Ekstern overskudsvarme fritages for afgift

Ny ordning fritager virksomheder for afgift ved salg af fossil overskudsvarme.

Bedre udnyttelse af overskudsvarme

Fra januar 2022 får virksomheder mulighed for at sælge fossilbaseret overskudsvarme eksternt til fjernvarmeselskaber uden at skulle betale afgift. Det kræver blot, at virksomheden indgår i Energistyrelsens energieffektiviseringsordning for overskudsvarme. Aftalen kommer i forlængelse af klimaaftalen for energi og industri mv.

Når en virksomhed godkendes til at indgå i Energieffektiviseringsordningen for overskudsvarme, kan virksomheden opnå fritagelse for overskudsvarmeafgiften for de dele af deres overskudsvarmeleverancer, som er omfattet af ordningen.

Med ordningen forpligter virksomheder sig til løbende at foretage energigennemgange og rentable energieffektiviseringer af overskudsvarme med en tilbagebetalingstid på op til fem år.

Afgiftsfritagelsen varetages af Skattestyrelsen.

Udnyttelse af elbaseret overskudsvarme bliver afgiftsfritaget både internt og eksternt uden krav om deltagelse i energieffektiviseringsordningen.

Store fordele ved at udnytte overskudsvarme

Formålet med den nye aftale er at udnytte overskudsvarme bedre og bidrage til den grønne omstilling. Virksomhederne opnår også store fordele ved at udnytte overskudsvarmen:

  • Spare energiudgifter i forhold til tidligere ordning
  • Mulighed for at opnå en økonomisk fortjeneste
  • Får en grønnere virksomhedsprofil
  • Støtter op om en bæredygtig udvikling (ESG)

I dag eksporterer over 40 større virksomheder i Danmark overskudsvarme til lokale fjernvarmeselskaber. Det svarer til ca. 3 % af den samlede fjernvarmeproduktion i Danmark. Kilde: Energistyrelsen

Du kan læse mere om ordningen på Energistyrelsens hjemmeside

Krav ved indgåelse i ordningen

Hvis virksomheder godkendes i ordningen, skal virksomheden:

  • Løbende gennemføre de energieffektiviserende tiltag, med en tilbagebetalingstid på op til 5 år relateret til overskudsvarme, der fremgår af virksomhedens energihandlingsplan.
  • Opdatere energigennemgangen hvert 3. år eller 4. år, såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens energiforhold, der har indflydelse på den leverede overskudsvarme og som der opnås afgiftsfritagelse på. På baggrund af energigennemgangen opdateres virksomhedens rapport fra energigennemgang, screeningsliste og energihandlingsplan. Energigennemgangen mv. skal gennemføres forud for den årlige verifikation.
  • Opdatere energigennemgangen, såfremt der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens energiforhold, der har indflydelse på den leverede overskudsvarme og som der opnås afgiftsfritagelse på. På baggrund af energigennemgangen opdateres virksomhedens rapport for energigennemgang, screeningsliste og energihandlingsplan. Energigennemgangen m.v. skal gennemføres forud for den årlige verifikation.

Ovenstående punkter skal verificeres hvert år af en uvildig ekstern ekspert eller certificeringsorgan. Frister for årlige verifikationer m.v. bliver meddelt af Energistyrelsen.

Energioptimering

Spar på varmeregningen med 7 gode råd

Vi giver dig syv gode sparetips, som bidrager til et lavere varmeforbrug.

Få en grøn profil med grøn varme til erhverv

Dit grønne aftryk

Grøn profil ved skift til CO2-neutral varme

Grøn og cirkulær omstilling kan være vejen til at styrke din virksomheds grønne profil. At finde alternativer til fossile brændstoffer er en oplagt løsning.

Sundt indeklima

Dit grønne aftryk

Hvad betyder et sundt indeklima?

Et sundt indeklima kræver den rigtige rumtemperatur og det rigtige CO2-indhold i luften. Et godt indeklima sikrer en god trivsel og øger medarbejdernes produktivitet.