Grøn strøm til erhverv

Med grønne energikilder gør vi sammen en forskel for den grønne omstilling.
Grøn strøm til erhverv

Vi ønsker, sammen med vores erhvervskunder, at gøre en aktiv forskel i den grønne omstilling. Derfor sikrer vi, at grøn strøm er en fast del af alle vores energiprodukter. Det betyder, at du kan dække din virksomheds elforbrug med strøm fra vedvarende energikilder.

Med en elaftale hos EWII gør din virksomhed en forskel ved at sikre produktionen af strøm fra vedvarende energikilder. Du kan nemt træffe et klimavenligt valg, som samtidig styrker din virksomheds grønne profil med et 100 % CO2 neutralt elforbrug.

Oprindelsesgarantier på grøn strøm

Vi sikrer, at den strøm, du får leveret til din virksomhed, er produceret 100 % fra vedvarende energikilder som vindstrøm, vandkraft, solenergi og biomasse. Måden, vi sikrer det på, er ved at købe oprindelsesgarantier.

Producenter af vedvarende energi får oprindelsesgarantier for deres bæredygtige strøm. Garantierne kaldes også for GoO eller Guarantees of Origin certifikater. Den sælger producenterne videre sammen med den klimavenlige strøm. Certifikaterne har til formål at dokumenterer, at den solgte MWh el oprindeligt kommer fra en vedvarende energikilde. De udstedes af Energinet, der som selvstændigt statsligt selskab, ejer og driver den danske infrastruktur for energi.

Vi køber det antal oprindelsesgarantier, der svarer til vores elkunders samlede elforbrug. Det sikrer, at den mængde el, vi sælger, bliver produceret bæredygtigt og CO2 neutralt. Det er din garanti for en CO2 neutral el-deklaration.

EWIIs revisorer dokumenterer, at antallet af købte garantier svarer til mængden af solgt el.

Hvad er grøn strøm?

Grøn strøm er en betegnelse for vedvarende energi, der er produceret bæredygtigt. Det vil sige, at det er en energikilde som f.eks. sol og vind, der ikke slipper op og er tilgængelig, når der er behov for energien – og at selve produktionen er økonomisk attraktiv og udleder minimal CO2.

Kul, naturgas og olie er alle kilder til energi, der langsomt svinder ind. Vind, vand, sol og biomasse er vedvarende energikilder, der altid er tilgængelige. Der er mange måder at udvinde energi fra disse energikilder.

Grønne energikilder

En grøn profil er en konkurrencefordel

Forventningerne til dansk erhvervslivs indsats på miljøområdet stiger og stadig flere virksomheder sætter bæredygtighed og samfundsansvar i centrum for driften af virksomheden. Det medvirker også til at give adgang til nye markeder og styrke efterspørgslen på virksomhedens produkter og ydelser. Det stiller dansk industri i en stærk position på det globale marked.

En grøn profil er derfor i stigende grad blevet et konkurrenceparameter.

Ønsker du udelukkende strøm fra vindmøller, kan du tilkøbe et certifikat til din allerede grønne elaftale. Certifikatet er din garanti for, at den mængde strøm du bruger på et år, reserveres og produceres af vindmøller.

Læs om vindstrøm

Hvad er grønne energikilder?

Det er vedvarende energikilder, der altid er tilgængelige.

 1. Vindmøller

  Cirka halvdelen af det danske elforbrug dækkes i dag af strøm fra vindmøller.
 2. Solceller

  Solen er den vedvarende energikilde med allerstørst energipotentiale.
 3. Vandkraft

  Især i Norden er energi fra faldende eller strømmende vand i floder og åer meget udbredt.
 4. Biomasse

  Udtjente naturmaterialer som f.eks. halm og træ kan få nyt liv som CO2 neutral energi.

Spørgsmål og svar om grøn strøm

Elproduktion fra vedvarende energikilder, der omfatter el produceret fra vind, vand, sol og biomasse og den bionedbrydelige andel af affald, er kendetegnet ved ikke at medføre CO2 emission.

Elproduktion fra vind, vand og sol er helt emissionsfri, mens der ved brug af biomasse, affald og fossile brændsler (kul, olie og naturgas) dannes en række emissioner til luften og restprodukter. Men ikke kuldioxid.

Hvis du ønsker mere viden om, hvilke energikilder din strøm kommer fra, kan du læse mere i de lovpligtige miljødeklarationer på el.

Merprisen for Grøn strøm til erhverv er pr. kWh 0,65 øre ekskl. moms. Ved et årligt forbrug som erhvervskunde på f.eks. 10.000 kWh koster Grøn strøm under 5,50 kr. om måneden.

Er du erhvervskunde, har du mulighed for at vælge Vindstrøm i stedet for Grøn strøm, og du har desuden mulighed for at få et certifikat tilsendt, som du kan printe og udstille.

Grønne certifikater er et andet ord for de oprindelsescertifikater på el fra vedvarende energikilder, som Energinet udsteder i forbindelse med produktion af grøn strøm. 

Når en producent f.eks. producerer 1000 kWh solenergi fra solceller, får producenten udstedt et certifikat fra en såkaldt TSO (Transmission System Operator). De har bl.a. til opgave at sikre og dokumentere, at leverancen af strøm kommer fra den vedvarende energikilde.  

I Danmark udstedes disse garantier af Energinet. Certifikaterne kan så tilkøbes af leverandøren af el.

Energinet dokumenterer certifikatets ægthed, og EWIIs revisor dokumenterer, at antallet af købte certifikater er korrekt i forhold til den solgte mængde el.

Grøn strøm kommer fra flere forskellige vedvarende energikilder, hvor Vindstrøm udelukkende er baseret på energi fra vindmøller.

Vandfald

Viden om el

Hvad påvirker elpriserne?

Der er flere faktorer, der spiller ind, når elpriser til erhverv fastsættes. F.eks. er der nogle grundlæggende forhold i vores samfund og i verdensøkonomien, der er afgørende. Men ligesom med andre produkter, bliver salget og prisen også påvirket af udbud og efterspørgsel.

få en fast pris på el til erhverv

Produkt

Grøn fastpris

Grøn Fastpris er det sikre valg, da prisen fastsættes for en længere periode, således at jeres pris fastholdes. Det betyder, at jeres elpris ikke bliver påvirket af prisudsving på el-markedet, og at jeres kWh pris er den samme i den aftalte periode, uanset hvornår I anvender strømmen.

Grøn standard elpære

Produkt

Grøn standard

Med en Grøn Standard elaftale får I gennemsnitsprisen, som I låser jer fast på for et kvarter ad gangen. I kender således prisen for en kort periode. Grøn Standard er en god løsning, hvis I vægter forudsigelighed, men heller ikke vil binde jer for længe ad gangen.