Hvordan produceres elektricitet i Danmark?

Strømmen i Danmark kommer fra flere forskellige energikilder. Læs og bliv klogere på elproduktion i Danmark.
Hvordan produceres elektricitet i Danmark? Bliv klogere på elproduktion i Danmark.

Hvor kommer strømmen fra?

Til trods for at Danmark selv er en stor producent af elektricitet, er vi ikke selvforsynende, når det kommer til at forsyne landet med strøm. En del af den strøm, der kommer ud af vores stikkontakter, kommer fra andre europæiske lande.

I Danmark er vores strømforsyning flettet sammen med Norge, Sverige og Tyskland via et vidtforgrenet net af elkabler og ledninger. Derfor er den strøm, vi bruger en blanding af dansk strøm, vandkraft fra de norske elve, svensk atomkraft og tysk kulkraft.

Hvordan produceres elektricitet i Danmark? Vandkraft er bare én af vores energikilder i Danmark.

Hvilke energikilder består strømmen af i Danmark?

I Danmark bliver strømmen mere og mere grøn, men det er langt fra al den strøm, der bruges hver dag, som kommer fra vedvarende energikilder. I 2021 blev det danske elforbrug dækket af følgende energikilder:

  • Vind, vand og sol: 57,4 %
  • Kul: 11,2 %
  • Olie: 0,8 %
  • Biomasse og affald: 23,2 %
  • Naturgas: 5,2 %
  • Atomkraft: 2,3 %

Kilde: Energinet.dk

Hvorfor varierer prisen på strøm?

I Danmark køber og sælger vi el via den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. Strøm er en handelsvare på samme måde som korn, olie og stål, hvor der handles mellem producenter og forbrugere på tværs af landegrænser. Som med alle andre handelsvarer bestemmes prisen på baggrund af udbud og efterspørgsel.

Det er på børsen, at elprisen bliver fastlagt. Her udbyder blandt andet svenske, norske og danske producenter el fra forskellige energikilder. Det er også her, at EWII som elleverandører køber strømmen til vores kunder. Læs mere om elmarkedet

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder. Det vil sige, at markedet kan opleve voldsomme prisudsving fra time til time og fra dag til dag. Der er flere faktorer, som påvirker vores energikilder i Danmark og dermed også elprisen. Se elprisen lige nu

De væsentligste faktorer, der påvirker elprisen, er:

Vandkraft

En stor del af den strøm, der bliver produceret i Norge og Sverige kommer fra vandkraftværker. Mængden af vand i de svenske og norske vandmagasiner påvirker elpriserne i Danmark. Et tørt år som f.eks. sommeren 2018, fik elpriserne til at stige. Er der overskud af vand som f.eks. vinteren 2020, får det prisen på el til at falde. Vandkraft påvirker oftest prisen på længere sigt.

Vindkraft

I Danmark og Sverige bliver en del af strømmen produceret af vindmøller. Ofte vil det være sådan, at blæser det meget falder elprisen. Det samme gør produktionen af vindkraft. Et vindstille år vil få elpriserne til at stige. Vindkraft påvirker prisen på kort sigt.

Atomkraft

I Sverige produceres der strøm på vandkraftværker, men også på atomkraftværker. Hvis kapaciteten på disse værker ikke udnyttes fuldt ud, påvirker det elprisen opad. I de seneste år er der eksempler på voldsomt stigende elpriser i Danmark i en kort periode på grund af nedbrud eller reparation af f.eks. de franske atomkraftværker.

Kabler

Danmark har elkabler til både Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Hvis der sker nedbrud på de kabler, påvirker det elprisen i Danmark. Nedbrud på kablet til Norge vil normalt føre til højere elpris i Danmark - specielt hvis der er meget vand i Norge. Nedbrud på kablet til Holland vil normalt føre til lavere elpriser i Danmark, da Holland normalt har højere elpriser end Danmark. 

Forbrug og temperatur

Udbud og efterspørgsel på el påvirker elprisen. Derfor vil prisen ofte være højere om vinteren, hvor temperaturen ofte er lav. Det skyldes, at forbruget af elvarme stiger, ligesom færre lyse timer om dagen øger brugen af elektrisk lys. Derfor stiger efterspørgslen på strøm, hvilket fører til en højere udbudspris. Hvis ikke andre faktorer spiller ind, vil prisen på el derfor normalpris være højere om vinteren.

Prisen på olie, kul, fragtrater og CO2-kvoter

Hovedingrediensen til produktion af strøm i Danmark er kul. Som energikilde udgjorde kul 35 % af den samlede produktion af 1 kWh i 2021. Niveauet for elprisen vil derfor være afhængigt af udviklingen af brændselspriserne på kul, men også på olie, fragtrater og CO2-kvoter.

Andre faktorer f.eks. verdensøkonomi

Faktorer som krig, terror, epidemi og naturkatastrofer påvirker elprisen. Et eksempel på det er COVID-19. Uroen omkring den verdensomspændende pandemi fik elprisen til at falde drastisk.

Når vi både får meget vand, og der samtidig er meget vind, hvor der produceres meget vindstrøm, så får vi en stor overproduktion af strøm i forhold til forbruget.

Kasper Lind Christensen

Afdelingsleder Portfolio management
Transport af strømmen via elmaster

Transport af strømmen

Strømmen transporteres gennem det overordnede elnet og videre gennem netselskabernes distributionsnet. Netselskaberne har ansvaret for drift, vedligeholdelse og udbygning af elnettet i de enkelte forsyningsområder. Det er altså netselskabet, der sørger for, at der er strøm, når der trykkes på kontakten.

Det er Energinet, der har det overordnede ansvar for at sikre, at produktionen af el og forbrug stemmer overens.

Elforsyningen er tæt forbundet med vores nabolande via luftledninger eller søkabler. Sjælland har forbindelse til Sverige og Tyskland. Jylland og Fyn har forbindelser til Sverige, Norge og Tyskland.

Vindmølle på en mark

Viden om el

Grøn strøm gør en forskel

Få mere viden om grøn strøm til erhverv og oprindelsesgarantier. Med strøm fra grønne energikilder støtter din virksomhed den grønne omstilling.