Elprisen lige nu

Se, hvad strømmen koster lige nu. Så har din virksomhed overblik over, hvornår strømmen er billigst, hvis I har en elaftale med en variabel elpris, der skifter time for time.

Følg elprisen time for time

Ved at følge og se elprisen time for time, får din virksomhed muligheden for at planlægge jer til en billigere elregning. Der er nemlig penge at spare ved at flytte noget af strømforbruget til tidspunkter, hvor elprisen er lavest.

Den aktuelle elpris er relevant for de virksomheder, der har en variabel timepris. Du kan følge prisen på el time for time eksklusiv moms, transport og afgifter. Prisen opdateres hver dag senest kl. 14.15.

Elprisen lige nu

Den aktuelle elpris vises eksklusiv moms, afgifter, transportudgifter, miljø-og spottillæg. Spottillæg fremgår af din elkontrakt.

Variabel eller fast elpris til erhverv?

Vælger din virksomhed en variabel elaftale, får I en variabel pris, der skifter time for time. Prisen fastsættes på Nord Pool, den nordiske elbørs på baggrund af udbud og efterspørgsel. Det betyder, at der løbende er prisudsving og din virksomhed vil følge markedet op og ned. Det giver mulighed for, at I kan udnytte prisudsvingene og bruge strømmen, når den er billigst.

Historisk har en variabel pris været mest fordelagtig. Til gengæld kræver det en vis risikovillighed, ligesom I ikke kan budgettere præcist med elomkostningerne.

Læs om Grøn Variabel

Med en fast pris på el opnår din virksomhed større sikkerhed for prisen. I får en stabil elpris og kan nemmere budgettere med omkostningerne til el. Med en elaftale med fast pris, koster en kilowatt-time det samme døgnet rundt i hele aftalens periode. Så kan I bruge grafen ovenfor til at se, hvad I ellers skulle have betalt, hvis I havde en elaftale med en variabel timepris.

Læs om Grøn Fastpris

Hvordan produceres elektricitet i Danmark? Bliv klogere på elproduktion i Danmark.

Hvorfor varierer prisen på el?

I Danmark købes og sælges el via den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. Strøm er en handelsvare på samme måde som korn, olie og stål, hvor der handles mellem producenter og forbrugere på tværs af landegrænser. Som med andre handelsvarer fastlægges prisen på baggrund af udbud og efterspørgsel.

Det er på elbørsen, at prisen på el bliver fastlagt. Her udbyder blandt andet svenske, norske og danske producenter el fra forskellige energikilder. Det er også her, at vi som elleverandører køber strøm til vores kunder.

Elmarkedet kan opleve voldsomme prisudsving fra time til time og fra dag til dag. Der er flere faktorer, som påvirker vores energikilder i Danmark og dermed også elprisen.

Læs hvad påvirker elprisen

Der er forskel i prisen på el i Øst- og Vestdanmark.

Forskel på priser i Øst- og Vestdanmark

Der kan være en lille forskel på, hvad virksomheder betaler for el i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Det skyldes blandt andet, at der er begrænsninger i kabelforbindelsen, der transporterer strømmen.

Forsyningen af el til Danmark er tæt forbundet med vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland via ledninger og kabler over eller under jorden. Der er dog forskel på, hvordan Øst- og Vestdanmark er forbundet med landene omkring os. Sjælland er forbundet med Sverige og Tyskland, mens Jylland og Fyn har forbindelser med Sverige, Tyskland, og Norge.

Det kan betyde, at der er forskel på, hvad din virksomhed skal betale for 1 kWh i den ene afdeling i Jylland og den anden på Sjælland.