Elpris inklusiv afgifter

Hvad indeholder elprisen til erhverv? Prisen på el til erhverv er sammensat af forskellige elementer: betaling for el, betaling for transport af el samt afgifter og moms til staten.

Elpris inklusiv afgifter

Elprisen er sammensat af forskellige elementer. Uanset hvilket elselskab eller hvilket netselskab din virksomhed har, så består elprisen af:

 • Opkrævning af strøm fra din elleverandør
 • Opkrævning af transport på elnettet fra dit netselskab
 • Moms og afgifter til staten 

Som virksomhed kan du frit vælge elleverandør blandt alle elselskaber i Danmark. Hvilket netselskab din virksomhed har afhænger af, hvor i landet din virksomhed befinder sig geografisk - og her kan du ikke selv vælge.

Se listen med elleverandører og mæglere

Rosa lommeregner, som du bruger til at udregne hvor stor en del af din elregning der går til din elleverandør.

Betaling for dit elprodukt

Betaling for el er den del af elprisen, der handles på det frie elmarked. Det er den del af elprisen, din virksomhed kan lave en individuel aftale om med en elleverandør.

Prisen indeholder din virksomheds faktiske elforbrug samt abonnement til elleverandøren. Abonnementet er en fast pris, som er uafhængig af forbrug og dækker omkostninger til aflæsning, afregning og fællesomkostninger.

Hvis din virksomhed sammenligner kWh-priser med andre elleverandører, så er det vigtigt at kigge på kWh-prisen inkl. afgifter og abonnement.

Læs mere om elmarkedet

Betaling for transport af el

Det er dit netselskab, der sørger for at transportere og levere strøm til din virksomhed. Det sker via de kabler, som netselskabet ejer. Betalingen for transport dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning, fællesomkostninger samt vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af måledata. Er der flere afregningsmålere på en installation, opkræves abonnementsbetaling pr. måler til dækning af de omkostninger, der er forbundet hermed.

Du betaler også for transport- og systemydelser til det statsejede Energinet, som ejer det overliggende net i Danmark. Det omfatter betaling for net (transmissionstarif) og system (rådighedstarif), der består i omkostninger til vedligehold og drift ved brug af transmissionsnettet.

Moms og afgifter til staten

En stor del af din virksomheds elregning består af moms og elafgift til staten. Moms er en skat til staten, og den udgør altid 20 %. I dette tilfælde betales der moms af alle elprisens elementer, dvs. moms af den samlede bruttoudgift til el.

EWII opkræver en række udgifter og gebyrer på vegne af staten og Energinet. Afgifterne til staten dækker over en række lovpligtige samfundsnyttige formål. Elafgift er et beløb der pålægges pr. forbrugt kWh.

Tidligere blev der også opkrævet en PSO-tarif. Det meste af afgiften var tilskud til vedvarende energi. PSO-afgiften blev afviklet pr. 1. januar 2022, og fremgår ikke længere på din virksomheds elregning.

Alle udgifter samlet på én regning

Som tidligere nævnt er det din virksomheds elleverandør der opkræver alle eludgifter, så din virksomhed modtager én samlet regning. Der vil derfor være en række linjer på din virksomheds regning, der ikke dækker over jeres reelle elforbrug, men derimod er jeres bidrag til driften og vedligeholdelsen af det danske elnet.

Se regningseksempel på el

Der er forskel i prisen på el i Øst- og Vestdanmark.

Forskel på priser i Øst- og Vestdanmark

Der kan være en lille forskel på, hvad virksomheder betaler for el i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Det skyldes blandt andet, at der er begrænsninger i kabelforbindelsen, der transporterer strømmen.

Forsyningen af el til Danmark er tæt forbundet med vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland via ledninger og kabler over eller under jorden. Der er dog forskel på, hvordan Øst- og Vestdanmark er forbundet med landene omkring os. Sjælland er forbundet med Sverige og Tyskland, mens Jylland og Fyn har forbindelser med Sverige, Tyskland, og Norge.

Det kan betyde, at der er forskel på, hvad din virksomhed skal betale for 1 kWh i den ene afdeling i Jylland og den anden på Sjælland.

Hvad koster 1 kWh til erhverv?

Det er ikke muligt at angive en nøjagtig pris på 1 kWh til erhverv. Prisen på 1 kWh afhænger af flere faktorer, som er:

 • Dagsprisen på strøm
 • Timing for indgåelse af elaftale
 • Din virksomheds abonnement og nettarif til jeres netselskab
 • Din virksomheds elaftale
 • Prisen på din virksomheds abonnement til jeres elleverandør

Der kan være udgifter at spare i forhold til valg af elleverandør, da prisen på el ikke er ens. Der er forskel på elaftaler og abonnementspriser.

Se vores priser på el til erhverv

Sådan skifter din virksomhed til EWII

Det er hverken svært eller tidskrævende at skifte leverandør af el. Fire nemme trin - og din virksomhed har strøm fra EWII.

 1. Vælg lokation og forbrug

  Priserne på el afhænger af, om din virksomhed ligger vest eller øst for Storebælt. Derfor er vi nødt til at kende jeres lokation og årlige elforbrug.
 2. Valg af elprodukt

  Tag stilling til, hvilken type elprodukt, der passer bedst til din virksomhed. Der er stor forskel på, om du foretrækker tryghed eller er risikovillig.
 3. Tast oplysninger

  Indtast virksomhedsnavn, adresse og CVR-nummer samt kontaktoplysninger. Tjek binding og opsigelse hos din nuværende leverandør, inden du vælger leveringsdato og betalingsform.
 4. Bekræft ordre

  Se din samlede pris og bekræft din ordre. Og så behøver du ikke gøre mere. Vi sørger for al det praktiske - også opsigelsen hos din nuværende elleverandør.
Find din pris og bestil

Vil du vide mere?

I Danmark har elmarkedet været frit siden 2003. Det betyder, at du frit kan vælge den elleverandør, du ønsker. Derimod kan du ikke selv bestemme jeres elnetselskab - altså det selskab, som ejer det fysiske elnet, hvor din virksomhed ligger. Det vil være det samme, uanset hvilket elselskab du vælger.

Elprisen består af betaling til:

 1. Elselskabet - dem I køber strøm af f.eks. EWII
 2. Netselskab - dem, der ejer jeres elmåler og dele af det ledningsnet, der transporterer strømmen til virksomhedens adresse
 3. Staten - som også ejer dele af ledningsnettet

Som elselskab skal vi opkræve betaling på vegne af jeres netselskab og staten, så I får en samlet elregning på alt, der vedrører din elmåler. Læs mere om elprisens sammensætning

Elmarkedet er et børsmarked, som påvirkes af mange ting. Produktionsomkostningerne er af afgørende betydning for prisen, men markedet er også påvirket af mange forventninger blandt andet politiske, vejrprognoser mm.

Det er umuligt at give nogen garanti for, hvad der er det billigste, da ingen kender prisudviklingen i fremtiden. Når du sammenligner elprodukter, skal du overveje følgende: Er der tale om en fast eller variabel pris? Hvor lang er kontraktperioden?

Hvis du er i tvivl, så tøv ikke med at kontakte EWII Energi på 73 63 30 10.

Strømmen i Danmark kommer fra flere forskellige energikilder.

Viden om el

Her kommer strømmen fra

Bliv klogere på hvordan elektricitet produceres i Danmark, energikilder, hvor strømmen kommer fra og hvilke faktorer der påvirker elpriserne.