Grøn el til erhverv til timepris

Billig grøn el til erhverv. Du får en variabel elpris der fastsættes time for time på elbørsen.
Interesseret i en variabel elpris? Med Grøn Timepris betaler din virksomhed en variabel elpris time for time, hvor elprisen følger markedsprisen på elbørsen.
 • Variabel timepris

 • Udnyt udsving

 • 100 % certificeret grøn strøm

Få grøn el til erhverv til timepris

Grøn Timepris er for virksomheder med et elforbrug under 50.000 kWh om året, der ønsker at købe 100 % grøn strøm og udnytte elprisens svingninger.

Med en Grøn Timepris elaftale får din virksomhed en variabel elpris time for time. Prisen fastsættes på baggrund af udbud og efterspørgsel på den nordiske elbørs, Nord Pool. Da prisen fastsættes på spotmarkedet, kaldes variabel el også tit for spot el.

Det betyder, at din virksomhed altid betaler den aktuelle dagspris på el. I vil derfor opleve prisudsving, da priserne kan være lavere, når efterspørgslen er lav, og højere, når efterspørgslen er høj. Elprisen er ofte billigst, når færrest bruger strømmen.

Det kan være sværere at budgettere omkostningerne for din virksomheds elforbrug med en variabel elpris. Til gengæld opnår din virksomhed prisfordele, hvis jeres elforbrug ligger på de tidspunkter af døgnet, hvor der anvendes mindst strøm. Ved at følge elprisen time for time, får din virksomhed mulighed for at planlægge jer til en billigere elregning.

Med Grøn Timepris betaler din virksomhed den variable timepris på den nordiske elbørs Nordpool plus et fast timetillæg på 3 øre pr. kWh samt et tillæg for grøn strøm på 4,80 øre pr. kWh. Det samlede tillæg udgør således 7,80 øre pr. kWh. Elproduktet afregnes på timebasis.

Den oplyste pris ved bestilling er beregnet som et gennemsnit af den seneste måneds timepriser fra Nordpool plus et tillæg på 7,80 øre pr. kWh.

  

Bestil Grøn Timepris

Grøn Timepris med 1 blad.

En Grøn Timepris elaftale kan have en løbetid på 1 til 5 år med mulighed for at ændre aftalen til en Grøn Fastpris elaftale inden for den aftalte periode. Den samlede pris for Grøn Timepris kendes efter den 6. hverdag i måneden efter levering.

Vind og sol giver flere timer med billig grøn el til erhverv

Strømmen er oftest billigst, når der bliver produceret mest grøn strøm fra vedvarende energikilder, og der er mindst belastning på elnettet. Den danske spotpris på el er lavere, når vi har meget grøn produktion og kan dække det meste at vores eget behov. Det skyldes, at omkostningerne til at producere den grønne strøm er meget lave, og i de fleste af de timer behøver vi ikke betale dyre kul- eller gaskraftværker for at producere den sidste strøm til at dække elforbruget.

Historisk set har en variabel elpris givet den laveste pris på køb af el. På længere sigt vil Grøn Timepris derfor være den billigste elaftale til erhverv med et elforbrug under 50.000 kWh om året, men I vil opleve udsving.

Kontakt os og få rådgivning om Grøn Timepris

Ønsker du en variabel elpris til din virksomhed, og vil du gerne vide mere? Så er du velkommen til at kontakte os på 73 63 30 10. Vi kan også hjælpe dig med en gennemgang af din virksomheds nuværende elaftale.

Fordele ved en variabel timepris

Det får din virksomhed med Grøn Timepris.

 1. Udnyt udsving

  Du har mulighed for at udnytte udsving i priserne på elmarkedet time for time.
 2. kWh prisen

  kWh-prisen er baseret på timeprisen på elbørsen.
 3. Grøn profil

  Styrk din virksomheds grønne profil med el fra vedvarende energikilder.
 4. Afregning

  Din virksomhed afregnes hver måned efter faktisk forbrug på timebasis.

Ingen forudbetalt afregning hos os

Som elkunde hos EWII bliver din virksomhed afregnet én gang om måneden for det faktiske forbrug af el. Det betyder i praksis, at du først betaler for din virksomheds elforbrug, når du har brugt strømmen. 

