Godt på vej mod en CO2 neutral virksomhed

9 tips til hvordan du opnår en CO2 reduktion i din virksomhed.

Klima og bæredygtighed er højt på dagsordenen hos mange virksomheder. Det kan være en længere proces at blive en CO2 neutral virksomhed. Men i virkeligheden kræver det kun nogle simple trin for at komme i gang og nå i mål.

Det er sund fornuft at drive en bæredygtig og miljøbevidst virksomhed, da der er mange fordele ved at prioritere en CO2 reduktion i virksomheden. Det er ikke kun en grønnere måde at arbejde på, det kan også give lavere energiomkostninger, bidrage til nationale klimamål og styrke virksomhedens grønne profil.

Der er mange tiltag, der kan gøres for at mindske udledningen af CO2, og her får du nogle bud på, hvad du kan gøre for at hjælpe med at skrue ned for udledningen.

9 tips mod at blive en CO2 neutral virksomhed

1. Start med et CO2 regnskab

For at skabe et overblik over, hvor meget CO2 din virksomhed udleder, kan du lave et CO2 regnskab. Det giver dig et indblik i direkte og indirekte udledninger såsom brug af el og varme samt indkøb af materialer, transport og håndtering af affald.

Med et CO2 regnskab kan du begynde at reducere din virksomheds udledninger uden at famle i blinde. Netop at reducere udledningen på alle tilgængelige parametre er den absolutte kerne i at opnå CO2-neutralitet. Nogle initiativer giver ’billige’ CO2-reduktioner. Andre reduktioner vil være dyrere at opnå.

2. En klimastrategi

Når du har fået indsigt i, hvor meget CO2 din virksomhed udleder, og hvor du effektivt kan sætte ind, giver det god mening at udarbejde en klimastrategi. Så bliver initiativerne til at opnå CO2-neutralitet holdt overskuelige.

Der er mange måder din virksomhed kan blive CO2 neutral på. Men det er også meget forskelligt afhængigt af produktionsanlæg, energieffektiviseringer på bygninger, indkøbsstrategi, transportpolitikker osv.

Hvis du vurderer, hvor din virksomhed kan sætte ind for at blive CO2 neutral og laver en strategi, så øger du chancerne for, at målet opnås.

3. Brug energien rigtigt

Når du effektiviserer energiforbruget i din virksomheds bygninger, spiller det en afgørende rolle for, om du opnår en CO2 reduktion. Energien går primært til opvarmning, ventilation og belysning. Men energieffektivisering af større bygninger og erhvervsejendomme er samtidig et komplekst område. Det kan være svært at finde ud af, hvor meget energi bygningerne bruger. Og så er det også svært at finde frem til, hvor meget du kan spare. Derfor er overvågning af energiforbruget væsentligt i forhold til at udnytte potentialet i energieffektivisering af bygninger.

Se CO2 udningen time for time 

Varmepumpe til erhverv. Et skridt på vejen til at blive en CO2 neutral virksomhed, kan være at udskifte de fossile opvarmningskilder til grønnere løsninger.

4. Skift fossil opvarmning ud med varmepumpe

Ligger din virksomhed i et område, hvor det kun er muligt at opvarme med olie- eller gasfyr? Så er det værd at overveje at skifte fyret ud med en varmepumpe. Faktisk kan du reducere din virksomheds CO2 udslip med op til 100 % i forhold til andre varmekilder. Det kræver blot, at varmepumpen til din virksomhed er forsynet med el fra vedvarende energikilder som vindmøller eller solceller.

5. Bidrag til mere grøn energi

Det gør en stor forskel på din virksomheds CO2 aftryk, at du vælger grøn strøm. Når vi taler om grøn strøm i Danmark, taler vi ofte om strøm fra kilder som vind, vand, sol og biomasse. Det er væsentlig mindre CO2-udledende end strøm, der er fremstillet via fossile brændsler som olie, kul og gas.

Læs om grøn strøm til erhverv

Skal det være endnu mere grønt, kan du tilføje vindstrøm på din virksomheds elaftale. Når du vælger at få leveret strøm fra vindmøller, er du samtidig med til at støtte omlægningen til vedvarende energi i Danmark.

Læs om vindstrøm til erhverv

6. Stil krav til leverandører

Flere og flere virksomheder begynder at stille krav til deres leverandører i forhold til deres CO2 udslip. Virksomheder kan med fordel påvirke leverandøren til at mindske udledningen af CO2 f.eks. ved at skrive, at de kun vil godkende en leverandør, der reducerer sin udledning af CO2 med fem procent om året.

Ladestik i elbil. Hvad koster det at køre elbil? Få svar på, hvad koster det at lade en elbil hjemme her.

7. Effektiviser transporten

Virksomhedens vognpark er endnu et område, hvor der er mulighed for at mindske CO2 aftrykket. Det åbenlyse ville jo være at skifte virksomhedens biler ud med elbiler, men hvis det ikke er muligt, kan der også være en besparelse i at skifte de ældste biler ud med nyere årgange.

Læs om ladestandere til erhverv

Virksomheden kan også opfordre medarbejdere til at arrangere samkørsel. Når vi kører sammen, sparer vi miljøet for op til 80 % af CO2-udslippet. Ud over at miljøet vinder, er din virksomhed med til at gøre biltransport billigere, hurtige og mere social.

8. Reducér spild af materialer

Ved at reducere spild af materialer som affald, plastik, træ og stål kan din virksomhed opnå både en CO2 reduktion og økonomiske besparelser.

Når du overvejer, hvordan din virksomhed kan reducere spild af materialer, kan du se på mulighederne for at sortere dit affald eller genanvende materialer. Du kan også overveje at anvende alternative ressourcer og materialer, der har et mindre klimaaftryk.

9. Genbrug igen og igen

Som virksomhed har du pligt til at kildesortere dit affald og sørge for, at mest muligt af dit affald, som er egnet, sendes til genbrug, genanvendelse eller anden endelig materialenyttiggørelse. Når affaldet genanvendes, bidrager du til, at ressourcerne bruges igen, og til at undgå den CO2-udledning, der sker, når affaldet brændes.

Din CO2-neutrale virksomhed

Med disse ting for øje kan det kun gå for langsomt med at komme i gang med at reducere din virksomheds CO2 udslip og blive CO2 neutral. Husk, at det starter ved dig og din virksomheds CO2-reduktioner er de vigtigste. At blive en CO2 neutral virksomhed er en stor beslutning, men det er mulig at komme i mål.

Jo før, du kommer i gang, jo bedre er det – både for klimaet og din virksomhed.

Vindmølle på en mark

Viden om el

Grøn strøm gør en forskel

Få mere viden om grøn strøm til erhverv og oprindelsesgarantier. Med strøm fra grønne energikilder støtter din virksomhed den grønne omstilling.