Skift dit oliefyr eller gasfyr ud

Når du skal skifte fra oliefyr til varmepumpe - eller gasfyr til varmepumpe - kan spørgsmål om pris og tilskud til udskiftning af fyr dukke op. Vi hjælper dig med svar her.

Flere skifter fyret ud med en varmepumpe

Interessen for udskiftning af oliefyr til varmepumpe – og gasfyr til varmepumpe – har haft en markant stigning i 2022. Der er flere faktorer, der har spillet ind i den stigende udvikling, som vi har oplevet. Men tendensen viser tydeligt, at udfasning af gasfyr og oliefyr har fået et ekstra skub.

Men hvad gør du, der har et oliefyr eller et gasfyr, som du gerne vil skifte til varmepumpe?

Hvor skal du starte, hvilke muligheder for tilskud til varmepumpen er der, og hvad koster udskiftning af oliefyr eller gasfyr? Det dykker vi ned i her.

Varmepumpe indedel og udedel

Send oliefyret og gasfyret på pension

Men lad os lige starte med at slå fast, at oliefyret og gasfyret er gjort til de sorte syndere, når det kommer til varmekilde i hjemmet.

Olie er et fossilt brændstof – lige som naturgas – der skader miljøet, fordi det har et højt CO2-udslip, når det bliver brændt af. Derfor stilles der krav til udskiftning af oliefyr. Blandt andet betyder det, at det siden juli 2016 ikke længere er lovligt at installere et nyt oliefyr i sit hjem, hvis eksempelvis fjernvarme er en mulighed i området. 

Så dét, at du laver en udskiftning af oliefyr til varmepumpe – eller gasfyr til varmepumpe – er et stor skridt i den mere grønne og klimavenlige retning.

Det positive for dig er, at du har mulighed for at søge om tilskud, uanset om du udskifter gasfyr til varmepumpe - eller skifter oliefyr til varmepumpe.

Sådan fungerer en luft til vand varmepumpe

Få tilskud til udskiftning af oliefyr og gasfyr 

Når du laver en udskiftning af gasfyr til varmepumpe - eller oliefyr til varmepumpe - har du mulighed for at få del i Energistyrelsens tilskud til varmepumpen. Det er et klimavenligt tiltag, der er lavet for at understøtte den grønne omstilling.

Du kan både søge tilskud til udskiftning af oliefyr til varmepumpe og tilskud til udskiftning af gasfyr til varmepumpe – afhængig af hvilken varmekilde du har.

Og fordi du netop skifter fra et olie- eller gasfyr, har du endda to tilskudsmuligheder.

  • Skrotningsordningen
  • Varmepumpepuljen

Men hvad er forskellen på de to tilskudsordninger, tænker du måske?

Den lidt forsimplede forklaring er, at med Varmepumpepuljen kan du selv søge om tilskud til skift til varmepumpe, hvis du vælger at eje din egen varmepumpe. Med Skrotningsordningen slipper du for selv at ansøge om tilskud, da du får en varmepumpe på abonnement via en leverandør, som netop står for at søge om tilskud til varmepumpen for dig.

Se også...

En varmepumpe er et varmeanlæg, der tager energien i luften og omdanner den til varme. Det er en meget miljøvenlig varmekilde til at opvarme din bolig med, fordi den netop bruger energi, der allerede findes i luften. Samtidigt udleder en varmepumpe væsentligt mindre CO2, end et varmeanlæg der er baseret på fossile brændstoffer, eksempelvis et oliefyr eller gasfyr.

Der findes tre typer varmepumper; luft til vand varmepumpe, luft til luft varmepumpe og jordvarme.

Hvor mange kWh strøm en varmepumpe bruger, afhænger af dit forbrug. Du skal kende varmepumpens SCOP-værdi for at vide, hvor meget strøm varmepumpen bruger.

SCOP står for ’seasonal coefficient of performance’ – altså hvor effektiv varmepumpen er til at levere varme set over et helt år.

Du beregner strømforbruget ved at dividere dit årlige varmeforbrug med varmepumpens SCOP-værdi.

Lad os tage et eksempel på det.

Hvis SCOP-værdien på varmepumpen er 2,5, og du har et varmeforbrug på 18.000 kWh per år, så vil strømforbruget på varmepumpen være ca. 7.200 kWh strøm.

En luft til vand varmepumpe er en af de mest miljøvenlig opvarmningsformer, der findes. Det er den fordi, den udnytter energien i luften til at producere varme og varmt vand til din bolig - og processen kræver et minimalt strømforbrug.

