventer at blive resten af dagen.

Er klokken efter 14:15, kan du ved at klikke på pilen yderst til højre også se det forventede niveau på elprisen time for time for det kommende døgn.

Gå til toppen af siden

Den aller bedste måde er selvfølgelig helt at slukke for strømmen. Hæng dit vasketøj op i stedet for at smide det i tumbleren. Det har tøjet alligevel bedst af.

Men nogle ting skal jo være tændt, for hvem har lyst til at komme hjem til lugten fra en slukket fryser eller køleskab? Andre ting i hjemmet er upopulære at slukke. F.eks. udløser et slukket wi-fi nok ikke en gave fra børnene på fars eller mors dag.

Men hvilke ting giver den største gevinst at for slukker for?
Hvor meget strøm bruger og koster dine elapparater i dit hjem?
Og hvilken del af dit elforbrug betyder mest for din elgening, at blive flyttet til et andet tidspunkt på døgnet?

Læs her hvordan du sparer bedst på strømmen og din elregning

Mand kigger på sin elregning i sit køkken, og undre sig over hvorfor den er blevet så høj.

Dit forbrug

Slut med acontoopgørelser

Det er bøvlet. Du lægger ud. Du forudbetaler for flere måneder i forvejen. Og den forudbetaling kan elselskabet forrente til egen merindtjening. Listen med ulemper ved en acontobetaling for dig som kunde er så lang, at vi har valgt at fakturere dig fremadrettet for dit faktiske forbrug. Og det på månedsbasis. Det synes vi kun er fair. Hvad synes du?

Hvad mange skal der til, og hvad koster en kwh, hvis lyset over dit spisebord i din stue skal lyse?

Dit forbrug

Hvad koster en kWh el

Hvad er en kWh, og hvad betaler jeg egentlig for?

Vindmølle på en mark

Dit grønne aftryk

Du får strøm fra vindmøller

Faktisk kan du ikke få el fra EWII uden at strøm fra vedvarende energikilder indgår. Herunder også strøm fra vindmøller.