FAQ - El til erhverv

Her finder du ofte stillede spørgsmål om elaftaler til erhverv.

Hjælp til bestilling

Aftagenummeret bruges til at udveksle leverandørskifte- og forbrugsoplysninger. I finder det 11-cifre lange nummer på jeres nuværende elfaktura.

Hos EWII rådgiver vi om produktvalg inden for køb af el ud fra jeres virksomheds adfærdsprofil og volumen. Derved sikrer vi jer den bedste elaftale i forhold til jeres virksomheds behov og forbrug af el, der afspejler sig på bundlinjen og rådgiver jer til en effektiv udnyttelse af virksomhedens energiforbrug - den direkte vej til økonomiske besparelser.

Hos os får I altid gennemskuelige elpriser – og vi sikrer, at I til enhver tid har en lav elpris. I får 24/7/365 online selvbetjening og en stabil elleverandør med mere end 150 års erfaring.

Du kan bestille el til din virksomhed hos EWII ved at kontakte os på 73 63 30 10.

Ja, EWII leverer el i hele Danmark. Der er to prisområder på el. Et vest for Storebælt (DK1) og et andet Øst for Storebælt (DK2).

Kontakt en af vores erhvervskonsulenter for råd og vejledning om elaftaler til erhverv.

Erhvervskonsulent
Kasper Bruhn
kasp@ewii.dk
53 53 53 65

Erhvervskonsulent
Nadia Sheikh
nash@ewii.dk
73 63 31 68

Produkter og priser

Alle vores elprodukter er Grøn strøm. Ønsker du udelukkende strøm fra vindmøller, kan du tilkøbe et certifikat til din allerede grønne elaftale. Certifikatet er din garanti for, at den mængde strøm du bruger på et år, reserveres og produceres udelukkende af vindmøller.

Læs mere om Vindstrøm

Elprisen består af betaling til:

 1. Elselskabet (dem I køber strøm af f.eks. EWII) - udgør ca. 20 % af elregningen 
 2. Netselskab (dem, der ejer jeres elmåler og dele af det ledningsnet, der transporterer strømmen til virksomhedens adresse) - udgør ca. 19 % af elregningen 
 3. Staten (som også ejer dele af ledningsnettet) - udgør ca. 62 % af elregningen 

Som elselskab skal vi opkræve betaling på vegne af jeres netselskab og staten, så I får en samlet elregning på alt, der vedrører din elmåler. Læs mere om elprisens sammensætning

I Danmark køber og sælger vi el via den nordiske elbørs Nord Pool Spot. Strøm er en handelsvare på samme måde som korn, olie og stål, der handles mellem producenter og forbrugere på tværs af landegrænser. Som med alle andre handelsvarer bliver salget påvirket af udbud og efterspørgsel.

Det er på børsen, at elprisen bliver fastlagt. Her udbyder bl.a. svenske, norske og danske producenter f.eks. kraftværker og vindmøller el fra forskellige energikilder. Det er også her, at elleverandører som f.eks. EWII køber strømmen til vores kunder.

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder. Læs hvilke faktorer der påvirker elpriserne i Danmark.

Grøn variabel er den reelle pris, I betaler for jeres elforbrug, da prisen fastsættes time for time på baggrund af udviklingen på den nordiske elbørs, Nord Pool.

På længere sigt til Grøn variabel være den billigste løsning, men I vil kunne opleve store udsving.

Læs mere om Grøn Variabel

Med en Grøn standard elaftale får I gennemsnitsprisen, som I låser jer fast på for et kvartal ad gangen. I kender således prisen for en kort periode.

Grøn standard er en god løsning, hvis I vægter forudsigelighed, men heller ikke vil binde jer for længe ad gangen.

Læs mere om Grøn Standard

Grøn fastpris er det sikre valg, da prisen fastsættes for en længere periode, således at jeres pris fastholdes. Det betyder, at jeres elpris ikke bliver påvirket af prisudsving på el-markedet, og at jeres kWh pris er den samme i den aftalte periode, uanset hvornår I anvender strømmen.

