FAQ - El til erhverv

Her finder du ofte stillede spørgsmål om elaftaler til erhverv.

Hjælp til bestilling

Aftagenummeret bruges til at udveksle leverandørskifte- og forbrugsoplysninger. Du finder det 11-cifre lange nummer på din elregning.

Hos EWII rådgiver vi om produktvalg inden for køb af el ud fra jeres virksomheds adfærdsprofil og volumen. Derved sikrer vi jer den bedste elaftale i forhold til jeres virksomheds behov og forbrug af el, der afspejler sig på bundlinjen og rådgiver jer til en effektiv udnyttelse af virksomhedens energiforbrug - den direkte vej til økonomiske besparelser.

Hos os får I altid gennemskuelige elpriser – og vi sikrer, at I til enhver tid har en lav elpris. I får 24/7/365 online selvbetjening og en stabil elleverandør med mere end 150 års erfaring.

El forbrug under 50.000 kWh/år

Ved et mindre forbrug på under 50.000 kWh om året har din virksomhed flere elprodukter at vælge imellem, når du skal lave en elaftale hos EWII. Der er nemlig forskel på, om du foretrækker tryghed eller er risikovillig.

Se elprodukter og priser til mindre forbrug

El forbrug over 50.000 kWh/år

Har din virksomhed et årligt elforbrug på over 50.000 kWh? Og vil du høre mere om vores elpriser, og hvordan vi kan hjælpe dig med billig strøm? Så kan du bestille el til din virksomhed ved at kontakte os på 73 63 30 10.

Ja, EWII leverer el i hele Danmark. Der er to prisområder på el. Et vest for Storebælt (DK1) og et Øst for Storebælt (DK2).

Kontakt en af vores energikonsulenter for råd og vejledning om elaftaler til erhverv.

Key account manager
Carsten von Hallas
caha@ewii.dk
26 88 33 67

Erhvervskonsulent
Nadia Sheikh
nash@ewii.dk
73 63 31 68

Produkter og priser

Elprisen består af betaling til:

 1. Elselskabet - dem I køber strøm af f.eks. EWII
 2. Netselskab - dem, der ejer jeres elmåler og dele af det ledningsnet, der transporterer strømmen til virksomhedens adresse
 3. Staten - som også ejer dele af ledningsnettet

Som elselskab skal vi opkræve betaling på vegne af jeres netselskab og staten, så I får en samlet elregning på alt, der vedrører din elmåler. Læs mere om elprisens sammensætning

I Danmark køber og sælger vi el via den nordiske elbørs Nord Pool Spot. Strøm er en handelsvare på samme måde som korn, olie og stål, der handles mellem producenter og forbrugere på tværs af landegrænser. Som med alle andre handelsvarer bliver salget påvirket af udbud og efterspørgsel.

Det er på børsen, at elprisen bliver fastlagt. Her udbyder bl.a. svenske, norske og danske producenter f.eks. kraftværker og vindmøller el fra forskellige energikilder. Det er også her, at elleverandører som f.eks. EWII køber strømmen til vores kunder.

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder. Læs hvilke faktorer der påvirker elprisen i Danmark.

Alle vores elprodukter er grøn strøm.

Ønsker du udelukkende strøm fra vindmøller, kan du tilkøbe et certifikat til din allerede grønne elaftale. Certifikatet er din garanti for, at den mængde strøm, du bruger på et år, reserveres og produceres udelukkende af vindmøller.

Læs mere om Vindstrøm

Grøn Timepris er den reelle pris, I betaler for jeres elforbrug, da prisen fastsættes time for time på baggrund af udviklingen på den nordiske elbørs, Nord Pool. På længere sigt vil Grøn Timepris være den billigste løsning, men I vil kunne opleve store udsving.

Med Grøn Timepris vælger du tilmeld at købe 100% grøn strøm. 

Læs mere om Grøn Timepris

Med Timepris får du den samme variable elpris time for time som Grøn Timepris, dog uden det ekstra grønne tillæg. I betaler for jeres reelle elforbrug, da prisen fastsættes time for time på baggrund af udviklingen på den nordiske elbørs, Nord Pool. I vil opleve udsving på elprisen, men på den længere bane har Timepris vist tendens med at være den billigste løsning. 

