Grøn strøm til erhverv

Med grøn strøm fra vedvarende energikilder kan din virksomhed være med til at støtte den grønne omstilling.
Grøn strøm til erhverv fra grønne energikilder som for eksempel vindmøller.

EWII hjælper din virksomhed med en elaftale, der passer til jer og jeres måde at være klimabevidste på.

Måske vil I gerne betale lidt ekstra for certificeret grøn strøm, og dermed bidrage til den grønne omstilling. Måske vil I gerne have friheden til at agere klimabevist, som det passer ind i virksomhedens hverdag, forbrug og kommunikation. Derfor har EWII både elaftaler med certificeret grøn strøm og elaftaler med timepris, hvor I kan udnytte, at der er forskel på både pris og CO2-udledning i løbet af døgnet.

Grøn omstilling kommer i mange former. Vi tror på, at frit valg til at være klimabevidst, hvor det giver mening for din virksomhed, i sidste ende gør den største forskel. 

Med en grøn elaftale hos EWII gør din virksomhed en forskel ved at sikre produktionen af strøm fra vedvarende energikilder. Du kan nemt træffe et klimavenligt valg, som samtidig styrker din virksomheds grønne profil med et 100 % CO2-neutralt elforbrug.

En grøn profil er en konkurrencefordel

Forventningerne til dansk erhvervslivs indsats på miljøområdet stiger og stadig flere virksomheder sætter bæredygtighed og samfundsansvar i centrum for driften af virksomheden. Det medvirker også til at give adgang til nye markeder og styrke efterspørgslen på virksomhedens produkter og ydelser. Det stiller dansk industri i en stærk position på det globale marked.

En grøn profil er derfor i stigende grad blevet et konkurrenceparameter.

Læs om fordele ved en grøn virksomhedsprofil

Oprindelsesgarantier på grøn strøm

Med en grøn elaftale sikre vi, at den strøm, din virksomhed får leveret, er produceret 100 % fra vedvarende energikilder som vindstrøm, vandkraft, solenergi og biomasse. Måden, vi sikrer det på, er ved at købe oprindelsesgarantier.

Producenter af vedvarende energi får oprindelsesgarantier for deres bæredygtige strøm. Garantierne kaldes også for GoO eller Guarantees of Origin certifikater. Den sælger producenterne videre sammen med den klimavenlige strøm. Certifikaterne har til formål at dokumenterer, at den solgte MWh el oprindeligt kommer fra en vedvarende energikilde. De udstedes af Energinet, der som selvstændigt statsligt selskab, ejer og driver den danske infrastruktur for energi.

Vi køber det antal oprindelsesgarantier, der svarer til vores elkunders samlede elforbrug. Det sikrer, at den mængde el, vi sælger, bliver produceret bæredygtigt og CO2-neutralt. Det er din garanti for en CO2-neutral eldeklaration.

EWIIs revisorer dokumenterer, at antallet af købte garantier svarer til mængden af solgt el.

Grønne energikilder

Hvad er grøn strøm?

Grøn strøm er strøm, der udelukkende er produceret af vedvarende energikilder. Det vil sige, at det er en energikilde som f.eks. sol og vind, der ikke slipper op og er tilgængelig, når der er behov for energien – og at selve produktionen er økonomisk attraktiv og udleder minimal CO2.

Kul, naturgas og olie er alle kilder til energi, der langsomt svinder ind. Vind, vand, sol og biomasse er vedvarende og grønne energikilder, der altid er tilgængelige. Der er mange måder at udvinde energi fra disse energikilder.

Forbrugerombudsmandens mærkning for grøn strøm - et blad

Hvorfor må vi kalde det grøn strøm?

Det er ikke bare noget, vi finder på. Det er der ingen elleverandør, der må. Vi skal kunne dokumentere, at den grønne strøm kommer fra vedvarende energikilder.

Betegnelsen grøn strøm er underlagt dokumentationskrav fra Forbrugerombudsmanden, og er dermed din garanti for klimavenlig el. Du kan læse mere om mærkningsordningen her.

Mærkningen består af grønne blade:  

 • 1 blad betyder, at strømmen er baseret 100 % på vedvarende energikilder.
 • 2 blade betyder, at strømmen leveres 100 % fra vedvarende energikilder, og at udbyderen foretager yderligere klimatiltag med en ikke ubetydelig klimaeffekt.

Hos EWII har vi to grønne elaftaler: Grøn Prisloft og Grøn Timepris

Hvad er grønne energikilder?

Det er vedvarende energikilder, der altid er tilgængelige.

 1. Vindmøller

  Cirka halvdelen af det danske elforbrug dækkes i dag af strøm fra vindmøller.
 2. Solceller

  Solen er den vedvarende energikilde med allerstørst energipotentiale.
 3. Vandkraft

  Især i Norden er energi fra faldende eller strømmende vand i floder og åer meget udbredt.
 4. Biomasse

  Udtjente naturmaterialer som f.eks. halm og træ kan få nyt liv som CO2 neutral energi.

Spørgsmål og svar om grøn strøm

Elproduktion fra vedvarende energikilder, der omfatter el produceret fra vind, vand, sol og biomasse og den bionedbrydelige andel af affald, er kendetegnet ved ikke at medføre CO2 emission.

Elproduktion fra vind, vand og sol er helt emissionsfri, mens der ved brug af biomasse, affald og fossile brændsler (kul, olie og naturgas) dannes en række emissioner til luften og restprodukter. Men ikke kuldioxid.

Hvis du ønsker mere viden om, hvilke energikilder din strøm kommer fra, kan du læse mere i de lovpligtige miljødeklarationer på el.

Ja, der er et pristillæg for grøn strøm. Pristillægget er afhængig af prisudviklingen på certifikaterne for grøn strøm. Hvis du ønsker at få oplyst det aktuelle pristillæg, er du velkommen til at kontakte kundeservice på 70 55 55 55.

Grønne certifikater er et andet ord for de oprindelsescertifikater på el fra vedvarende energikilder, som Energinet udsteder i forbindelse med produktion af grøn strøm. 

Når en producent f.eks. producerer 1000 kWh solenergi fra solceller, får producenten udstedt et certifikat fra en såkaldt TSO (Transmission System Operator). De har bl.a. til opgave at sikre og dokumentere, at leverancen af strøm kommer fra den vedvarende energikilde.  

I Danmark udstedes disse garantier af Energinet. Certifikaterne kan så tilkøbes af leverandøren af el.

Energinet dokumenterer certifikatets ægthed, og EWIIs revisor dokumenterer, at antallet af købte certifikater er korrekt i forhold til den solgte mængde el.

Grøn strøm kommer fra flere forskellige vedvarende energikilder, hvor Vindstrøm udelukkende er baseret på energi fra vindmøller.

Strømmen i Danmark kommer fra flere forskellige energikilder.

Viden om el

Her kommer strømmen fra

Bliv klogere på hvordan elektricitet produceres i Danmark, energikilder, hvor strømmen kommer fra og hvilke faktorer der påvirker elpriserne.