Grønnere virksomhed med grønne varmekilder

Grøn og cirkulær omstilling kan være vejen til at styrke din virksomheds grønne profil. At finde alternativer til fossile brændstoffer er en oplagt løsning.

Sådan gør du din virksomhed grønnere med grønne varmekilder

Grøn omstilling kræver handling. Blandt andet ved at anvende vedvarende energikilder som sol, vand og vind i stedet for fossile brændstoffer som kul, olie og gas.

At gøre din virksomhed grønnere med grønne varmekilder indebærer en strategisk tilgang og implementering af bæredygtige opvarmningsløsninger. Her er nogle skridt, du kan overveje:

Energianalyse
Start med at gennemføre en grundig energianalyse af din virksomhed. Identificer områder, hvor energiforbruget er højt, og vurder eksisterende opvarmningsmetoder.

Implementer energieffektivisering
Optimer bygningsisoleringen og tæt eventuelle varme lækager. Invester i energieffektive apparater og udstyr for at reducere det samlede energiforbrug.

Overvej fornybare energiressourcer
Undersøg mulighederne for at skifte til fornybare energikilder som solenergi, vindenergi eller biomasse. Installer solpaneler på taget, eller overvej en vindmølleløsning, hvis det er praktisk.

Fjernvarme fra vedvarende kilder
Hvis din virksomhed er tilsluttet et fjernvarmesystem, overvej at vælge fjernvarme, der er genereret fra vedvarende kilder som biomasse, solvarme eller geotermisk energi.

District heating
Hvis det er muligt, kan du deltage i fjernvarmesystemer, der genbruger overskudsvarme fra industrielle processer eller andre kilder. Det er en effektiv måde at drage fordel af allerede produceret varme.

Involver medarbejdere
Skab bevidsthed blandt dine medarbejdere om vigtigheden af bæredygtighed. Opfordr til energibesparende praksisser og engager medarbejdere i initiativer, der reducerer energiforbruget.

Show and tell
Del din virksomheds bæredygtige initiativer med offentligheden. Dette kan forbedre din virksomheds omdømme og tiltrække kunder, der værdsætter bæredygtighed.

Kontinuerlig overvågning og optimering
Implementer et system til løbende overvågning af energiforbruget og evaluer regelmæssigt effektiviteten af dine grønne varmekilder. Foretag justeringer og optimer løbende for at maksimere bæredygtigheden.

Ved at kombinere disse trin og tilpasse dem til dine specifikke behov kan du gradvist gøre din virksomhed mere bæredygtig og reducere dens miljømæssige fodspor. Én ting er, at klimavenlige varmekilder giver en grønnere virksomheden, men en anden vigtig fordel er, at der er mulighed for at udnytte energien mere økonomisk og miljøvenligt.

Energibesparelser har nemlig afgørende betydning for både miljø og din bundlinje – og der er formentligt flere steder, hvor din virksomhed med få tiltag kan spare på energien. Det kan eksempelvis være ventilation, belysning eller adfærd.

Vindmøller er alternativer til fossile brændstoffer. Skift til grøn varmekilde og opnå en grøn profil i din virksomhed.

Udnyt klimaloven til din fordel

Danmarks klimalov stiller krav til den grønne omstilling i industri og erhvervslivet. På kort sigt skal Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres med 70 % i 2030. For at nå det mål, betyder det blandt andet en udfasning af olie- og gasfyr. 

Det er en omstilling, som kræver en dedikeret indsats af os alle. Til gengæld er det også en omstilling, der på sigt betyder gode besparelser – både økonomisk og klimamæssigt.

Klimaloven fastlægger helt grundlæggende et stigende ambitionsniveau på klimaets vegne. Mindst hvert femte år vil klimamålsætningen løbende blive justeret ud fra en præmis om, at en ny målsætning ikke må være mindre ambitiøs end den allerede eksisterende.

Med andre ord vil kravene kun blive skærpede fremover. Der er altså meget at vinde for din virksomhed, hvis I bliver en del af udviklingen med det samme.

Familie på gåtur

EWII tager ansvar i den bæredygtige udvikling

Når det kommer til grøn omstilling, går EWII forrest alle de steder, vi kan.

Hos EWII er vi drevet af vores nysgerrighed. Vi udvikler, innoverer og deler det, vi finder ud af. Det har vi gjort i mere end 150 år, og det stopper vi ikke med at gøre. Tværtimod.

Læs om vores samfundsansvar

Energioptimering

Spar på varmeregningen med 7 gode råd

Vi giver dig syv gode sparetips, som bidrager til et lavere varmeforbrug.