Det nordiske elmarked i de kommende år

Forventningen til, hvordan elpriserne udvikler sig i fremtiden, er afgørende for elmarkedet og investeringer i energisektoren. Vi har samlet et overblik over de elementer, som kommer til at påvirke elmarkedet i Norden fra 2023 og frem til 2025.

Det er svært at give en specifik prognose for elmarkedet, da det afhænger af mange faktorer, herunder politiske beslutninger, teknologisk udvikling og økonomiske forhold. Men en generel betragtning er, at elmarkedet fortsætter med at vokse og ændre sig i de kommende år. Der vil stadig være øget fokus på vedvarende energi og et fald i omkostningerne ved sol- og vindenergi.

Solcelleanlæg og vindmøllepark i Danmark

Danmark planlægger at firedoble sol- og vindkapaciteterne

Der er planer om at firedoble sol- og vindkapaciteterne i Danmark fra 2022 frem til 2030. Det vil betyde, at vi i 2025 er på en fordobling af elproduktionen fra sol og vind i forhold til 2022. Det fører til en reduktion i afhængigheden af fossile brændstoffer som kul og olie til elproduktion og bidrager til at mindske CO2-udledningen.

Med det følger også, at jo større andel af elproduktionen, som kommer fra sol og vind, jo større udsving kan der blive i spotpriserne fra time til time. Især når det både er mørkt, og vinden ikke blæser, kan det blive dyrt, mens det midt på dagen, når det blæser meget, kan blive meget billigt.

Generelt vil en øget elproduktion få prisen til at falde, men der er også elementer, som påvirker elprisen i den modsatte retning. Lad os uddybe i nedenstående afsnit.

I løbet af de næste par år, hvor mange kulkraftværker skal fornyes for at forblive i drift, vælger mange i stedet at lukke deres værker, fordi det ikke kan betale sig at holde dem kørende. Det vil sænke produktionen af el og vil især påvirke de timer, hvor forholdene ikke er gode til produktion fra sol og vind.

Elnettet moderniseres til håndtering af vedvarende energi og internationalt samarbejde

Elnettet skal moderniseres og forbedres for at kunne imødekomme de svingninger i elproduktionen, som skyldes vejret. Det skyldes især placeringen af vindmølleparker og solcelleanlæg uden for byerne, hvor elforbruget finder sted inde i byerne. Derfor er det nødvendigt at udbygge og forstærke elnettet for at kunne håndtere den ekstra transport af strøm fra flere forskellige kilder end tidligere.

Ikke kun på nationalt plan, men også internationalt, bliver der lavet flere og stærkere elkabler mellem Danmark og vores nabolande. Det kommende Viking Link mellem Jylland og England er et eksempel på dette. Da Danmarks elforbrug er relativt lille i forhold til vores naboer og samtidig har mange store kabler mellem vores nabolande, vil Danmark i højere grad blive et transitland. Dette betyder, at elpriserne i Danmark oftere vil lægge sig op ad priserne fra vores nabolande, hvilket både kan give mere billig vandkraftstrøm fra Norge og Sverige samt mere eksport af egen billig strøm fra sol og vind til Tyskland, Holland og England.

Transport af strømmen via elmaster

Power-to-X anlæg kan gøre Norden mere selvforsynende og bæredygtig

Elforbruget forventes at stige i de kommende år, da flere industrier bliver mere elektrificerede og skifter energikilder fra for eksempel olie til strøm. Dette vil føre til, at Norden bliver mere selvforsynende, mindre afhængig af import af kul og samtidig bliver mere bæredygtig.

Da det er dyrt og kompliceret at lagre store mængder strøm, er det nødvendigt, at strømproduktion og strømforbrug passer sammen. Da det er vanskeligt at kontrollere, hvornår vinden blæser og solen skinner, er en måde at gøre dette på ved at bygge Power-to-X (PtX) anlæg. Et PtX-anlæg er et anlæg, som omdanner strøm til X, hvor X kan være alt fra brint til kunstgødning. Den mest populære type af PtX-anlæg er brintanlæg, hvor brint produceres fra strøm og vand. Det begrænsende element i et brintanlæg er den store mængde strøm, der bruges til produktionen. Det smarte ved PtX er, at X kan lagres. Så når der er for meget strøm i elnettet, kan produktionen af f.eks. brint øges, og når der produceres for lidt strøm, kan produktionen af brintanlægget skrues ned. Brint kan efterfølgende bruges som brændstof, til produktion af strøm eller til produktion af kunstgødning.

Vedvarende energi og smart grid teknologi kan revolutionere elmarkedet

Mere el til elbiler kræver investering i opladningsinfrastruktur og vedvarende energi. Smart grid teknologi kan hjælpe med at forbedre effektiviteten i elnettet, reducere energispild og integrere vedvarende energi. Virksomheder kan også spare penge på deres elregning ved at styre energiforbruget. Konkurrence på elmarkedet kan føre til lavere priser. Alt i alt vil elmarkedet være mere bæredygtigt og effektivt med øget brug af vedvarende energi, smart grid teknologi og konkurrence.

Solcelle- og vindmølleanlæg

Reducér dine energiomkostninger med en PPA-aftale

En PPA aftale bidrager til samfundet ved at levere ny vedvarende energi og reducere CO2-udledningen. En PPA aftale er en elhandelsaftale mellem en elproducent, der producerer grøn strøm fra vedvarende energikilder, og en køber, der aftager den grønne strøm.