En Grøn fastpris elaftale med et årligt forbrug under 50.000 kWh løber i 1 år, og er uopsigelig i perioden.

Læs mere om Grøn fastpris

Elmarkedet er et børsmarked, som påvirkes af mange ting. Produktionsomkostningerne er af afgørende betydning for prisen, men markedet er også påvirket af mange forventninger blandt andet politiske, vejrprognoser mm. Det er umuligt at give nogen garanti for, hvad der er det billigste, da ingen kender prisudviklingen i fremtiden. Når du sammenligner elprodukter, skal du overveje følgende: Er der tale om en fast eller variabel pris? Hvor lang er kontraktperioden?

Kontakt en af vores erhvervskonsulenter for en uforpligtende snak om elaftaler til erhverv.

Erhvervskonsulent
Kasper Bruhn
kasp@ewii.dk
53 53 53 65

Erhvervskonsulent
Nadia Sheikh
nash@ewii.dk
73 63 31 68

Skift af leverandør

I kan skifte leverandør med løbende måned + 1 måneds varsel, hvis I ikke er bundet af en anden aftale. Kontakt os på 73 63 30 10 for mere information om leverandørskifte.

I Danmark har elmarkedet været frit siden 2013. Det betyder, at I frit kan vælge den elleverandør, I ønsker. Derimod kan I ikke selv bestemme jeres elnetselskab - altså det selskab, som ejer det fysiske elnet, hvor jeres virksomhed ligger. Det vil være det samme, uanset hvilket elselskab du vælger.

I skal henvende jer til den ønskede leverandør af markedsel. Med den nye leverandør indgår I en aftale, der på fastlagte betingelser gælder for en bestemt periode. I skal være opmærksomme på, at jeres el stadig kommer via de samme ledninger og samme netselskab som tidligere. Netselskabet informerer jer nærmere om aflæsning af jeres elmålere i forbindelse med leverandørskiftet.

Nej, det er gratis at skifte elleverandør, og EWII klarer det hele for dig.

Kontakt en af vores erhvervskonsulenter og hør nærmere.

Erhvervskonsulent
Kasper Bruhn
kasp@ewii.dk
53 53 53 65

Erhvervskonsulent
Nadia Sheikh
nash@ewii.dk
73 63 31 68

Regning og forbrug

Ja, som kunde hos EWII, modtager jeres virksomhed én samlet regning uanset om I har 3 eller 1200 installationer. Servicen er gratis.

Selvbetjeningen kan I:

 • Se jeres elforbrug og følge udviklingen
 • Tilmelde forbrugsovervågning (kræver fjernaflæst elmåler)
 • Se jeres regninger og årsopgørelse
 • Tilmelde jer vores driftsinfoservice (SMS/e-mail) - gælder kun i Trekantområdet
 • Skifte eller tilkøbe produkter

I kan vælge at lave et login med e-mail og password eller via SMS. For at oprette et login skal I bruge kundenummer og pinkode. Se vejledning. Kundenummer og pinkode er oplyst på jeres seneste regning. Ønsker I at udskrive en regning, skal I klikke på PDF-ikonet ud for regningen.

PSO er en tarif, som alle betaler via deres elregning. PSO står for Public Service Obligations, som betyder offentlige serviceforpligtigelser. Det meste af afgiften er tilskud til vedvarende energi.

Regeringen har indgået en bred politisk aftale om udfasning af PSO-tariffen fra 2017-2022. PSO-udgifterne vil fra 2017 derfor løbende blive flyttet til finansloven og udgifterne vil være fuldt indfaset på finansloven i 2022.

Med aftalen vil erhvervsvirksomheders elregning i gennemsnit blive ca. 25 % billigere. Det giver danske virksomheder de laveste elpriser i EU på niveau med vores nordiske naboer Sverige, Norge og Finland.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Som elkunde hos EWII bliver din virksomhed afregnet én gang om måneden. Det betyder i praksis, at du først betaler for din virksomheds elforbrug, når du har brugt strømmen.

