Følg elprisen time for time

Timeprisen på el svinger i løbet af døgnet. Har du ikke en fast pris på dit el, kan du med fordel planlægge dit elforbrug time for time, så de tunge elposter ligger i de timer, hvor elprisen er billigst. Se den aktuelle elpris og de kommende timers pris på el her.

Se den aktuelle elpris

I grafen nedenfor kan du se den aktuelle elpris time for time. 

Prisen opdateres hver dag senest kl. 14.15. 

Elpris time for time

* Den aktuelle elpris vises inklusiv moms, men eksklusiv afgifter, transportudgifter og miljøtillæg.

Mobil oplader

I hvilke timer bør jeg bruge strømmen?

Betaler du ikke en fast pris på dit el, er en tommelfingerregel, at tidsrummet kl. 6-9 om morgenen og kl. 17-20 om aftenen typisk er de dyreste tidspunkter at bruge strøm på. Men det er med store forbehold. Der sker nemlig ting og sager på prisudviklingen for el for tiden.

F.eks. kan man ikke længere påstå, at strøm altid er billigst om natten. Det har især de stigende energipriser og den polistiske uro i Europa vendt op og ned på. 

Hvor din strøm kommer fra, har betydning for din elpris. Øst for Storebælt importeres der meget strøm fra de nordiske lande. Vest for Storebælt kommer en større del af strømmen fra Europa. Og det betyder noget for din elpris time for time.  

Læs mere om hvad der påvirker elprisen

Brug strømmen på de rigtige tidspunkter

Ved at brede dit elforbrug ud over flere af døgnets timer, kan du med en elaftale på varierende priser i hånden, opnå fordelagtige elpriser samtidig med, at du typisk bruger strømmen, når den er grønnest.

Der er en væsentlig forskel på, om prisen på el er 1,5 kr. eller 3 kr. pr kWh – særligt når der er tale om store poster som at lade elbilen op. Ved hjælp af automatisk tidsstyring kan du planlægge dit elforbrug, så eksempelvis opladning af din elbil begynder kl. 2 om natten, hvis det er dér, dagens elpriser er lavest.

Bruger du din strøm om natten vil du typisk også opleve, at din strøm til bilen udelader mindre CO2 end på andre tidspunkter af døgnet, da en større del af det samlede elforbrug kan dækkes af produktion af el fra de vedvarende energikilder.

Lille pige der tænder for den grønne strøm. I fremtiden hjem kan din elforbrug time for time styres, så du bruger din strøm, når den er billigere.

Elforbrug efter CO2-aftryk

Når du holder øje med den timevise udvikling på prisen for elmarkedet, har du også bedre mulighed for at planlægge dit elforbrug, så du bruger strøm, når den udeleder mindre CO2. 

Tit vil du opleve, at de timer med mest strøm fra de vedvarende energikilder, også er de timer, hvor strømmen er billigst. Det skyldes, at el fra især vindmøller og solceller er billigere at producere, og derfor også billigere at bruge.  

Så selvom din strøm fra EWII er grøn strøm, så er der tidpunkter på døgnet, hvor den er mere grøn, end på andre. Og det uanset hvilken type elaftale du har valgt

Forvirret? Det forstår vi godt, så vi er gået lidt i dybden med den grønne strøm. 

Hvad er grøn strøm?

Timeafregning af el - hver måned

Om du mest er til svingende elpris, eller du helst så den lå fast, er op til dig. Hvad der dog ligger fast er, at el fra EWII afregnes hver måned. Det giver dig en mulighed for at blive afregnet time for time for dit el. I vores selvbetjening vil du løbende kunne følge dit elforbrug time for time, ligesom du vil kunne spørge til at få en udspecificeret regning tilsendt. Så sender vi den - hver måned. 

Den afregningsform kaldes timebaseret afregning eller flexafregning. Er du interesseret i at afregne din elpris time for time, har vi to elaftaler med flexafregning: Grøn Indkøbspris og Grøn Fremtid.

Tag testen: Se om elprodukterne passer til dig

Slut med acontoopgørelser

Som et af få elselskaber i Danmark beder vi dig ikke forudbetale din el.

Vi synes der er mere fair, at du afregnes for dit reele forbrug af el. Og det på månedsbasis, så du slipper for en stor acontoregning på dit el hvert kvartal. Tænk hvis du skulle forudbetale din indkøb i supermarkedet for de næste tre måneder. At lægge ud for noget, som vi alle skal have, giver i vores verden ikke mening. Tværtimod.

En månedsafregning giver dig samtidig en mulighed for at hurtigere kunne reagere, hvis dit elforbrug, og dermed din elregning, pludselig stiger. F.eks. hvis din fryser kører hele tiden, køleskabet ikke virker optimalt, eller din teenagesøn ikke overholder gamingtiderne. 

Mand kigger på sin elregning i sit køkken, og undre sig over hvorfor den er blevet så høj.

Dit forbrug

Slut med acontoopgørelser

Det er bøvlet. Du lægger ud. Du forudbetaler for flere måneder i forvejen. Listen med ulemper ved en acontobetaling for dig som kunde er så lang, at vi har valgt at fakturere dig fremadrettet for dit faktiske forbrug. Og det på månedsbasis. Det synes vi kun er fair. Hvad synes du?

Hvad mange skal der til, og hvad koster en kwh, hvis lyset over dit spisebord i din stue skal lyse?

Dit forbrug

Hvad koster en kWh el

Hvad er en kWh, og hvad betaler jeg egentlig for?

Vindmølle på en mark

Dit grønne aftryk

Du får strøm fra vindmøller

Faktisk kan du ikke få el fra EWII uden at strøm fra vedvarende energikilder indgår. Herunder også strøm fra vindmøller.