Grøn varme til erhverv

Bliv klogere på den bedste varmeløsning til din virksomhed og find andre rådgivende informationer om miljøvenlig opvarmning.

Udforsk den grønne varme

Grøn opvarmning til erhverv

Vi gør dig klogere på overskudsvarme fra produktionsvirksomheder, fjernvarme, varmepumper, og kollektiv opvarmning til små bysamfund.

Vælg den rigtige varmekilde til din virkomhed

Den optimale opvarmningskilde til din erhvervsbygning afhænger af, hvor bygningen er placeret, og hvilken type virksomhed du har.

Kontakt vores varmekompetencecenter og få eksperternes bud på, hvordan vi bør tænke fremtidens varmeløsninger inden for CO2 neutrale varmepumper, kollektiv opvarmning og overskudsvarme.

Få ekspertviden om varmeløsninger med moderne teknologi og big data, der henvender sig til både fjernvarmeselskaber, industrivirksomheder, kommuner og mindre bysamfund.

Varmekompetencecentrets opgave består blandt andet i at rådgive erhvervsdrivende til at finde den mest fordelagtige opvarmningsform – og det er selvfølgelig grønne løsninger.

Bliv klogere på vores varmekompetencecenter

Mobil varmepumpe hos Tørring Kraftvarmeværk

Case

Hos Tørring Kraftvarmeværk afholder de kommende fjernevarmekunder fra at investere i en anden varmeløsning, mens de venter på fjernvarme.

Lovgivning

Ny ordning fritager virksomheder for afgift ved salg af fossil overskudsvarme.