Tvist og klage

I tilfælde af en tvist mellem kunden og EWII om forhold, der udspringer af aftalekontrakten, kan kunden klage til EWII.

EWII træffer afgørelse i sagen hurtigt muligt og senest 3 måneder efter indgivelse.

I kan oprette en klage på ewii.dk/kontakt. Alternativt kan I sende en e-mail til kunde@ewii.dk eller sende et brev til:

EWII Energi A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Såfremt I ikke er tilfreds med den af EWII meddelte afgørelse eller behandling i øvrigt, kan I indgive en klage over EWIIs afgørelse til:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf: 41 71 50 00

post@energianke.dk
energianke.dk 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 

Klage indgives her

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail kunde@ewii.dk

Endelig kan en tvist behandles ved de danske domstole med Retten i Kolding som stedeligt værneting. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold der udspringer af denne abonnementsaftale.