Fastpris el erhverv

Fastpris el erhverv: Opnå ro i budgettet med en fast elpris
Fastpris er til virksomheder, der vil budgettere med en kendt fast pris på el over en længere periode.
 • Fast pris i 12 måneder

 • Undgå udsving i elmarkedet

 • Tryghed i budgettet

Ønsker din virksomhed en fast elpris i en længere periode?

Så er en Fastpris elaftale en god løsning for din virksomhed. Fastpris er det sikre valg, da prisen fastlåses i en periode, så jeres pris fastholdes. Det betyder, at jeres elpris ikke bliver påvirket af prisudsving på elmarkedet, og at jeres kWh pris er den samme i den aftalte periode, uanset hvornår I anvender strømmen.

Med Fastpris slipper du for at bekymre dig, om elprisen går op eller ned. Din elpris forbliver den samme i hele kontraktperioden, hvor du aldrig er i tvivl om, hvad du skal betale pr. kWh. Det er dog vigtigt at bemærke, at omkostningerne ved at transportere el - også kendt som nettariffer, stadig kan variere afhængigt af tidspunktet på dagen og årstiden.

En fastpris elaftale med et årligt forbrug under 50.000 kWh løber i 12 måneder, og er uopsigelig i perioden. Når din elaftale på Fastpris udløber, så kan du enten lave en ny fastpris elaftale eller vælge en anden elaftale. Hvis du ikke gør noget, så overgår din virksomhed automatisk til Grøn Prisloft.

Bestil en fast elpris

Har din virksomhed et forbrug på under 50.000 kWh om året, og har du brug for trygheden i at kende dine fremtidige elpriser for en bestemt periode? Så er Fastpris el den rigtige elaftale til din virksomhed.

Kontakt os på 70 55 55 55, hvis du gerne vil høre mere om en fast pris på strøm til erhverv. Vi er her for at hjælpe dig med at træffe den rette beslutning og lave en elaftale, der passer til din virksomheds behov og visioner.

Prisen på Fastpris el fastlægges en gang årligt, og gælder i 12 måneder

Hvordan sættes prisen på fastpris el erhverv?

Prisen på fastpris el fastsættes på den nordiske elbørs, Nord Pool på grundlag af udbud og efterspørgsel på el tillagt markedets forventninger til prisen i fremtiden. Prisen er fastlåst i en bestemt periode, så din pris er den samme, selvom elprisen svinger. 

Det betyder, at din elpris ikke bliver påvirket af prisudsving på elmarkedet, og at din kWh-pris er den samme i den aftalte periode, uanset hvornår din virksomhed anvender strømmen.

Du kan vælge at tegne en aftale på Fastpris el og fastlåse prisen, når den er lav og opnå fordel af det i hele aftalens løbetid - så får du sikkerhed i budgettet. Vi overvåger dagligt priserne på elmarkedet, og vi vil derfor kunne rådgive dig om, hvornår du skal fastlåse elprisen.

Fordelene ved en fast elpris

Når din virksomhed vælger en fast elpris, får du:

 1. Tryghed i budgettet

  Du kender omkostningerne for den periode, aftalen dækker, og du kan derfor let budgettere med udgifter til el for den kommende periode.
 2. Ingen prisstigninger

  Med en fastpris elaftale betaler du en fast pris i hele aftaleperioden, og din virksomhed er ikke så sårbar over for pludselige stigninger i elprisen.
 3. Samme pris hele døgnet

  Du betaler den samme pris for den strøm du bruger - uanset hvornår i døgnet, du anvender strømmen.
 4. Fast pris i 1 år

  Du har samme pris på el i hele aftalens løbetid, som er 12 måneder. Handelstidspunktet bestemmer, hvad den faste pris bliver på din virksomheds forbrug af el.

Fordele ved en fastpris elpris: Budgetsikkerhed, risikominimering og fremtidige elpriser

Vi ønsker at fremhæve de betydelige fordele, som en fastpris på el kan tilbyde din virksomhed. Med en fast elpris kender I præcis, hvor meget I skal betale for jeres strøm i en given periode. Det giver jer en høj grad af budgetsikkerhed, da I ikke behøver at bekymre jer om svingende elpriser, der kan påvirke jeres omkostninger uforudsigeligt.

En fast elpris muliggør også en bedre forudsigelse af jeres samlede omkostninger til el i fremtiden. Det er særligt nyttigt for budgetplanlægning, langsigtet investeringsstrategi og fastlæggelse af produktpriser, da I får et klart billede af jeres energiomkostninger.

