For mange virksomheder er den største udgift medarbejderne. Omvendt er medarbejderne også direkte eller indirekte kilden til virksomhedens indtjening. Derfor har medarbejdernes produktivitet stor betydning for virksomheden. Indeklimaet har en direkte indvirkning på medarbejdernes produktivitet, så det er vigtigt at sørge for et godt indeklima.