Grøn profil til Kolding Havn

Kolding Havn har en vision om at være CO2-neutral senest i 2030. Derfor har havnen sat fokus på at reducere behovet for fossile brændstoffer og mindske forbruget af energi.

Kolding Havn har en målsætning om at yde en indsats for at mindske forurening, udvikle klima- og miljøvenlige løsninger og bidrage til en bæredygtig udvikling. Inspirationen kommer fra FN's 17 verdensmål, som har været med til at sætte retningen på udviklingen og deres grønne strategi.

Strømmen kommer fra vindmøller

Siden 2015 har Kolding Havn tilkøbt vindstrøm til deres elkontrakt hos EWII. Det betyder, at deres samlede strømforbrug, som ligger på omkring 350.000 kWh om året, al sammen er produceret af vindmøller. Havnen modtager et certifikat, der garanterer, at den mængde strøm de bruger på et år, reserveres og produceres af danske vindmøller. På den måde er de, via deres forbrug, med til at øge andelen af vindstrøm i elnettet og støtte omlægningen til grøn strøm fra vedvarende energikilder.

Læs mere om vindstrøm

Vi vil gerne understøtte markedet for grøn vindmøllestrøm og dermed sikre en fortsat udbygning med vindenergi.

Henri Rix

Kommunikationsansvarlig hos Kolding Havn

En elektrisk havn

Helt overordnet gør Kolding Havn en stor indsats for at konvertere dieseldrevne maskiner til eldrevne, der hvor det er muligt. Det er alt fra de største kraner, ladbiler, varebiler og personbiler til plæneklippere. Her er især elektrificering med nye el-kraner et stort indsatsområde.

”Indtil en fuld konvertering til el kan ske, vil vi indføre bio-diesel fra og med 2022 med 25 % om året”, siger Johnny Sørensen, driftsleder hos Kolding Havn. Bio-diesel kan give havnen en besparelse på 630 tons CO2 pr. år.

Fremtidige store investeringer

Skibe der anløber havnen, har brug for strøm. I dag genereres strømmen af skibets hjælpemotorer, som kører på diesel. I Kolding Havn ønsker de etablering af landstrøm til skibene. Anvendelse af landstrøm vil give en betydelig miljøfordel, fordi havnen indkøber vindstrøm. Samtidig reducerer etableringen af landstrøm den lokale luftforurening. Det vil dog ikke give et fald i elforbruget - snarere tværtimod. Men hér er prioriteringen at mindske brugen af fossile brændstoffer.

Klimaregnskab for hele havnen

Udviklingen for den grønne strategi dokumenteres i et klimaregnskab, hvor udgangspunkt og benchmark er havnens CO2-profil for 2019. Beregninger opdateres hvert år i et fyldigt klimaregnskab. Kolding Havn udarbejder et klimaregnskab for hele erhvervshavnens område, hvor alle havneselskaber og skibsmæglere er inviteret til samarbejdet om det fælles klimaregnskab.

Mand præsenterer

Produkt

Elaftale til virksomhed med stort forbrug

Med den rette elaftale kan din virksomhed kontrollere og reducere jeres energiomkostninger. Det kræver dog konstant overvågning af elmarkedet og præcis timing, når du indgår en aftale - og det kan vi hjælpe din virksomhed med.