Vi forstår, at svingende elpriser udgør en betydelig risiko, især for energiintensive virksomheder. Ved at vælge en fast elpris kan I beskytte jer mod pludselige stigninger i elpriserne, hvilket kunne påvirke jeres rentabilitet og konkurrenceevne negativt. En fast elpris giver jer også mulighed for at drage fordel af fremtidige elpriser ved at reducere energiforbruget i perioder med forventet højere priser og dermed minimere omkostningerne.

Med en fastpris på el gør vi det lettere for jer at administrere jeres energiforbrug og omkostninger. I behøver ikke længere bekymre jer om at overvåge markedets udvikling og reagere på svingende priser. Det giver jer mere tid og ressourcer til at fokusere på jeres kerneforretning.

Vi vil gerne fremhæve, at beslutningen om at vælge en fastpris på el afhænger af din virksomheds specifikke behov, risikotolerance og markedssituationen. Det er dog værd at overveje de langsigtede fordele.

Ingen forudbetalt afregning hos os

Som elkunde hos EWII bliver din virksomhed afregnet én gang om måneden for det faktiske forbrug af el. Det betyder i praksis, at du først betaler for din virksomheds elforbrug, når du har brugt strømmen. 

Fordele ved faktisk afregning på el:

 • Din virksomhed betaler kun for den strøm, I faktisk bruger
 • Ingen større ubehagelige overraskelser på grund af afregning hver måned
 • Når din virksomhed sparer på strømmen, kan I se effekten med det samme
 • Bedre likviditet
 • Nemmere behandling af elafgiften
 • Elregningen er mere overskuelig og let at afkode

Læs mere om betaling af elregningen

Sådan skifter din virksomhed til EWII

Det er hverken svært eller tidskrævende at skifte leverandør af el. Fire nemme trin - og din virksomhed har strøm fra EWII.

 1. Vælg lokation og forbrug

  Priserne på el afhænger af, om din virksomhed ligger vest eller øst for Storebælt. Derfor er vi nødt til at kende jeres lokation og årlige elforbrug.
 2. Valg af elprodukt

  Tag stilling til, hvilken type elprodukt, der passer bedst til din virksomhed. Der er stor forskel på, om du foretrækker tryghed eller er risikovillig.
 3. Tast oplysninger

  Indtast virksomhedsnavn, adresse og CVR-nummer samt kontaktoplysninger. Tjek binding og opsigelse hos din nuværende leverandør, inden du vælger leveringsdato og betalingsform.
 4. Bekræft ordre

  Se din samlede pris og bekræft din ordre. Og så behøver du ikke gøre mere. Vi sørger for al det praktiske - også opsigelsen hos din nuværende elleverandør.

Ofte stillede spørgsmål

I Danmark har elmarkedet været frit siden 2003. Det betyder, at du frit kan vælge den elleverandør, du ønsker. Derimod kan du ikke selv bestemme jeres elnetselskab - altså det selskab, som ejer det fysiske elnet, hvor din virksomhed ligger. Det vil være det samme, uanset hvilket elselskab du vælger.

Hos EWII rådgiver vi om produktvalg inden for køb af el ud fra jeres virksomheds adfærdsprofil og volumen. Derved sikrer vi jer den bedste elaftale i forhold til jeres virksomheds behov og forbrug af el, der afspejler sig på bundlinjen og rådgiver jer til en effektiv udnyttelse af virksomhedens energiforbrug - den direkte vej til økonomiske besparelser.

Hos os får I altid gennemskuelige elpriser – og vi sikrer, at I til enhver tid har en lav elpris. I får 24/7/365 online selvbetjening og en stabil elleverandør med mere end 150 års erfaring.

Du skal henvende dig hos den leverandør af el, du ønsker at skifte til. Med den nye leverandør indgår du en aftale, der på fastlagte betingelser gælder for en bestemt periode. Du skal være opmærksom på, at din el stadig kommer via de samme ledninger og samme netselskab som tidligere. Netselskabet informerer dig nærmere om aflæsning af elmålere i forbindelse med leverandørskiftet.

Som elkunde hos EWII bliver din virksomhed afregnet én gang om måneden for det faktiske forbrug. Det betyder i praksis, at du først betaler for din virksomheds elforbrug, når du har brugt strømmen. Det vil sige ingen aconto afregning. 

Se regningseksempel og betalingsmetoder

Timepris el til erhverv

Produkt

Variabel el til timepris

Timepris el er til virksomheder, der følger elprisen time for time og ønsker at udnytte de tidspunkter på døgnet, hvor strømmen er billigst.