Hvordan produceres elektricitet i Danmark?

Strømmen i Danmark kommer fra flere forskellige energikilder.
Hvordan produceres elektricitet i Danmark? Vandkraft er bare én af vores energikilder i Danmark.

Elmarkedet i Danmark

I Danmark køber og sælger vi el via den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. Strøm er en handelsvare på samme måde som korn, olie og stål, der handles mellem producenter og forbrugere på tværs af landegrænser. Som med alle andre handelsvarer bliver salget påvirket af udbud og efterspørgsel.

Det er på børsen, at elprisen bliver fastlagt. Her udbyder bl.a. svenske, norske og danske producenter f.eks. kraftværker og vindmøller el fra forskellige energikilder. Det er også her, at elleverandører som EWII køber strømmen til vores kunder. Læs mere om elprisens sammensætning.

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder - det vil sige, at markedet kan opleve voldsomme prisudsving fra time til time og fra dag til dag. Der er flere faktorer, som påvirker vores energikilder i Danmark og dermed også elprisen. Herunder kan du læse om nogle af de væsentligste faktorer.

Vandkraft i Norge og Sverige
En stor del af den strøm, der bliver produceret i Norge og Sverige kommer fra vandkraftværker. Mængden af vand i de svenske og norske vandmagasiner påvirker derfor elpriserne i Danmark. Et tørt år som f.eks. sommeren 2018, fik derfor elpriserne til at stige. Er der overskud af vand som f.eks. vinteren 2020, får prisen på el til at falde. Vandkraft påvirker oftest prisen på længere sigt.

Vindkraft
I Danmark og Sverige bliver en del af strømmen produceret af vindmøller. Ofte vil det være sådan, at blæser det meget falder elprisen. Det samme gør produktionen af vindkraft. Et vindstille år vil få elpriserne til at stige. Vindkraft påvirker prisen på kort sigt.

Atomkraft
I Sverige produceres der strøm på vandkraftværker, men også på atomkraftværker. Hvis kapaciteten på disse værker ikke udnyttes fuldt ud, påvirker det elprisen opad. I de seneste år er der eksempler på voldsomt stigende elpriser i Danmark i en kort periode på grund af nedbrud eller reparation af f.eks. de franske atomkraftværker.

Kabler 
Danmark har elkabler til både Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Hvis der sker nedbrud på de kabler, påvirker det elprisen i Danmark. Nedbrud på kablet til Norge vil normalt føre til højere elpris i Danmark - specielt hvis der er meget vand i Norge. Nedbrud på kablet til Holland vil normalt føre til lavere elpriser i Danmark, da Holland normalt har højere elpriser end Danmark. 

Forbrug og temperatur
Udbud og efterspørgsel på el påvirker elprisen, ligesom hård frost ofte er ensbetydende med højere elpriser. Hvis ikke andre faktorer spiller ind, vil prisen på el derfor normalpris være højere om vinteren.

Priser på olie, kul, fragtrater og CO2-kvoter
Hovedingrediensen til produktion af strøm i Danmark er kul. Som energikilde udgjorde kul 27 % af den samlede produktion af 1 kWh i 2020. Niveauet for elprisen vil derfor være afhængigt af udviklingen af brændselspriserne på kul, men også på olie, fragtrater og CO2-kvoter.

Andre faktorer f.eks. verdensøkonomi
Faktorer som krig, terror, epidemi og naturkatastrofer påvirker elprisen. Et eksempel på det er COVID-19. Uroen omkring den verdensomspændende pandemi fik elprisen til at falde drastisk.

Når vi både får meget vand, og der samtidig er meget vind, hvor der produceres meget vindstrøm, så får vi en stor overproduktion af strøm i forhold til forbruget.

Kasper Lind Christensen

Afdelingsleder Portfolio management

Miljødeklaration

En miljødeklaration oplyser brændselsfordelingen og de tilhørende påvirkninger af miljøet ved forbrug på 1 kWh i det forgangne kalenderår. Den bliver beregnet ud fra, hvad der faktisk bliver produceret, eksporteret og importeret. Derfor kan det betegnes som deklarationen for fysisk el købt af EWII. Se vores miljødeklarationer her.

Viden om el

Huskeliste til virksomheder der skal flytte

Det kan være svært at bevare overblikket. Derfor har vi lavet en huskeliste til virksomheder, der står og skal flytte til en ny adresse.