Elprisen lige nu

Se, hvad strømmen koster lige nu. Så har din virksomhed overblik over, hvornår strømmen er billigst, hvis I har en elaftale med en variabel elpris, der skifter time for time. Og hvis du ønsker at optimere jeres elforbrug efter, hvornår på døgnet der er mindst CO2 udledning, så har vi gjort det nemt for dig også at få det overblik.

Følg elprisen time for time og CO2 udledningen

Ved at følge og se elprisen time for time, får din virksomhed muligheden for at planlægge jer til en billigere elregning. Der er nemlig penge at spare ved at flytte noget af strømforbruget til tidspunkter, hvor elprisen er lavest. Den aktuelle elpris er relevant for de virksomheder, der har en variabel timepris. Du kan følge prisen på el time for time eksklusiv moms, transport og afgifter. 

Desuden har I mulighed for at planlægge jeres forbrug af strøm efter, hvornår strømmen er grønnest. I grafen nedenfor kan du nemlig vælge, om du vil se elprisen time for time, eller om du vil se CO2-udledningen time for time.

Variabel eller fast elpris til erhverv?

Vælger din virksomhed en variabel elaftale, får I en variabel pris, der skifter time for time. Prisen fastsættes på Nord Pool, den nordiske elbørs på baggrund af udbud og efterspørgsel. Det betyder, at der løbende er prisudsving og din virksomhed vil følge markedet op og ned. Det giver mulighed for, at I kan udnytte prisudsvingene og bruge strømmen, når den er billigst.

Historisk har en variabel pris været mest fordelagtig. Til gengæld kræver det en vis risikovillighed, ligesom I ikke kan budgettere præcist med elomkostningerne.

Læs om Grøn Timepris

Med en fast pris på el opnår din virksomhed større sikkerhed for prisen. I får en stabil elpris og kan nemmere budgettere med omkostningerne til el. Med en elaftale med fast pris, koster en kilowatt-time det samme døgnet rundt i hele aftalens periode. Så kan I bruge grafen ovenfor til at se, hvad I ellers skulle have betalt, hvis I havde en elaftale med en variabel timepris.

Læs om Fastpris

Du kan også få det bedste fra begge verdener. Med Grøn Prisloft får din virksomhed elprisen time for time, men med et loft på elprisen fastlagt for 3 måneder ad gangen. Så kan du nyde godt af lavere priser på el, når timeprisen er billig, men samtidig have tryghed i, at du er beskyttet mod uforusigelige prisstigninger i elmarkedet.

Læs om Grøn Prisloft

Solcelleanlæg og vindmøllepark i Danmark

Medtænk CO2 i jeres elforbrug

Som oftest følges pris og udledning af CO2 ad. Det betyder, at når elprisen er lav, så udledes der typisk også mindre CO2 - altså den drivhusgasart, der er skidt for miljøet.

Hos EWII vil vi gerne slå et stort slag for, at vi også tænker CO2 udledningen ind, når vi bruger strømmen.

Derfor har vi gjort det muligt, via vores CO2-graf, at din virksomhed nemt kan få overblik over, hvornår i døgnets 24 timer der udledes mindst CO2. Så bliver det nemmere for jer at planlægge jer til et billgere og grønnere strømforbrug.

Se 9 tips til, hvordan du opnår en CO2 reduktion i din virksomhed

Følg elprisen time for time. Så får din virksomhed et indblik i, hvornår strømmen er billigst, hvis I har en variabel elaftale. Se elprisen lige nu her

Hvorfor varierer prisen på el?

I Danmark købes og sælges el via den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. Strøm er en handelsvare på samme måde som korn, olie og stål, hvor der handles mellem producenter og forbrugere på tværs af landegrænser. Som med andre handelsvarer fastlægges prisen på baggrund af udbud og efterspørgsel.

Det er på elbørsen, at prisen på el bliver fastlagt. Her udbyder blandt andet svenske, norske og danske producenter el fra forskellige energikilder. Det er også her, at vi som elleverandører køber strøm til vores kunder.

Elmarkedet kan opleve voldsomme prisudsving fra time til time og fra dag til dag. Der er flere faktorer, som påvirker vores energikilder i Danmark og dermed også elprisen.

Læs hvad påvirker elprisen

Der er forskel i prisen på el i Øst- og Vestdanmark.

Forskel på priser i Øst- og Vestdanmark

Der kan være en lille forskel på, hvad virksomheder betaler for el i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Det skyldes blandt andet, at der er begrænsninger i kabelforbindelsen, der transporterer strømmen.

Forsyningen af el til Danmark er tæt forbundet med vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland via ledninger og kabler over eller under jorden. Der er dog forskel på, hvordan Øst- og Vestdanmark er forbundet med landene omkring os. Sjælland er forbundet med Sverige og Tyskland, mens Jylland og Fyn har forbindelser med Sverige, Tyskland, og Norge.

Det kan betyde, at der er forskel på, hvad din virksomhed skal betale for 1 kWh i den ene afdeling i Jylland og den anden på Sjælland.

Hvordan har elprisen udviklet sig?

Elprisens udvikling er i løbet af de seneste år blevet et emne, der bliver talt mere om tidligere. Men hvordan har elprisen egentlig udviklet sig? 

Det giver vi dig et indblik i. 

Se elprisens udvikling

Vil du vide mere?

Nord Pool er den nordiske elbørs, hvor stort set al strøm handles. Elbørsen omfatter Danmark, Norge, Sverige, Finland og Tyskland. De 5 lande har liberaliseret deres elmarkeder, som pålagt af EU, og har ved hjælp af den fælles børs etableret et fælles elmarked. Børsen er den markedsplads, hvor aktørerne i engrosleddet mødes og handler strøm, som de så kan videresælge til forbrugerne.

I gennemsnit handles 80-90 % af det danske forbrug på Nord Pool. Samlet handles over 60 % af det nordiske forbrug på Nord Pool, hvilket betyder, at Nord Pool er Europas mest likvide elbørs. Resten af strømmen handles blandt andet på langtidskontrakter.

Læs mere om Nord Pool

Med en variabel pris på el følger virksomheden markedet op og ned, da prisen fastsættes time for time på Nord Pool. Med en fast pris har virksomheden større sikkerhed for prisen og kan nemmere budgettere med omkostningerne til el.

Forskellen skyldes blandt andet begrænsninger i kabelforbindelsen, der transporterer strømmen. Sjælland er forbundet med Sverige og Tyskland, mens Jylland og Fyn har forbindelser med Sverige, Tyskland, og Norge. Det kan betyde, at der er forskel på, hvad virksomheder skal betale for 1 kWh i den ene afdeling i Jylland og den anden på Sjælland.