Læs mere om Timepris

Med en aftale om grøn el med et prisloft får din virksomhed grøn strøm, der varierer i pris time for time, men samtidig med et prisloft, der tager over, hvis elprisen time for time pludselig skulle stige meget.

 • når elprisen falder, så følger din elpris med ned, så du får fordel af de lavere elpriser.
 • når elprisen time for time stiger, følger din pris kun med op til en grænse. Her ligger din elpris sig fast, indtil elpriserne igen falder.

Læs mere om Grøn Standard

En Fastpris elaftale er det sikre valg, da prisen fastsættes for en længere periode, således at jeres pris fastholdes. Det betyder, at jeres elpris ikke bliver påvirket af prisudsving på elmarkedet, og at jeres kWh pris er den samme i den aftalte periode, uanset hvornår I anvender strømmen.

En Fastpris elaftale med et årligt forbrug under 50.000 kWh løber i 12 måneder, og er uopsigelig i perioden.

Læs mere om Fastpris

Elmarkedet er et børsmarked, som påvirkes af mange ting. Produktionsomkostningerne er af afgørende betydning for prisen, men markedet er også påvirket af mange forventninger blandt andet politiske, vejrprognoser mm.

Det er umuligt at give nogen garanti for, hvad der er det billigste, da ingen kender prisudviklingen i fremtiden. Når du sammenligner elprodukter, skal du overveje følgende: Er der tale om en fast eller variabel pris? Hvor lang er kontraktperioden?

Hvis du er i tvivl, så tøv ikke med at kontakte EWII Energi på 73 63 30 10.

Skift af leverandør

Du kan skifte leverandør med løbende måned + 1 måneds varsel, hvis din virksomhed ikke er bundet af en anden aftale. Kontakt os på 73 63 30 10 for mere information om leverandørskifte.

I Danmark har elmarkedet været frit siden 2003. Det betyder, at du frit kan vælge den elleverandør, du ønsker. Derimod kan du ikke selv bestemme jeres elnetselskab - altså det selskab, som ejer det fysiske elnet, hvor din virksomhed ligger. Det vil være det samme, uanset hvilket elselskab du vælger.

Du skal henvende dig hos den leverandør af el, du ønsker at skifte til. Med den nye leverandør indgår du en aftale, der på fastlagte betingelser gælder for en bestemt periode. Du skal være opmærksom på, at din el stadig kommer via de samme ledninger og samme netselskab som tidligere. Netselskabet informerer dig nærmere om aflæsning af elmålere i forbindelse med leverandørskiftet.

Nej, det er gratis at skifte leverandør af el, og EWII klarer det hele for dig.

Kontakt en af vores energikonsulenter og hør nærmere.

Key account manager
Tine Rasmussen
tine@ewii.dk
31 71 23 44

Erhvervskonsulent
Nadia Sheikh
nash@ewii.dk
73 63 31 68

Regning og forbrug

Ja, som kunde hos EWII, modtager din virksomhed én samlet regning uanset om du har 3 eller 1200 installationer. Servicen er gratis.

I selvbetjeningen kan du:

 • Se elforbrug og følge udviklingen
 • Tilmelde forbrugsovervågning (kræver fjernaflæst elmåler)
 • Se regninger og årsopgørelse
 • Tilmelde vores driftsinfoservice (SMS/e-mail) - gælder kun i Trekantområdet
 • Skifte eller tilkøbe produkter

Du kan vælge at lave et login med e-mail og password eller via SMS. For at oprette et login skal du bruge kundenummer og pinkode. Se vejledning. Kundenummer og pinkode er oplyst på den seneste regning. Ønsker du at udskrive en regning, skal du klikke på PDF-ikonet ud for regningen.

Som elkunde hos EWII bliver din virksomhed afregnet én gang om måneden for det faktiske forbrug. Det betyder i praksis, at du først betaler for din virksomheds elforbrug, når du har brugt strømmen. Det vil sige ingen aconto afregning. 

