Hvad er vedvarende energi?

Med vedvarende energi i din stikkontakt bidrager du ikke kun til den grønne omstilling, men du kan med stor sandsynlighed via alternativ energi også forbedre din egen økonomi.
Solen skinner på solceller. Det giver vedvarende energi eller grøn energi, som det også kaldes. Men hvad er vedvarende energi ellers?

Vedvarende energi kommer fra jordens naturlige ressourcer. De alternative energikilder. Du kender nok godt til solceller, vindmøller og måske ved du også, at vand faktisk kan skabe energi, og at nogle bruger jordvarme til at opvarme deres bolig. Og den form for energi løber vi aldrig tør for. Modsat olie og gas som er en knap ressource, og som forskere har forudsagt, vil være opbrugt inden 2050. 

 

Stikkontakt

Hvad er grøn energi?

Nogle kalder også vedvarende energi for grøn energi eller alternativ energi. Dette fordi det er produceret på en måde, hvor der enten ikke er, eller det er muligt at udligne den CO2-udledning, der følger med produktionen. 

Hvis vi bliver ved med at bruge af de begrænsede fossile energiformer, vil vi både forurene mere og løbe tør for dem en gang i fremtiden. Derfor er det en god idé at forberede sig på, at al produktion af strøm skal komme fra vedvarende energi. Det belaster vores klima mindre, end den strøm der kommer fra de fossile brændstoffer.

De vedvarende energiformer vi bruger i dag er: solvandjord og vind.

Hvad kan du gøre for klimaet?

Du har faktisk selv mulighed for at etablere grøn energi i dit hjem - det kan du gøre ved f.eks. at sætte solceller på taget. På den måde er du selvforsynende med strøm, og dermed får du end mere naturlig energi ud af solens stråler, end den du får fra at brænde gas eller olie af.

Både vindenergi og vandkraft er effektive løsninger inden for grøn energi. Det er ikke nær så nemt at tage med ind i det private hjem. Ikke mange almindelig husstande har vindmøller på private grunde. I stedet for kan du købe grøn el fra dit energiselskab. Er du f.eks. kunde hos EWII, så kan du faktisk være sikker på, at du får grøn strøm - også hvis du er erhvervskunde. For det er det eneste strømprodukt, du kan vælge.

Hvis du vælger den grønne strøm til at oplade din elbil, så sender du en efterspørgsel på mere energi fra de vedvarende energikilder ud i elnettet, og du er med til at sikre, at der så også skal produceres endnu mere grøn strøm.

Sådan skifter du til grøn strøm

Solceller på hustag

Solceller

Potentialet for solenergi i Danmark er 35 gange større end den nuværende mængde, der bliver produceret. Du kan udnytte solens stråler ved at sætte solceller på taget af din bolig. Når der er sollys, omdanner et solcelleanlæg lyset til energi, som du kan bruge i din bolig.

Anlægget er ikke direkte afhængigt af sollyset. Selvom det er overskyet eller tåget vil et solcelleanlæg stadigvæk producere strøm. Det er fordi, det ikke er solens stråler, men lyset fra solen, der producerer strøm. Solceller producerer dog bedst i solskinsvejr, men der vil ofte være el nok til at forsyne et gennemsnitligt hjem.

Dreng får vand i hovedet med bruser

Solvarme

Du kan udnytte solens varme via et solvarmeanlæg til at producere varmt brugsvand og varme til din bolig.

Et solvarmeanlæg består af en solfanger og en lagertank. Solfangeren kan placeres flere steder, men helt optimalt på en sydvendt tagflade med en hældning på 45°. 

Med et solvarmeanlæg kan du få dækket op til 65 % af husstandens varmtvandsforbrug.

Trekløvere

Jordvarme

Jordenergi er en vedvarende energiform, som endnu ikke er særlig udbredt i Danmark.

Jordvarme fungerer ved at bruge energien fra solens stråler, som er lagret i det øverste jordlag. Jordenergi er en glimrende kilde til grøn energi, da den kan producere strøm hele året rundt. Jorden er nemlig god til at opbevare energi.