Derudover kører vores varmepumper på grøn strøm fra vedvarende energikilder. Så bliver det ikke meget grønnere.

Se nærmere på, hvordan en luft til vand varmepumpe virker

Grøn omstilling handler om at skifte de fossile brændstoffer som kul, gas og olie ud med energi.

Det sker af to årsager:

  1. Fossile brændstoffer er ikke en uudtømmelig ressource - og på et tidspunkt, så løber vi tør.
  2. Det handler om miljøet. For vand-, vind-, og solenergi udleder ikke nær så meget CO2, som olie, gas og kul.
Grim fyr i kælderen

Hvad koster udskiftning af oliefyr til varmepumpe?

Vi sørger for at afkoble dit oliefyr, når du vælger en varmepumpe på abonnement hos EWII – det er en del af aftalen.

Du skal dog selv sørge for at bortskaffe oliefyret – det samme gælder olietanken. Ønsker du hjælp til den del, kan du få et tilbud fra vores installatører:

  • Tømning og bortskaffelse af oliefyr
  • Tømning og demontering af olietank

Ifølge Bolius koster det typisk ca. 4.000-17.000 kr. for at få sløjfet olietanken. Det afhænger primært af olietankens størrelse, og hvor den er placeret - eksempelvis om den er gravet ned.

Måske vil du gerne selv klare det. Vær blot opmærksom på, hvad du selv må og ikke må gøre.

Hvad koster det at skifte fra gasfyr til varmepumpe?

Vil du som gasfyrsejer gerne lave et udskift fra gasfyr til varmepumpe, skal der laves en afkobling af din gasforsyning til gasfyret.

Du skal betale et gebyr for denne afkobling af gasledningen. Det er anslået til 8.000 kr. og klares af gasdistributøren EVIDA.

Dog har du mulighed for at søge om gratis frakobling af din gasledning fra Afkoblingsordningen. Puljen åbner løbende for ansøgninger frem til 2026 og tildeles efter først-til-mølle princippet.

Se mere om Afkoblingsordningen her

Ofte stillede spørgsmål

En luft til vand varmepumpe giver både varme og varmt vand i boligen, hvorimod en luft til luft varmepumpe blot blæser varm luft ud i rummet.

En luft til luft varmepumpe bruges derfor primært til sommerhuse, eller som supplement til anden varmekilde i helårsboliger, hvor den kan varme enkelte rum op. En luft til vand varmepumpe kan derimod levere både varme og varmt vand til helårsboliger – også når der er frostgrader udenfor.

Om du skal købe din egen varmepumpe eller få en varmepumpe på abonnement hos EWII afhænger af dit behov.

Her er der nogle overvejelser: 

  • Hvor meget tryghed har du behov for?
  • Hvor meget er du villig til selv at stå for?
  • Hvor økonomisk sårbar er du over for uforudsete omkostninger?
  • Hvilken økonomi har du til at investere for?

Hos EWII tilbyder vi kun en varmepumpe på abonnement. 

Kig nærmere på fordele og ulemper ved varmepumpe køb og abonnement

Ja, du kan godt få en varmepumpe. Men du skal være opmærksom på, at du ikke kan få tilskud til din varmepumpe på abonnement hos EWII, da Skrotningsordningen kun dækker områder, hvor fjernvarme ikke er en mulighed.

Kontakt din kommune for at høre mere om reglerne i lige præcis dit område.

Når du har en varmepumpe på abonnement hos EWII, bliver dit varmeforbrug afregnet hver måned. Din pris per kWh varme bliver fastsat ud fra dit estimerede forbrug på varme (minimum 12.000 kWh varme årligt). Når året er gået, laver EWII en årsafregning ud fra dit faktiske varmeforbrug.

Hvis du eksempelvis har et varmeforbrug på 18.100 kWh varme om året, betaler du 1,60 kr. per kWh varme. Det vil sige, dit forbrug på varme koster dig ca. 2.413,33 kr. per måned.  

Nej, hos EWII stiller vi ikke krav til en bestemt ejendomsværdi for et tilbud på en varmepumpe.

Når du har en varmepumpe på abonnement hos EWII, sørger vi for installation og montering af varmepumpen. Det er inkluderet i din abonnementsaftale.

Du skal derfor hverken bekymre dig om bestilling af autoriseret installatør, installation af varmepumpe, pris eller planlægning.

Dyk mere ned i processen om installation, montering og service her