Fordele ved faktisk afregning på el:

 • Din virksomhed betaler kun for den strøm, I faktisk bruger
 • Ingen større ubehagelige overraskelser på grund af afregning hver måned
 • Når din virksomhed sparer på strømmen, kan I se effekten med det samme
 • Bedre likviditet
 • Nemmere behandling af elafgiften
 • Elregningen er mere overskuelig og let at afkode

Læs mere om betaling af elregningen

Sådan skifter din virksomhed til EWII

Det er hverken svært eller tidskrævende at skifte leverandør af el. Fire nemme trin - og din virksomhed har strøm fra EWII.

 1. Vælg lokation og forbrug

  Priserne på el afhænger af, om din virksomhed ligger vest eller øst for Storebælt. Derfor er vi nødt til at kende jeres lokation og årlige elforbrug.
 2. Valg af elprodukt

  Tag stilling til, hvilken type elprodukt, der passer bedst til din virksomhed. Der er stor forskel på, om du foretrækker tryghed eller er risikovillig.
 3. Tast oplysninger

  Indtast virksomhedsnavn, adresse og CVR-nummer samt kontaktoplysninger. Tjek binding og opsigelse hos din nuværende leverandør, inden du vælger leveringsdato og betalingsform.
 4. Bekræft ordre

  Se din samlede pris og bekræft din ordre. Og så behøver du ikke gøre mere. Vi sørger for al det praktiske - også opsigelsen hos din nuværende elleverandør.
Find din pris og bestil

Ofte stillede spørgsmål

Nord Pool er den nordiske elbørs, hvor stort set al strøm handles. Elbørsen omfatter Danmark, Norge, Sverige, Finland og Tyskland. De 5 lande har liberaliseret deres elmarkeder, som pålagt af EU, og har ved hjælp af den fælles børs etableret et fælles elmarked. Børsen er den markedsplads, hvor aktørerne i engrosleddet mødes og handler strøm, som de så kan videresælge til forbrugerne.

I gennemsnit handles 80-90 % af det danske forbrug på Nord Pool. Samlet handles over 60 % af det nordiske forbrug på Nord Pool, hvilket betyder, at Nord Pool er Europas mest likvide elbørs. Resten af strømmen handles blandt andet på langtidskontrakter.

Læs mere om Nord Pool

I Danmark har elmarkedet været frit siden 2003. Det betyder, at du frit kan vælge den elleverandør, du ønsker. Derimod kan du ikke selv bestemme jeres elnetselskab - altså det selskab, som ejer det fysiske elnet, hvor din virksomhed ligger. Det vil være det samme, uanset hvilket elselskab du vælger.

Hos EWII rådgiver vi om produktvalg inden for køb af el ud fra jeres virksomheds adfærdsprofil og volumen. Derved sikrer vi jer den bedste elaftale i forhold til jeres virksomheds behov og forbrug af el, der afspejler sig på bundlinjen og rådgiver jer til en effektiv udnyttelse af virksomhedens energiforbrug - den direkte vej til økonomiske besparelser.

Hos os får I altid gennemskuelige elpriser – og vi sikrer, at I til enhver tid har en lav elpris. I får 24/7/365 online selvbetjening og en stabil elleverandør med mere end 150 års erfaring.

El forbrug under 50.000 kWh/år

Ved et mindre forbrug på under 50.000 kWh om året har din virksomhed flere elprodukter at vælge imellem, når du skal lave en elaftale hos EWII. Der er nemlig forskel på, om du foretrækker tryghed eller er risikovillig.

Se elprodukter og priser til mindre forbrug

El forbrug over 50.000 kWh/år

Har din virksomhed et årligt elforbrug på over 50.000 kWh? Og vil du høre mere om vores elpriser, og hvordan vi kan hjælpe dig med billig strøm? Så kan du bestille el til din virksomhed ved at kontakte os på 73 63 30 10.

Som elkunde hos EWII bliver din virksomhed afregnet én gang om måneden for det faktiske forbrug. Det betyder i praksis, at du først betaler for din virksomheds elforbrug, når du har brugt strømmen. Det vil sige ingen aconto afregning. 

Se regningseksempel og betalingsmetoder

Som elkunde hos EWII har du adgang til EWIIs selvbetjening, hvor du kan:

 • Se energiforbrug og følge udviklingen
 • Se regninger og årsopgørselse
 • Tilmelde driftsinfo (SMS/e-mail) - gælder kun Trekantområdet

Se film og find ud af, hvordan du logger ind

 

Vindmølle på en mark

Viden om el

Grøn strøm gør en forskel

Få mere viden om grøn strøm til erhverv og oprindelsesgarantier. Med strøm fra grønne energikilder støtter din virksomhed den grønne omstilling.