Hvad er vedvarende energi?

Med vedvarende energi i din stikkontakt bidrager du ikke kun til den grønne omstilling, men du kan med stor sandsynlighed via alternativ energi også forbedre din egen økonomi.
Solen skinner på solceller. Det giver vedvarende energi eller grøn energi, som det også kaldes. Men hvad er vedvarende energi ?

Vedvarende energi bliver leveret fra jordens naturlige ressourcer. De alternative energikilder. Du kender nok godt til solceller, vindmøller og måske ved du også, at vand faktisk kan skabe energi, og at nogle bruger jordvarme til at opvarme deres bolig. Og den form for energi løber vi aldrig tør for. Modsat olie og gas som er en knap ressource, og som forskere har forudsagt, vil være opbrugt inden 2050. 

 

Stikkontakt

Hvad er grøn energi?

Nogle kalder også vedvarende energi for grøn energi eller alternativ energi. Dette fordi det er produceret på en måde, hvor der enten ikke er, eller det er muligt at udligne den CO2-udledning, der følger med produktionen. 

Hvis vi bliver ved med at bruge af de begrænsede fossile energiformer, vil vi både forurene mere og løbe tør for dem en gang i fremtiden. Derfor er det en god idé at forberede sig på, at al produktion af strøm skal komme fra vedvarende energi. Det belaster vores klima mindre, end den strøm der kommer fra de fossile brændstoffer.

De vedvarende energiformer vi bruger i dag er: solvandjord og vind.

Hvad kan du gøre for klimaet?

Du har faktisk selv mulighed for at etablere grøn energi i dit hjem - det kan du gøre ved f.eks. at sætte solceller på taget. På den måde er du selvforsynende med strøm, og dermed får du end mere naturlig energi ud af solens stråler, end den du får fra at brænde gas eller olie af.

Både vindenergi og vandkraft er effektive løsninger inden for grøn energi. Det er ikke nær så nemt at tage med ind i det private hjem. Ikke mange almindelig husstande har vindmøller på private grunde. I stedet for kan du vælge grøn el fra dit energiselskab - hvis de tilbyder det. Hos EWII giver vi dig valget. For du vælger selv om din elaftale skal være grøn eller ej - også hvis du er erhvervskunde. 

Hvis du vælger den grønne strøm til at oplade din elbil, så sender du en efterspørgsel på mere energi fra de vedvarende energikilder ud i elnettet, og du er med til at sikre, at der så også skal produceres endnu mere grøn strøm.

Mere om grøn strøm

Solceller på hustag

Solceller

Potentialet for solenergi i Danmark er 35 gange større end den nuværende mængde, der bliver produceret. Du kan udnytte solens stråler ved at sætte solceller på taget af din bolig. Når der er sollys, omdanner et solcelleanlæg lyset til energi, som du kan bruge i din bolig.

Anlægget er ikke direkte afhængigt af sollyset. Selvom det er overskyet eller tåget vil et solcelleanlæg stadigvæk producere strøm. Det er fordi, det ikke er solens stråler, men lyset fra solen, der producerer strøm. Solceller producerer dog bedst i solskinsvejr, men der vil ofte være el nok til at forsyne et gennemsnitligt hjem.

Dreng får vand i hovedet med bruser

Solvarme

Du kan udnytte solens varme via et solvarmeanlæg til at producere varmt brugsvand og varme til din bolig.

Et solvarmeanlæg består af en solfanger og en lagertank. Solfangeren kan placeres flere steder, men helt optimalt på en sydvendt tagflade med en hældning på 45°. 

Med et solvarmeanlæg kan du få dækket op til 65 % af husstandens varmtvandsforbrug.

Trekløvere

Jordvarme

Jordenergi er en vedvarende energiform, som endnu ikke er særlig udbredt i Danmark.

Jordvarme fungerer ved at bruge energien fra solens stråler, som er lagret i det øverste jordlag. Jordenergi er en glimrende kilde til grøn energi, da den kan producere strøm hele året rundt. Jorden er nemlig god til at opbevare energi.

Ofte vil et jordvarmeanlæg være en dyr investering - men kunne betale sig på længere sigt.

Varmepumpe udedel

Varmepumpe

Varmepumper er en energirigtig varmeløsning og et godt alternativ til olie, gas og elvarme. Især hvis du har et ældre olie- eller gasfyr kan du med fordel skifte til varme fra en varmepumpe. Ikke nok med at du sparer klimaet for en masse CO2, så sparer du også ca. 25 % på din varmeregning. 

En varmepumpe kan bruges som enten supplerende eller primære varmekilde, ligesom du også kan vælge, om du ønsker luft-til-luft eller luft-til-vand teknologi.

Hvad er fordele og ulemper ved vedvarende energi?

Det er sjældent, at tingene er så sorte-hvide, at der kun er fordele. Det gælder også for vedvarende og grøn energi.

Fordele ved grøn energi

Det er energiressourcer, der er ubegrænsede, og derfor er der rigeligt af dem modsat fossile brændstoffer som olie og gas. Der er ingen tegn på at vind, vand, sollys og jordvarme vil blive opbrugt.

Derudover er grøn energi også billigere at producere end energi produceret via fossile brændstoffer.

Ulemper ved grøn energi


Effekten af den vedvarende energi er afhængig af at være placeret optimalt f.eks. ved kysten med meget vind eller på et tag med en god vinkel mod solen. Det gør grøn energi mindre fleksibelt end fossile brændstoffer, da der ikke er nogen specifikke krav til placering af dem.

Vi kan ikke kontrollere naturens ressourcer. Mængden af regn, solskin og blæst er uforudsigeligt, og derfor er elproduktionen det også. Netop derfor er løsninger til at opbevare eller lagre vedvarende energi afgørende for brugen i fremtiden. 

Følg udviklingen i elpriser time for time, så du kan planlægge dit elforbrug, så du bruger strøm, når den udleder mindre CO2.

Dit grønne aftryk

Hvad er grøn strøm?

Hvad er grøn strøm, og hvordan får strøm pludselig en farve? Og behøver strøm egentlig altid at være så kedeligt?