Se regningseksempel og betalingsmetoder

Som elkunde hos EWII har du adgang til EWIIs selvbetjening, hvor du kan:

 • Se energiforbrug og følge udviklingen
 • Se regninger og årsopgørselse
 • Tilmelde driftsinfo (SMS/e-mail) - gælder kun Trekantområdet

Se film og find ud af, hvordan du logger ind

 

Ved flytning

Hos EWII får vi ikke automatisk besked, hvis din virksomhed melder flytning til CVR-registret. I skal derfor huske, at melding flytning til os enten via nedenstående link eller på 70 55 55 55. I vil ellers skulle betale for elforbruget, indtil en ny tilmelder sig på adressen.

Meld flytning

Ved tilflytning kan tilmelding af el ske på selve dagen for indflytning.

Fraflytning skal ske hos os seneste 10 hverdage før den dag, hvor din virksomhed ikke længere er ansvarlig for forbruget på adressen. Men ellers gerne så tidligt som muligt - dog tidligst 2 måneder før flyttedatoen.

Du kan melde flytning herunder eller kontakte os på 70 55 55 55.

Meld flytning

Når din virksomhed har meldt jeres flytning til os, informerer vi jeres elnetselskab, som pr. flyttedato står for aflæsning af jeres elmåler. Den er fjernaflæst, så den aflæses helt automatisk - du behøver ikke at aflæse den.

Har din virksomhed en anden elleverandør end EWII, skal I melde flytning der. Her kan du læse mere om flyttereglerne

I forbindelse med beregning af flytteopgørelse opkræver vi et gebyr i henhold til vores oversigt over gebyrer.

EWII fakturerer bagud, så din virksomhed undgår at betale forud for et forbrug, I ikke har. Det betyder, at I tidligst vil modtage den sidste regning/flytteopgørelse, 4-6 uger efter jeres fraflytning.

Når du har meldt flytning af din virksomhed hos os, modtager du en e-mail med din nye eller opdaterede elaftale, når vi går i gang med at behandle flytningen.

Da alle elmålere i Danmark er fjernaflæste, får vi automatisk en aflæsning fra jeres netselskab, når I flytter ud. Det samme er tilfældet på den nye adresse, hvor vi automatisk modtager en aflæsning, når I flytter ind.

Når din virksomhed er flyttet, udarbejder vi en slutopgørelse for den gamle adresse på baggrund af den aflæsning, vi modtager fra netselskabet. Slutopgørelsen viser, om din virksomhed har penge til gode eller modtager en opkrævning.

Er din virksomhed tilmeldt Betalingsservice, EAN-betaling eller en anden form for automatisk betaling, er det vigtigt, at du venter med at afmelde det, da vi afregner slutopgørelsen derigennem.

Nej. Ønskes automatisk betaling, skal denne tilmeldes på ny, når der flyttes til en anden adresse. Din virksomheds betalingsaftalen på adressen der fraflyttes opsiges automatisk, når der ikke længere betales.

Har du opsagt din virksomheds elaftale, modtager vi automatisk en aflæsning af elmåleren på opsigelsesdatoen.

Efter opsigelsesdatoen udarbejder vi en slutopgørelse for din gamle virksomhedsadresse på baggrund af den måleraflæsning, vi har modtaget fra netselskabet.

Er virksomheden tilmeldt Betalingsservice, EAN-betaling eller en anden form for automatisk betaling, er det vigtigt, at du venter med at afmelde det, da vi afregner slutopgørelsen derigennem.

Som udlejer/ejer skal du have fuldmagt fra lejeren for at kunne melde til- og fraflytning på dennes vegne. Fuldmagten kan evt. fremgå af lejekontrakten. Fuldmagten skal du som udlejer kunne fremvise ved tvivlsspørgsmål.

Når en lejer flytter, kan lejeren tage sin elaftale med sig til sin nye adresse, eller melde fraflytning til elleverandøren.

Hvis der ikke samtidig bliver tilmeldt en ny lejer, så har elleverandøren en fraflytning uden tilflytning dvs. der står ikke nogen lejer på adressen.

I disse tilfælde vil ejeren af ejendommen blive tilmeldt adressen, idet ejeren er ansvarlig for installationen/målepunktet. Som ejer kan du selv foretage til- og fraflytning for din lejer, hvis du har en fuldmagt fra lejeren.

