Hvorfor har vi så høje elpriser lige nu?

Du har helt sikkert hørt, at der den seneste tid har være prisstigninger på el. Men hvad er det, der sker med elpriserne?

Der er mange faktorer der spiller ind, når elprisen stiger. Men helt grundlæggende er det et spørgsmål om udbud og efterspørgsel.

Mangel på vind og regn påvirker elprisen

I Norden er elpriserne i høj grad påvirket af vejrsituationen. I Norge og Sverige produceres store mængder strøm på vandkraftværker, mens vi herhjemme er rigtig glade for vindkraft.

I 2021 blæste vinden mindre end den plejer. Faktisk var det et af de dårligste ”vindår” nogensinde. Både herhjemme og i vores nabolande. Samtidig var vejret meget tørt i Norden i store dele af 2021, hvilket gav underskud på hydrobalancen. Med andre ord, har produktionen af vedvarende energi været udfordret i 2021.

Samtidig med at vejret mindskede udbuddet af vedvarende energi, var der råvaremangel i Europa. Der har især manglet gas og kul.

Gas- og kulpriserne begyndte at stige pga. en øget efterspørgsel i Asien, som betød, at udbuddet i Europa blev mindre og dermed steg priserne. Samtidig var temperaturerne i store dele af Europa en del lavere end normalt de første måneder af 2021. Det betød, at forbruget af energi steg betragteligt. 

Læs om det danske elmarked

Stigende CO2 priser giver høje elpriser

Stigende CO2 priser giver stigende elpriser

Sideløbende med de stigende brændselspriser er prisen på CO2-kvoter eksploderet henover 2021. Den voldsomme prisstigning skyldes det øgede forbrug af fossile brændsler. Når der bruges flere fossile brændsler, øges udledningen af CO2 og dermed øges efterspørgslen på CO2-kvoter og priserne stiger.

I Tyskland er elpriserne i høj grad afhængige af gas- og kulmarkederne samt prisen på CO2-kvoter. Man bruger nemlig en del kul og gas i elproduktionen i Tyskland. Derfor har de stigende priser på brændselsmarkederne også betydet, at de tyske elpriser er steget kraftigt. Når prisen stiger i Tyskland, efterspørger tyskerne i højere grad den billige, nordiske el. Derfor har vi også set store prisstigninger i Norden og særligt herhjemme.

Læs mere om CO2-kvoter

Mangel på gas og kul får elprisen til at stige

De første par måneder af 2022 har givet en del nedbør i Norden og samtidig har temperaturerne været meget milde i forhold til hvad der er normalt for årstiden. Det har betydet, at priserne i Norden er faldet en smule de første par måneder af året. Prisniveauet er dog fortsat højt, som følge af den fortsatte mangel på gas og kul i Europa, og de deraf høje tyske priser. Derudover har den geopolitiske situation omkring Ukraine gjort markederne meget nervøse og ledt til yderligere prisstigninger.

4 grunde til de høje elpriser

Der er flere årsager til, at der sker prisstigninger på el.

 1. Mindre vind

  Det har blæst mindre end normalt. Det har gjort, at der ikke er blevet produceret lige så meget vindstrøm, som der plejer. Når der er mindre vind, er vi mere afhængige af fossile brændsler som gas og kul, som er dyrere end vedvarende energi. Det får elprisen til at stige.
 2. Mindre vand

  Vejret har været tørt og varmt, og derfor har produktionen af strøm fra de nordiske vandkraftværker også har været mindre. Det har også betydning for de stigende energipriser.
 3. Mindre gas

  Efterspørgslen på gas har været usædvanligt høj, så de europæiske gaslagre er mindre fyldte på nuværende tidspunkt end normalt. Det kombineret med krisen i Ukraine betyder højere gaspriser.
 4. Høj efterspørgsel

  Efterspørgslen på energi været høj efter, at Corona stilnede lidt af, og der igen er kommet gang i markedet. Det har gjort, at priserne på råvarer er steget, og at energipriserne er skudt endnu mere i vejret.