I EWII investerer vi i grøn energi. Det gør vi for at understøtte den grønne omstilling og bidrage til, at vi sammen fremtidssikrer vores energi med et større fokus på vedvarende energikilder.

Vi ejer 22 vindmøller i Danmark og 5 vindmøller i Tyskland, der producerer omkring 198 GWh grøn strøm årligt. Med vores vindmølleparker bidrager vi til at nå målet i den danske klimaplan om, at 30 % af elforbruget herhjemme skal komme fra vindenergi i 2020 og 50 % i 2030.

Når du vælger at tilkøbe grøn energi fra vindmøller fra EWII til din elaftale, så er din virksomhed med til at sikre en bæredygtig fremtid og sender samtidig et klart signal om, at du ønsker at bidrage til en mere klimavenlig energiproduktion - og på den måde profilere jer som en grøn virksomhed.

Du kan tilvælge vindstrøm til alle vores elaftaler. Når du indgår en aftale om el fra vindmøller, får du et certifikat som garanti for, at den mængde strøm du bruger på et år, reserveres og produceres af vindmøller.

Vil du vide mere om vind strøm?

Du kan kontakte os på 73 63 30 10 for mere information eller klikke på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak om grøn energi fra vindmøller.

 

Ring mig op