Se regningseksempel og betalingsmetoder

Som elkunde hos EWII har du adgang til EWII Selvbetjening, hvor du kan:

 • Se dit energiforbrug og følge udviklingen
 • Tilmelde forbrugsovervågning (kræver fjernaflæst elmåler)
 • Se regninger og årsopgørselse
 • Tilmelde driftsinfo (SMS/e-mail) - gælder kun Trekantområdet

Se film og find ud af, hvordan du logger ind

 

Flytning

Vi får ikke automatisk besked, hvis I melder flytning til CVR-registret. Husk derfor at melding flytning til os enten online eller på 70 55 55 55.  I vil ellers skulle betale for elforbruget, indtil en ny tilmelder sig på adressen.

Meld flytning

Meld til- og fraflytning til os seneste 3 hverdage før den dag, hvor virksomheden ikke længere er ansvarlig for forbruget på adressen. Men ellers gerne så tidligt som muligt, dog tidligst 2 måneder før flyttedatoen.

I kan melde flytning herunder eller kontakte os på 70 55 55 55.

Meld flytning

Når I har givet EWII besked om flytning informerer vi el-netselskabet, som står for aflæsning pr. flyttedatoen via den fjernaflæste måler. Har I en anden elleverandør end EWII, skal I melde flytning dertil. Her kan I læse mere om flyttereglerne

I forbindelse med beregning af flytteopgørelse opkræver vi et gebyr i henhold til vores oversigt over gebyrer.

Fuldmagt

For at en anden virksomhed kan rette henvendelse på din virksomheds vegne, skal EWII modtage en fuldmagt.

Du kan nemt oprette en fuldmagt ved at klikke på dette link, udfylde fuldmagten og sende den til os på ewii@ewii.dk eller Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

Grøn strøm

Når din virksomhed køber Grøn strøm hos EWII, leveres den fra vedvarende energikilder. Det betyder dog ikke, at du får 100 % grøn strøm i stikkontakten. Men du er med til at øge andelen af vedvarende energi i det danske elnet.

Sådan foregår det

 1. Den vedvarende energi kommer fra bæredygtige energikilder, der producerer strøm. Det kan f.eks. være fra vindmøller, solceller eller vandkraft.
 2. Strømmen transporteres herefter ind i det danske elnet.
 3. Den grønne strøm bliver blandet og udbudt sammen med alle andre produktionsformer for el, så det ikke er muligt at skille ad længere.
 4. På elbørsen bliver strømmen så udbudt til salg - altså uanset hvordan strømmen er produceret.
 5. Strømmen køber de forskellige leverandører af el,  herunder også os, og sælger den videre til dig.
 6. Mængden af sort strøm, der uundgåeligt leveres i din stikkontakt, kompenserer vi ved køb af oprindelsesgarantier udstedt af Energinet.

Selvom den strøm du bruger er et blandingsprodukt, så kompenserer vi det sorte forbrug, og kan derfor kalde vores strøm for Grøn strøm. 

Ved tilkøbet af grønne oprindelsesgarantier bidrager vi til, at produktionen af grøn strøm forøges. Jo flere der køber Grøn strøm, jo mere af den samlede el i elnettet vil være grøn og klimavenlig strøm.

Læs mere om Grøn strøm

Når din virksomhed køber Grøn strøm hos EWII, kommer den grønne strøm fra vedvarende energikilder.

Vedvarende energikilder er 100 % naturlige og selvforsynende energiformer. Hos EWII har vi valgt, at når du køber Grøn strøm er det baseret på el fra vindmøller, vandkraftværker, solcelleanlæg og biomasse. 

EWII køber og dokumenterer den leverede mængde el med oprindelsescertifikater, de såkaldte GoO-certifikater (Guarantees of Origin). Det er din garanti for, at din strøm udelukkende kommer fra vedvarende energikilder.

