Graddage - her er hvad du skal vide

Lidt om graddage - og hvad du kan bruge dem til

Graddage er en betegnelse for hvor koldt det har været og hvor meget energi, der skal bruges til rumopvarmning. Jo flere graddage der er, jo større er behovet for opvarmning. Graddagene beregnes af Dansk Meteorologisk Institut.

Men hvad kan du bruge graddagene til?

Jo, hvis du nu synes, det er vanskeligt at vurdere, om du bruger mere eller mindre varme end sidste år, så hjælper graddagene dig. For graddage bliver brugt til at sammenligne varmeforbrug i to givne perioder ved at omregne forbruget til et ’normalår’.

Hvad er graddagskorrigering?

Når du skal sammenligne et års varmeforbrug med året før, kan du ikke sammenligne det uden graddage. Det ene år kan have været koldt, og det andet varmt. Så det giver ikke et retmæssigt sammenligningsgrundlag. Det er jo klart, at du bruger mere varme et koldt år end et år med mildere temperaturer. Den ulighed der er, bliver udlignet af graddagskorrigering.
Måden at sammenligne forbruget på, er ved at korrigere forbruget til, hvad det ville have været i et ’normalår’. Når graddagetallet er udregnet for en periode, kan du regne dit energiforbrug ud sammenlignet med et ’normalår’. Det giver et mere retvisende billede af dit energiforbrug, når der er taget højde for, at der kan være stor temperaturforskel fra år til år.

Sådan beregnes graddage

En graddag beregnes ud fra temperaturforskellen i den indvendige og udvendige døgnmiddeltemperatur. Lad os prøve med et eksempel.
I vores eksempel er der 14 grader udenfor. Den indvendige døgnmiddeltemperatur er 17 grader – altså er graddagetallet 3 – forskellen imellem de to temperaturer.

Jo koldere, jo flere graddage

Hvis du nu sammenligner indeværende måned med samme måned sidste år, og du har brugt mere varme i år. Ja så kan det altså sagtens være fordi der er flere graddage i denne måned, end der var sidste år. For graddagene er jo et udtryk for, hvor koldt det er udenfor. Og det kan variere utrolig meget her på vores hjemlige breddegrader.

Hold øje med måleren

Generelt anbefaler vi altid, at du løbende holder øje med dit varmeforbrug. Hvis du regelmæssigt tjekker dit forbrug, så er der større chance for, at du opdager hvis dit forbrug bliver markant højere/lavere end normalt. Og det kan jo tyde på, at der er noget galt.

Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn | EWII Koncernen.

Podcast

Podcast: 'Regnskab på vers'

Kan man lave et regnskab på vers? EWIIs direktør sender i denne podcast journalist og radiovært Julie Bundgaard rundt i engerikoncernen, på jagt efter nysgerrigheden.