Fuldmagt

For at en anden virksomhed kan rette henvendelse på din virksomheds vegne, skal EWII modtage en fuldmagt.

Du kan nemt oprette en fuldmagt ved at klikke på dette link, udfylde fuldmagten og sende den til os på ewii@ewii.dk eller Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

Grøn strøm

Når din virksomhed køber grøn strøm hos EWII, leveres den fra vedvarende energikilder. Det betyder dog ikke, at du får 100 % grøn strøm i stikkontakten. Men du er med til at øge andelen af vedvarende energi i det danske elnet.

Sådan foregår det

 1. Den vedvarende energi kommer fra bæredygtige energikilder, der producerer strøm. Det kan f.eks. være fra vindmøller, solceller eller vandkraft.
 2. Strømmen transporteres herefter ind i det danske elnet.
 3. Den grønne strøm bliver blandet og udbudt sammen med alle andre produktionsformer for el, så det ikke er muligt at skille ad længere.
 4. På elbørsen bliver strømmen så udbudt til salg - altså uanset hvordan strømmen er produceret.
 5. Strømmen køber de forskellige leverandører af el,  herunder også os, og sælger den videre til dig.
 6. Mængden af sort strøm, der uundgåeligt leveres i din stikkontakt, kompenserer vi ved køb af oprindelsesgarantier udstedt af Energinet.

Selvom den strøm, du bruger, er et blandingsprodukt, så kompenserer vi, med vores grønne elaftaler, det sorte forbrug, og kan derfor kalde vores strøm for grøn strøm. 

Ved tilkøbet af grønne oprindelsesgarantier bidrager vi til, at produktionen af grøn strøm forøges. Jo flere der køber grøn strøm, jo mere af den samlede el i elnettet vil være grøn og klimavenlig strøm.

Læs mere om grøn strøm

Når din virksomhed køber grøn strøm hos EWII, kommer den grønne strøm fra vedvarende energikilder.

Vedvarende energikilder er 100 % naturlige og selvforsynende energiformer. Hos EWII har vi valgt, at når du køber grøn strøm er det baseret på el fra vindmøller, vandkraftværker, solcelleanlæg og biomasse. 

EWII køber og dokumenterer den leverede mængde el med oprindelsescertifikater, de såkaldte GoO-certifikater (Guarantees of Origin). Det er din garanti for, at din strøm udelukkende kommer fra vedvarende energikilder.

Hvis du i dag modtager en specificeret faktura, vil prisen for grøn strøm fremgå på en separat afregningslinje. Modtager du ikke en specificeret faktura, og ønsker det, er du velkommen til at kontakte Kundeservice på 70 55 55 55.

For erhverv er merprisen for grøn strøm 4,80 øre ekskl. moms pr. kWh.

Uanset hvilket elprodukt din virksomhed køber, kommer der ikke grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Det er der ingen elselskaber, der kan tilbyde, da al strøm – både grøn og mindre grøn, bliver blandet sammen i elnettet.

Ved at indkøbe oprindelsescertifikater svarende til hele din virksomheds elforbrug, garanterer vi, at den strøm I bruger produceres af vedvarende energikilde. På den måde er din virksomhed, via jeres forbrug og med en grøn elaftale, med til at øge andelen af vedvarende energi i elnettet og støtte den grønne omstilling.

Har din virksomhed valgt Vindstrøm, betaler du som erhvervskunde kun for Vindstrøm og ikke grøn strøm. Det er muligt at få tilsendt et certifikat, der dokumenterer, at din virksomhed har Vindstrøm. 

Elproduktion fra vedvarende energikilder, der omfatter el produceret fra vind, vand, sol og biomasse og den bionedbrydelige andel af affald, er kendetegnet ved ikke at medføre CO2 emission.

Elproduktion fra vind, vand og sol er helt emissionsfri, mens der ved brug af biomasse, affald og fossile brændsler (kul, olie og naturgas) dannes en række emissioner til luften og restprodukter. Men ikke kuldioxid.

Hvis du ønsker mere viden om, hvilke energikilder din strøm kommer fra, kan du læse mere i de lovpligtige miljødeklarationer på el.