Hvis du i dag modtager en specificeret faktura, vil prisen for Grøn strøm fremgå på en separat afregningslinje. Hvis du ønsker dette, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på 73 63 30 10.

For erhverv er merprisen for Grøn strøm 0,65 øre ekskl. moms pr. kWh.

Som eksisterende erhvervskunde kører du videre på din nuværende elaftale indtil den udløber. Når du skal have en ny elaftale, skifter du til Grøn strøm.

Som ny erhvervskunde får du Grøn strøm, når du laver en elaftale med os, uanset hvilket elprodukt du vælger.

Ønsker du allerede nu et af vores grønne produkter, er du meget velkommen til at kontakte Kundeservice på 73 63 30 10.

Uanset, hvilket elprodukt din virksomhed køber, kommer der ikke grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Det er der ingen elselskaber, der kan tilbyde, da al strøm – både grøn og mindre grøn, bliver blandet sammen i elnettet.

Ved at indkøbe oprindelsescertifikater svarende til hele din virksomheds elforbrug, garanterer vi, at den strøm I bruger produceres af vedvarende energikilde. På den måde er din virksomhed, via jeres forbrug, med til at øge andelen af vedvarende energi i elnettet og støtte den grønne omstilling.

Har din virksomhed valgt Vindstrøm, betaler du som erhvervskunde kun for Vindstrøm og ikke Grøn strøm. Det er muligt at få tilsendt et certifikat, der dokumenterer, at din virksomhed har Vindstrøm. 

Elproduktion fra vedvarende energikilder, der omfatter el produceret fra vind, vand, sol og biomasse og den bionedbrydelige andel af affald, er kendetegnet ved ikke at medføre CO2 emission.

Elproduktion fra vind, vand og sol er helt emissionsfri, mens der ved brug af biomasse, affald og fossile brændsler (kul, olie og naturgas) dannes en række emissioner til luften og restprodukter. Men ikke kuldioxid.

Hvis du ønsker mere viden om, hvilke energikilder din strøm kommer fra, kan du læse mere i de lovpligtige miljødeklarationer på el.

Merprisen for Grøn strøm til erhverv er pr. kWh 0,65 øre ekskl. moms. Ved et årligt forbrug som erhvervskunde på f.eks. 10.000 kWh koster Grøn strøm under 5,50 kr. om måneden.

Er du erhvervskunde, har du mulighed for at vælge Vindstrøm i stedet for Grøn strøm, og du har desuden mulighed for at få et certifikat tilsendt, som du kan printe og udstille.

Grønne certifikater er et andet ord for de oprindelsescertifikater på el fra vedvarende energikilder, som Energinet udsteder i forbindelse med produktion af grøn strøm. 

Når en producent f.eks. producerer 1000 kWh solenergi fra solceller, får producenten udstedt et certifikat fra en såkaldt TSO (Transmission System Operator). De har bl.a. til opgave at sikre og dokumentere, at leverancen af strøm kommer fra den vedvarende energikilde.  

I Danmark udstedes disse garantier af Energinet. Certifikaterne kan så tilkøbes af leverandøren af el.

Energinet dokumenterer certifikatets ægthed, og EWIIs revisor dokumenterer, at antallet af købte certifikater er korrekt i forhold til den solgte mængde el.

Grøn strøm kommer fra flere forskellige vedvarende energikilder, hvor Vindstrøm udelukkende er baseret på energi fra vindmøller.

Kunderådgiver

Din hverdag

Erhvervsservice til vores elkunder

Hos EWII har vi oprettet et erhvervsteam, så det nu bliver nemmere for dig som elkunde, at komme i kontakt med os.

Kunderådgiver erhverv

Lad os kommunikere digitalt

For at kunne benytte Selvbetjeningen er det en forudsætning, at virksomheden tilmelder sig digital post.

Med digital post er du altid på forkant med de vigtigste informationer fra EWII, og du har alle dokumenter fra EWII samlet ét sted.

Bliv klogere på digital post