Tilkøb vindmøllestrøm

El fra vindmøller. Nedbring din CO2 med vindmølle energi ved tilkøb af vindmøllestrøm til din virksomheds elaftale.
Du kan vælge at tilkøbe vindmøllestrøm til din virksomheds elaftale og bidrage til en mere klimavenlig elproduktion.
  • Grøn energi fra vedvarende energikilder

  • Mindre CO2 udledning

  • Mere grøn virksomhedsprofil

Skab en grønnere virksomhedsprofil med vindmølle energi

Hvis du ønsker, at din virksomhed skal have en mere grøn profil, har du mulighed for at tilkøbe vindmøllestrøm til din virksomheds elaftale. På den måde bidrager du til en grønne omstilling og en fremtid med vedvarende energikilder.

I EWII investerer vi i grøn energi. Det gør vi for at understøtte den grønne omstilling og bidrage til, at vi sammen fremtidssikrer vores energi med et større fokus på vedvarende energikilder.

Når du vælger at tilkøbe grøn energi fra vindmøller til din elaftale, så er din virksomhed med til at sikre en bæredygtig fremtid og sender samtidig et klart signal om, at du ønsker at bidrage til en mere klimavenlig energiproduktion - og på den måde profilere jer som en grøn virksomhed.

Hvis din virksomhed har et årligt elforbrug over 50.000 kWh, kan du tilvælge vindstrøm til din elaftale. Når du indgår en aftale om el fra vindmøller, får du et certifikat som garanti for, at den mængde strøm du bruger på et år, reserveres og produceres af vindmøller.

Vil du vide mere om vindstrøm?

Du kan kontakte vores erhvervsteam på 73 63 31 50 for mere information eller klikke på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak om grøn energi fra vindmøller.

 

Ring mig op

Fordele ved tilkøb af vindmøllestrøm

Fordele ved vindmøllestrøm

Ved tilkøb af vindstrøm drager din virksomhed blandet andet fordel af:

  • Mindre CO2-udledning fra elforbruget
  • Dokumenteret certifikat med grøn strøm
  • Grøn og miljøvenlig virksomhedsprofil
  • Bidrager og støtter den grønne omstilling

Læs mere om fordelene ved en grøn virksomhedsprofil

Er min virksomheds strøm grøn med vindstrøm?

Uanset hvilket elprodukt din virksomhed køber, kommer der ikke grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Det er der ingen elselskaber, der kan tilbyde, da al strøm – både grøn og mindre grøn, bliver blandet sammen i elnettet.

Så da vi ikke kan sikre, at den strøm din virksomhed bruger udelukkende er fra vindmøller, har vi valgt at gøre det næstbedste.

Når din virksomhed tilkøber vindstrøm, modtager du et certifikat, der garanterer, at den mængde strøm din virksomhed bruger på et år, reserveres og produceres af vindmøller. På den måde er din virksomhed, via jeres forbrug, med til at øge andelen af vindstrøm i elnettet og støtte omlægningen til vedvarende energi.

Læs mere om grøn strøm

Case

Grøn profil til Kolding Havn

Ved at tilkøbe vindstrøm til deres elaftale støtter Kolding Havn op om den grønne omstilling og styrker deres grønne profil.

Værd at vide

Grøn strøm kommer fra flere forskellige vedvarende energikilder, hvor Vindstrøm udelukkende er baseret på energi fra vindmøller.

Grønne certifikater er et andet ord for de oprindelsescertifikater på el fra vedvarende energikilder, som Energinet udsteder i forbindelse med produktion af grøn strøm. 

Når en producent f.eks. producerer 1000 kWh solenergi fra solceller, får producenten udstedt et certifikat fra en såkaldt TSO (Transmission System Operator). De har bl.a. til opgave at sikre og dokumentere, at leverancen af strøm kommer fra den vedvarende energikilde.  

I Danmark udstedes disse garantier af Energinet. Certifikaterne kan så tilkøbes af leverandøren af el.

Energinet dokumenterer certifikatets ægthed, og EWIIs revisor dokumenterer, at antallet af købte certifikater er korrekt i forhold til den solgte mængde el.

I Danmark køber og sælger vi el via den nordiske elbørs Nord Pool Spot. Strøm er en handelsvare på samme måde som korn, olie og stål, der handles mellem producenter og forbrugere på tværs af landegrænser. Som med alle andre handelsvarer bliver salget påvirket af udbud og efterspørgsel.

Det er på børsen, at elprisen bliver fastlagt. Her udbyder bl.a. svenske, norske og danske producenter f.eks. kraftværker og vindmøller el fra forskellige energikilder. Det er også her, at elleverandører som f.eks. EWII køber strømmen til vores kunder.

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder. Læs hvilke faktorer der påvirker elprisen i Danmark.

Elprisen består af betaling til:

  1. Elselskabet - dem I køber strøm af f.eks. EWII
  2. Netselskab - dem, der ejer jeres elmåler og dele af det ledningsnet, der transporterer strømmen til virksomhedens adresse
  3. Staten - som også ejer dele af ledningsnettet

Som elselskab skal vi opkræve betaling på vegne af jeres netselskab og staten, så I får en samlet elregning på alt, der vedrører din elmåler. Læs mere om elprisens sammensætning