Ofte vil et jordvarmeanlæg være en dyr investering - men kunne betale sig på længere sigt.

Varmepumpe udedel

Varmepumpe

Varmepumper er en energirigtig varmeløsning og et godt alternativ til olie, gas og elvarme. Især hvis du har et ældre olie- eller gasfyr kan du med fordel skifte til varme fra en varmepumpe. Ikke nok med at du sparer klimaet for en masse CO2, så sparer du også ca. 25 % på din varmeregning. 

En varmepumpe kan bruges som enten supplerende eller primære varmekilde, ligesom du også kan vælge, om du ønsker luft-til-luft eller luft-til-vand teknologi.

Hvad er fordele og ulemper ved vedvarende energi?

Det er sjældent, at tingene er så sorte-hvide, at der kun er fordele. Det gælder også for vedvarende og grøn energi.

Fordele ved grøn energi

Det er energiressourcer, der er ubegrænsede, og derfor er der rigeligt af dem modsat fossile brændstoffer som olie og gas. Der er ingen tegn på at vind, vand, sollys og jordvarme vil blive opbrugt.

Derudover er grøn energi også billigere at producere end energi produceret via fossile brændstoffer.

Ulemper ved grøn energi


Effekten af den vedvarende energi er afhængig af at være placeret optimalt f.eks. ved kysten med meget vind eller på et tag med en god vinkel mod solen. Det gør grøn energi mindre fleksibelt end fossile brændstoffer, da der ikke er nogen specifikke krav til placering af dem.

Vi kan ikke kontrollere naturens ressourcer. Mængden af regn, solskin og blæst er uforudsigeligt, og derfor er elproduktionen det også. Netop derfor er løsninger til at opbevare eller lagre vedvarende energi afgørende for brugen i fremtiden. 

Bliv klogere på

CO2 er en lugtfri og usynlig gasart, der også går under navnet kuldioxid eller carbondioxid. Den opstår bl.a. ved fotosyntese og respiration, altså udånding. CO2 er derfor i sig selv ikke farlig, da den er en naturlig del af vores hverdag.

Kul, gas og olie er bl.a. en del af det, vi benævner som fossile energikilder eller brændstoffer.

Hvad bruger vi fossile brændstoffer til?

De fossile brændstoffer bliver ofte brugt i forbindelse med opvarmning af dit hjem. Måske har du et olie- eller naturgasfyr. Det er disse fossile energikilder, vi skal skifte ud på vejen til en grøn omstilling, hvor CO2 skal minimeres.

Skift fyret ud - se hvordan

Grøn varme er egentlig bare et andet ord for klimavenlig varme. Det betyder, at når du har en varmepumpe, så bliver den varme, der kommer fra varmepumpen, betegnet som grøn varme, fordi den kommer fra en vedvarende og klimavenlig energikilde.

Imodsætning til, hvis din bolig bliver opvarmet med et oliefyr eller naturgasfyr. Så bliver varmen betegnet som sort varme - hvis vi skal holde os inden for farvepaletten.  

Det blæser, og forholdene for strøm fra vindmøllerne er til stede. Måske endda perfekte. Alligevel står vindmøllerne stille. Hvorfor?

Desværre er det ikke et spørgsmål, som EWII har indflydelse på.

Når der er overkapacitet af strøm i Tyskland, betaler man for, at vindmøllerne stopper i Danmark, så tysk strøm kan kanaliseres over grænsen. Der er ikke kapacitet i det tyske net til at sende strømmen mod syd, og i Tyskland er det ikke tilladt at bremse vindmøllerne, hvis de kan producere, men de samme regler gælder ikke i Danmark.

 

Lille pige der tænder for den grønne strøm. I fremtiden hjem kan din timepris på el styres, så du ikke selv behøver at være opmærksom på en aktuel elpris, men meget af dit elforbrug af el automatisk tilpasser sig elprisen time for time, så du bruger strømmen når den er billig.

Dit grønne aftryk

Hvad er grøn strøm?

Hvad er grøn strøm, og hvordan får strøm pludselig en farve? Og behøver strøm egentlig altid at være så kedeligt?