Få lavere energiomkostninger med en PPA aftale

Solcelle- og vindmølleanlæg
Med en PPA aftale bidrager din virksomhed med ny vedvarende energi til samfundet og en reduktion af CO2-udledningen.
 • Stabil elpris

 • Prissikring

 • Ny vedvarende energi

Hvad er en PPA aftale?

PPA aftaler (Power Purchase Agreement) er en elhandelsaftale mellem en elproducent, der sælger grøn strøm fra vedvarende energikilder og en køber, der aftager den grønne strøm, der bliver produceret.

For elproducenten bruges PPA aftaler ofte til at finansiere investeringer i vedvarende energiprojekter som for eksempel sol- eller vindenergiparker. Fordi aftalen giver producenten en forudsigelig indkomst, der hjælper med at dække deres udgifter.

Kontrakterne gør det muligt for erhvervsvirksomheder at købe vedvarende energi uden om elbørsen. Køber kan både være virksomheder, energiselskaber eller andre aktører, der ønsker at sælge den grønne strøm videre i elmarkedet.

Salg af strøm fra vindmøller med PPA aftale

Sælg din vedvarende energi gennem os

Som en førende energihandler, der forvalter vedvarende energi, kan vi støtte dig med konkurrencedygtige løsninger, der styrer din risiko og sænker dine omkostninger. Samtidig får du opfyldt dine investorers og bankpartneres behov.

I takt med at vedvarende energi fortsat udgør en stigende del af energimixet, skaber håndtering af vedvarende energi nye typer risici og muligheder. Hos EWII er en af ​​vores kernekompetencer at håndtere sådanne risici gennem attraktive og konkurrencedygtige PPA aftaler.

Fordele for dig som producent

Som ejer af en sol- eller vindenergipark får din virksomhed en fast pris på jeres el i mange år frem. I bliver derfor uafhængige af markedsprisen, der kan ændre sig betydeligt fra måned til måned og sågar fra time til time. Sikkerheden for indtægterne kan blandt andet være med til at sænke risikoen i jeres vedvarende energiprojekt og lette finansieringen.

Vores rolle på PPA-markedet

Som ejer af vedvarende energianlæg kan du henvende dig til os og få hjælp med at optimere værdien af ​​dine aktiver og styre markedsrisici. Med andre ord hjælper vi ejere af vedvarende energi med at konkurrere på markedsvilkår og gøre investeringer i vedvarende energi sikre og levedygtige.

Køb din vedvarende energi direkte fra producenten

En PPA aftale giver din virksomhed mulighed for at købe certificeret vedvarende energi direkte fra elproducenten. Du kan købe en del eller aftage den totale mængde, hvor du er garanteret en fast lav pris på din strøm frem for at skulle købe den løbende i et marked med svingende elpriser. Ved at købe strøm fra vedvarende energikilder reducerer I jeres CO2 udledning, styrker jeres grønne profil og reducerer jeres afhængighed af fossilt brændsel.

PPA-aftaler er til stor gavn for den grønne omstilling - og vi vil gerne støtte virksomhederne i at omlægge deres elforbrug til mere miljøvenlig strøm.

Louise Knutsson

Lead Analyst, EWII

Fordele med en PPA aftale

Ved at vælge en PPA aftale opnår din virksomhed 3 væsentlige fordele.

 1. Ny vedvarende energi

  Der etableres ny vedvarende energi til at dække din virksomheds elforbrug, så du er med til at øge mængden af vedvarende energi i samfundet.
 2. Prissikring

  Du er sikret en fast lav pris, når du indgår en langsigtet fastpris aftale, hvor du køber el direkte fra producenten uden om elbørsen.
 3. Stabilitet og bæredygtighed

  Med en PPA aftale tænker du på miljøet samtidig med, at din virksomhed får en attraktiv og stabil elpris. Det giver værdi på bundlinjen - både økonomisk og miljømæssigt.

Kontakt os om køb af grøn strøm

At købe grøn strøm har indtil nu været et spørgsmål om at reservere noget af den energi, som allerede er der i forvejen. Hos EWII samarbejder vi med producenter af sol- og vindmølleanlæg, der er klar til at etablere klimavenlig energi til at dække dit energiforbrug. Med en PPA-aftale tager vi os af kontakten til producenten, selve el-leverancen og risikostyringen.

Vi tilbyder en aftale, hvor din miljøvenlige strøm kommer fra helt nyetablerede anlæg, som udelukkende er opført på baggrund af en PPA aftale. Udover at aftalen bidrager til CO2-neutralitet og giver reel værdi til din virksomheds ESG rapport, så kan det ligeledes være den strategiske vej til stabile, lave energiomkostninger de næste mange år.

Værd at vide

En PPA er en langsigtet kommerciel elkøbsaftale mellem en elproducent (sælger) og en aftager af el (køber). Det er til fordel for f.eks. en køber, der ønsker en mere grøn profil, samt en producent der ønsker at sikre en stabil indtægt med henblik på at gøre det nemmere at skaffe finansiering.

Der udstedes et certifikat for hver MWh grøn strøm, der produceres. Certifikatet bruges til at identificere det specifikke anlæg, der har produceret den vedvarende energi, og hvilken teknologi der er anvendt f.eks. vindkraft eller solenergi. På den måde kan virksomheder dokumentere, at deres elforbrug dækkes af strøm fra et specifikt anlæg med vedvarende energi. Og de kan bruge certifikaterne, når de rapporterer om deres bæredygtighedsindsats.

Når en virksomhed køber strøm gennem en PPA aftale, modtager den et certifikat for hver købt MWh. Her er certifikatet direkte relateret til anlægget til vedvarende energi og den mængde strøm, der er købt. Ved indgåelse af PPA aftaler fremmer virksomheder udviklingen af energianlæg med grøn strøm og bidrager aktivt til den grønne omstilling.

Hver MWh, du køber via en PPA, leveres med en oprindelsesgaranti. Certifikatet, som vi også kalder oprindelsesgarantien, er forbundet med den specifikke MWh vedvarende energi, der produceres, og fungerer som bevis for, at den købte strøm er produceret ved hjælp af vedvarende energi og kommer fra et bestemt anlæg. Certifikater kan bruges til at redegøre for en virksomheds CO2-reduktion.

Hverken PPA-aftaler eller andre aftaler om køb af grøn strøm påvirker, hvad der rent faktisk kommer ud af stikkontakterne. Al strøm blandes sammen i ét og samme elnet. Men da PPA er med til at forbedre værdien af grøn elproduktion, er de med til at skubbe flere vindmøller og solceller ind i markedet. Og for hver vindmølle og hvert solcelleanlæg der bliver skubbet ind, så falder kulproduktionen og bidrager til en grønne omstilling.