Hvorfor er elprisen steget?

Du har helt sikkert hørt, at der det sidste års tid har været prisstigninger på el. Men hvad sker der med elpriserne?

Hvorfor stiger energipriserne?

Der er flere faktorer der spiller ind, når det handler om elprisen og hvorfor den stiger. Men helt grundlæggende er det et spørgsmål om udbud og efterspørgsel.

Mindre regn påvirker elprisen

I Norden er elpriserne i høj grad påvirket af vejrsituationen. I Norge og Sverige produceres der store mængder strøm på vandkraftværker, mens vi i Danmark er rigtig glade for vindkraft. Hvor meget det blæser varierer meget og hurtigt. Så på kort sigt har mængden af vind en stor indflydelse på elprisen. Når det blæser rigtig meget, er vi i Danmark helt uafhængig af den dyre strøm fra fossile brændsler.

I 2022 har vi generelt haft et tørt år med mindre regn end normalt. Det har lagt pres på vandkraftværkerne i Norden. I løbet af efteråret har der heldigvis været ekstra nedbør, så vandreserverne i Norge og Sverige er fyldt godt op, efter at de har været i underskud i løbet af året. Det generelle underskud på vandreserverne der har været i løbet af året, har været med til at påvirke de høje elpriser, da strømmen har været nødt til at komme fra andre og dyrere energikilder.

Prisen på CO2-kvoter har ligget på et rimeligt stabilt niveau i 2022, så den har ikke haft den store indvirkning på elprisen.

Læs om det danske elmarked

Stigende kul- og gaspriser giver stigende elpriser

Prisen på kul og gas steg voldsomt i februar 2022 efter at krigen i Ukraine brød ud. Da Europa stadig bruger disse fossile brændsler til produktion af strøm, så har de stor indflydelse på elprisen i Europa. Vores naboland Tyskland er især i høj grad afhængig af kul og gas.

Derfor har de stigende priser på brændselsmarkederne også betydet, at de tyske elpriser er steget kraftigt. Når prisen stiger i Tyskland, efterspørger tyskerne i højere grad den billige, nordiske el. Derfor har vi også set store prisstigninger i Norden og særligt herhjemme.

Politisk uro i Europa

Den største indflydelse på elprisen i 2022 har været krigen i Ukraine, og de politiske handlinger som følge heraf. Rusland er en stor eksportør af fossile brændstoffer, og fossile brændstoffer bruges stadig i stor grad til at producere strøm i Europa. Så bekymringer omkring, hvordan det i fremtiden vil se ud med import til Europa af kul og gas, har haft stor betydning for markedsaktører på elmarkederne. Det kulminerede i sommers, hvor elprisen eksploderede baseret på disse bekymringer.

Efteråret har været præget af både blidt og vådt vejr med en fin mængde vind. Og på samme tid er kul- og gaslagerne i Europa blevet fyldt godt op. Det har givet mere ro omkring det hele, og har fået prisen ned fra det meget høje niveau, vi så i sommers.

4 grunde til de høje elpriser

Der er flere årsager til, at der har været prisstigninger på el.

 1. Krig i Ukraine

  Som følge af krigen har mange lande meldt ud, at de ikke længere vil købe gas fra Rusland, hvilket har givet et mindre udbud, og derfor en højere pris på kul og gas.
 2. Mindre vand

  Vejret har været tørt og varmt, og derfor har produktionen af strøm fra de nordiske vandkraftværker også har været mindre. Det har også betydning for de stigende elpriser.
 3. Nervøsitet om kulden

  Der har været bekymringer om, det skulle blive en kold vinter, hvilket giver stigende elpriser i et i forvejen presset år.
 4. Høj efterspørgsel

  Efterspørgslen på energi har været høj efter, at Corona stilnede lidt af, og at der igen er kommet gang i markedet. Det har gjort, at priserne på råvarer er steget, og at energipriserne er skudt endnu mere i vejret.

Vil du vide mere?

Elpriserne i Danmark påvirkes af flere faktorer, herunder udbud og efterspørgsel, vejrforholdene og produktionen af strøm fra vindkraft. På kort sigt har mængden af vind en stor indflydelse på elprisen i Danmark. Når det blæser meget, er vi i Danmark mere uafhængige af den dyre strøm fra fossile brændsler.

Læs mere om hvad der påvirker elpriserne

Vejret i Norden, især mængden af vind og regn, påvirker elpriserne i høj grad. Mindre regn kan føre til underskud på vandreserverne, hvilket kan resultere i høje elpriser, da strømmen skal komme fra dyrere energikilder.

De stigende kul- og gaspriser har påvirket elpriserne i Norden, da vores naboland Tyskland er afhængig af disse fossile brændsler. Når prisen stiger i Tyskland, efterspørger tyskerne i højere grad den billigere nordiske el, hvilket kan føre til højere elpriser i Norden.

Viden om el

Det nordiske elmarked fra 2023 til 2025

Forventningen til, hvordan elpriserne udvikler sig i fremtiden, er afgørende for elmarkedet og investeringer i energisektoren. Vi har samlet et overblik over de elementer, som kommer til at påvirke elmarkedet i Norden fra 2023 og frem til 2025.