Er der regler, når du flytter el?

Ja - der er flytteregler. Vi har herunder samlet dem, som du skal være særlig opmærksom på.
Mor og søn sidder på gulvet med computer og flyttekasser

Som elkunde skal du særligt være opmærksom på at:

  • Alle flytninger skal indberettes til Datahub - under de gældende retningslinjer for hvordan og hvornår de skal være meldt. Se Markedsforskrift H1 - Skift af elleverandør.
  • Alle flytninger skal meldes til elleverandøren (og ikke som tidligere til netselskaberne).
  • En flytning ikke kan meldes med tilbagevirkende kraft.
  • Det ikke er muligt at melde til- og fraflytning for en anden person, f.eks. lejer, uden at have en fuldmagt fra vedkommende.
  • En elkunde ved flytning kan tage eksisterende elaftale med til ny adresse.

Udlejere og boligforeninger skal være særlig opmærksomme på:

Aftale om fuldmagt

Udlejer/Ejer skal have fuldmagt fra lejeren for at kunne melde til- og fraflytning på dennes vegne. Fuldmagten kan evt. fremgå af lejekontrakten. Fuldmagten skal udlejeren kunne fremvise ved tvivlsspørgsmål. 

Opsigelse og ansvar forbundet hermed

Når en lejer flytter, kan lejeren tage sin elaftale med sig til sin nye adresse, eller melde fraflytning til elleverandøren.

Hvis der ikke samtidig bliver tilmeldt en ny lejer, så har elleverandøren en FRAFLYTNING UDEN TILFLYTNING. Dvs. der står ikke nogen lejer på adressen.

I disse tilfælde vil ejeren af ejendommen blive tilmeldt adressen, idet ejeren er ansvarlig for installationen/målepunktet. Som ejer kan du selv foretage til- og fraflytning for din lejer, hvis du har en fuldmagt fra lejeren. 

Om evt. omkostninger kan viderefaktureres til lejeren, er elleverandøren uvedkommende.

Lukning af målepunktet - el

Hvis ejeren ikke ønsker at overtage installationen/målepunktet - og der således ikke er nogen ny tilflytter, vil installationen/målepunktet blive lukket. Der er gebyr forbundet med dette.

Eksempler er:

  • Lukning af målepunkt (momsfrit): 1.088 kr.
  • Genåbning af målepunkt (inkl. moms): 850 kr.

Se øvrige gebyrer for EWII

Om disse omkostninger evt. kan viderefaktureres til lejer i en bolig, er leverandøren af el uvedkommende.

Mor og dreng i flyttekasse der skubbes over gulvet

Dit hjem

Huskeliste til din næste flytning

Når du står overfor at skulle flytte, kan det være svært at holde overblikket. Derfor har vi samlet 6 tips til en nemmere flytning.

En tom flyttekasse på et mørkt gulv i et hus. Hvem skal man melde flytning til - find huskeliste her

Dit hjem

Hvem skal vide, at du flytter?

Vi har lavet et overblik til dig, der skal til at pakke dit liv ned i en flyttekasse