Meld flytning her

Når du skal flytte, skal du huske at melde flytning til din leverandør af el.
Par med flyttekasser - Skal du flytte? Meld flytning så tidligt som muligt og tilmeld el ved flytning.

Er du elkunde?

Flyt din el

Meld gerne flytning så tidligt som muligt, tidligst 2 måneder- og senest 7 hverdage før flyttedatoen. På den måde kan vi sørge for, at der er en aktiv elaftale på din nye adresse.

Vi sørger desuden for at informere elnetselskabet, der står for aflæsning af din el.

Log på og meld flytning

Har du internet fra EWII?

Vil du flytte dit internet fra EWII med til din nye adresse, er det nemmest for dig at kontakte os på 70 55 55 55. 

Ønsker du selv at flytte dit abonnement, skal du først opsige dit abonnement på internet på din nuværende adresse, og dernæst bestille et nyt abonnement til din nye adresse. 

Godt at vide, når du flytter dine EWII abonnementer

Der er særlige regler for private elkunder og for udlejere og boligforeninger.

Læs om flytteregler her

Du skal henvende dig til den elleverandør, du ønsker at indgå en elaftale med. Ønsker du at skifte til EWII, kan du ringe til vores kundeservice på 70 55 55 55 eller bestille el via vores bestillingsmodul. Så sørger vi for, at du automatisk bliver flyttet over til os.

Vi oplever dog, at enkelte eludbydere kan finde på at opkræve dig et gebyr for ikke at personligt opsige dit abonnement. Vi anbefaler derfor, at du også selv opsiger dit abonnement hos din nuværende elleverandør. Og gerne skriftligt, så du har dokumentation for din opsigelse.

Har du brug for råd og vejledning til valg af elaftale eller opsigelse hos nuværende udbyder, kan du læse mere om vores elaftaler eller ringe til vores kundeservice på 70 55 55 55.

Ja, hvis du skal flytte er det vigtigt, at vi får besked. Her på siden kan du melde din flytning online.

Når du flytter fra en adresse til en anden, skal vi opgøre det samlede elforbrug for adressen, du fraflytter. Vi sender dig efterfølgende en endelig regning for adressen, du fraflytter.

Hvis du ikke melder din fraflytning, vil du fortsat hæfte for forbruget på adressen, indtil ny ejer/lejer tilmelder sig adressen.

Er du internetkunde hos os, så husk også at kontakte os for at få flyttet eller opsagt din aftale i forbindelse med din flytning. Læs om opsigelse her.

Som udgangspunkt tager du dit elprodukt med dig, når du flytter. Det er dog vigtigt at du husker at give os besked om flytningen.

  • Tilflytning kan meldes frem til indflytningsdatoen.
  • Fraflytning skal meldes senest 7 hverdage før du fraflytter adressen.

Efter du har frameldt dig enten telefonisk, via mail eller via selvbetjening, modtager du en kvittering for din flytning. 

Du hæfter for el på lige fod med husleje. Dvs. flytter du fra en adresse d. 15. april, men hæfter for husleje hele april måned, så hæfter du også for el hele april måned.

Du vil modtage flytteopgørelsen fra din fraflytningsadresse ca. 4-6 uger efter din fraflytningsdato.

 

Når du melder flytning hos os, sørger vi for at flytte din elaftale med til din nye adresse, såfremt du ønsker at overflytte elaftalen til din nye adresse.

Nej. Ønsker man automatisk betaling, skal man tilmelde sig på ny, når man flytter til en anden adresse. Betalingsaftalen på adressen du fraflytter opsiges automatisk, når der ikke længere betales.

Hvis strømmen er afbrudt på din nye adresse, skal du kontakte os, så hjælper vi gerne med at åbne for strømmen. Dit elnetselskab opkræver et gebyr for genåbningen, som vi viderefakturerer på din første regning.

Se hvad du skal gøre ved strømsvigt

Hvis du har meldt flytning til en forkert adresse eller til en forkert dato hos os, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt på 70555555.

Vi sørger for at opdatere flytningen med de korrekte oplysninger, i det omfang det er muligt.

Mor og søn sidder på gulvet med computer og flyttekasser

Dit hjem

Ja, det er der - og vi har samlet det, du skal være opmærksom på.

Mor og dreng i flyttekasse der skubbes over gulvet

Dit hjem

Når du står overfor at skulle flytte, kan det være svært at holde overblikket. Derfor har vi samlet 6 tips til en nemmere flytning.

En tom flyttekasse på et mørkt gulv i et hus. Hvem skal man melde flytning til - find huskeliste her

Dit hjem

Vi har lavet et overblik til dig, der skal til at pakke dit liv ned i en flyttekasse

Godt at vide, når du melder flytning for en anden

Lejer skal have udfyldt og underskrevet fuldmagten for, at den er gyldig.

Nej. EWII er som virksomhed underlagt persondataloven. Dette betyder, at vi som virksomhed håndterer og varetager alle personlige data i henhold til loven. For at beskytte de personlige data, skal der derfor fremlægges en fuldmagt, hvor vedkommende der flytter, giver fuldmagt til, at en anden person må foretage flytningen. Du kan her på siden finde, samt udfylde en 3. parts fuldmagt.

Ja, ved at tilføje nedenstående fuldmagt til jeres lejekontrakt, så er det juridisk godkendt.

Fuldmagt for 3. part

Nej, der er ikke behov for en fuldmagt ved fraflytning.

Ja, dog skal vi have en skriftlig aftale med jer om, at I opbevarer alle fuldmagter fra lejerne i eget arkiv, og at EWII Energi A/S skal have tilsendt de enkelte fuldmagter i tilfælde af kontrol fra Energinet/Energitilsynet.

Elforsyningsloven § 6c foreskriver, at ejeren af bygningen/installationen skal betale for levering af el, hvis der bliver meldt fraflytning fra en lejer uden, at der efterfølgende bliver tilmeldt en ny lejer, dette er også kaldet leveringspligt.

Jf. forbrugeraftaleloven for private, er det ikke muligt at melde til- og fraflytning for private uden gyldig fuldmagt.

Download og udfyld dette skema for tilmelding af til- og fraflytning, Fuldmagt for 3. part.

Skulle der opstå tomgangsperioder (perioder hvor der ikke er nogen lejer på adressen) og den tidligere lejer har haft EWII som el leverandør, så overgår ejeren af bygningen til EWII til leveringspligtig elforsyning, hvorefter der bliver tilsendt en kontrakt på dette.

Vi kan tilbyde, at I får elregningen for tomgangsperioden, uanset hvilken elleverandør, som overtager leveringspligten efter den sidste lejer. Til dette skal der laves en rammeaftale med os, hvorefter I bare skal melde ind til os, så snart I har en tomgang.

Det skyldes, at den tidligere lejer har meldt fraflytning, hvorefter lejerens elleverandør har pligt til at levere el til dig jf. Elforsyningsloven § 6c. Du kan til enhver tid vælge en anden elleverandør, dog vil du blive opkrævet for evt. elforbrug af elselskabet, indtil du er overgået til den nye elleverandør, eller at en ny lejer har meldt tilflytning til en elleverandør på det lejemål.

EWII må kun håndtere fraflytning på lejere, som har EWII som elselskab.

Som udgangspunkt tildeles elproduktet Grøn Prisloft til den person, som du flytter el for via formularen for 3. part flytninger.

Læs mere om Grøn Prisloft

Ønskes et andet elprodukt kan dette ændres enten via selvbetjeningen eller ved at kontakte kundeservice på 70 55 55 55.