Ja, der er et pristillæg for grøn strøm. Pristillægget er afhængig af prisudviklingen på certifikaterne for grøn strøm. Hvis du ønsker at få oplyst det aktuelle pristillæg, er du velkommen til at kontakte kundeservice på 70 55 55 55.

Grønne certifikater er et andet ord for de oprindelsescertifikater på el fra vedvarende energikilder, som Energinet udsteder i forbindelse med produktion af grøn strøm. 

Når en producent f.eks. producerer 1000 kWh solenergi fra solceller, får producenten udstedt et certifikat fra en såkaldt TSO (Transmission System Operator). De har bl.a. til opgave at sikre og dokumentere, at leverancen af strøm kommer fra den vedvarende energikilde.  

I Danmark udstedes disse garantier af Energinet. Certifikaterne kan så tilkøbes af leverandøren af el.

Energinet dokumenterer certifikatets ægthed, og EWIIs revisor dokumenterer, at antallet af købte certifikater er korrekt i forhold til den solgte mængde el.

Grøn strøm kommer fra flere forskellige vedvarende energikilder, hvor Vindstrøm udelukkende er baseret på energi fra vindmøller.

Reduceret elafgift

Det fremgår på din regning fra dit elselskab, om der er potentiale for godtgørelse af din elafgift.

Se regningseksempel

Din virksomhed har to muligheder for godtgørelse af elafgiften:

Du kan som erhvervsdrivende, uanset årligt elforbrug, få godtgørelse for din elafgift. Det skal gå gennem din revisor.

Er dine bygninger (erhverv og privat) opvarmet med el som hovedkilde, er du berettiget til at modtage reduceret elafgift for den del af dit elforbrug, der er udover 4.000 kWh/år. 

Om din virksomhed benytter mulighed 1 eller mulighed 2 afhænger af din virksomheds anvendelseskode hos BBR.

Læs mere om reduceret elafgift

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort hele elafgiften på nær 0,4 øre/kWh, uanset om elektriciteten bruges til proces eller rumvarme mv.

Liberale erhverv er på lige fod med momsregistrerede virksomheder berettiget til at få godtgjort elafgift med den fulde afgift af el anvendt til rumvarme, komfortkøling og varmt vand på nær minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh. Dog er visse liberale erhverv undtaget fra denne hovedregel, hvilket betyder, at advokater, revisorer, arkitekter og reklamevirksomheder ikke har mulighed for at få godtgjort afgiften af den elektricitet, der går til procesformål. Denne særregel ophæves pr. 1. januar 2023.

Virksomheder, der ikke har været opmærksomme på deres mulighed for godtgørelse af betalt elafgift, kan få penge tilbage med op til tre års tilbagevirkende kraft.

For at opnå det skal der ske en korrektion af momsangivelsen for den periode, hvor afgiften er betalt. Fristen er derfor ikke ens for alle virksomheder, da den afhænger af, om virksomheden afregner moms på måneds-, kvartals- eller halvårsbasis.

Bruger du energi til at drive din virksomhed og din produktion - også kaldet procesenergi - kan du få godtgørelse.

Det kunne f.eks. være til:

 • Belysning
 • Drift af maskiner
 • Kontordrift f.eks. computere
 • Ovne

Energi kan være elektricitet men også gas, kul og fjernvarme. Der er desuden mulighed for godtgørelse for den el, du anvender til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Du søger reduceret elafgift ved din nuværende elleverandør. Elleverandøren søger på dine vegne - også selvom du måske har haft flere forskellige elleverandører i løbet af den tid, hvor du har haft elopvarmning.

Du kan max søge 3 år tilbage i tid. Hvis du har et tilgodehavende, så udbetales det af de forskellige elleverandører, du har haft i perioden.

Kunderådgiver

Din hverdag

Erhvervsservice til vores elkunder

Hos EWII har vi oprettet et erhvervsteam, så det nu bliver nemmere for dig som elkunde, at komme i kontakt med os.

Kunderådgiver erhverv

Lad os kommunikere digitalt

For at kunne benytte selvbetjeningen er det en forudsætning, at virksomheden tilmeldes digitale beskeder.

Med digitale beskeder er du altid på forkant med de vigtigste informationer fra EWII, og du har alle dokumenter fra EWII samlet ét sted.

Bliv klogere på digitale beskeder