Par står med ipad om aftenen

Flexafregning

Flexafregning er din mulighed for at blive faktureret for dit forbrug af el på timeniveau. Din pris ligger ikke fast, men varierer i løbet af døgnet. Derfor kaldes det også for en variabel elpris.

Flexafregning og timebaseret elafregning er det samme

Du vil med flexafregning få mulighed for at påvirke din elpris uden at skære ned på dit elforbrug. For eksempel kan du flytte brugen af din vaskemaskine og din tørretumbler eller oplade din elbil til de timer i døgnet, hvor strømmen er billigere eller grønnere end i de timer, hvor alle andre bruger strøm.

Flexafregning betyder kort fortalt, at du har mulighed for at blive afregnet på baggrund af den aktuelle elpris på elbørsen. Altså, at din pris på el afregnes fleksibelt, og at dit forbrug af el fremover kan blive aflæst og afregnet på timeniveau.

Se hvordan priserne på el bevæger sig hen over døgnet

strømforbrug opvaskemaskine

Er flexafregning en fordel?

Om flexafregning er en fordel for dig afhænger af, hvornår du bruger dine strømkrævende apperater. Og ikke mindst, om du er villig til at flytte dit elforbrug.

Hvis du bruger mest strøm i de timer, hvor strømmen er dyr, vil prisen på flexafregnet el blive høj. F.eks. i det såkaldte kogepunkt fra kl. 17-21, hvor elprisen typisk er høj. Men sætter du dig løbende ind i, hvornår på døgnet el er billig, og bruger strømmen i de timer, så vil flexafregnede elpriser typisk være en fordel for dig.

Men de lave elpriser kommer ikke af sig selv. Det kræver planlægning af dit elforbrug og løbende overvågning af elprisen time for time.

Mand skyder med bue og pil mod et uklart mål - lidt ligesom når et elselskab estimere dit forbrug og elregning via acontoopgørelser hver tredje måned.

Er flexafregnet el noget for mig?

Det afhænger tyisk af, hvilken persontype du er. Med en fast pris på el, skal du ikke tænke over dagens elpris. Men du går dermed også glip af en eventuel besparelse. Den får du fingre i, hvis du tænker over hvornår du bruger strømmen. Men passer det ind i din hverdag?

Hvordan finder du ud af, om flexafregnet el er dig? Ved at svare på 4 spørgsmål i vores test, kan du blive klogere på, hvilken elaftale der passer dig bedst.

For at gøre det nemmere for dig at overvåge elprismarkedet, og derved udnytte de billige timer optimalt, har vi udviklet en graf, der viser dig dagens elpriser på timeniveau og hjælper dig til at planlægge dagens forbrug.

Du kan som elkunde hos EWII også gøre brug af selvbetjeningen til løbende at følge dit forbrug af el.

Kan el helt spares væk?

Selvom du gør dig umage med omlægningen og besparelser i dit elforbrug, så vil der være et forbrug af strøm, som du ikke kan undgå. F.eks. skal dit køleskab og din fryser holde koldt hele døgnet, ligesom du hurtigt ville kunne mærke, når du skal i bad, at det heller ikke er verdens bedste spareide, at slukke for pumpen til dit varme vand.

Du vil altid have et basisforbrug, som du ikke vil kunne flytte. Udgør det basisforbrug en større del af din elregning, sparer du tilsvarende mindre ved at omlægge dit øvrige og flexafregnes hele dit elforbrug.

Elaftaler med flexafregning og variable elpriser

EWII tilbyder flere elaftaler med variable elpriser:

Månedsafregning – hvad er nu det?

Er du ikke kunde hos EWII, kan vi godt forstå, at du undres. Langt de fleste elselskaber opkræver el flere måneder i forvejen. Det gør vi ikke her. Vi synes ikke det er fair, at du skal betale forud for dit el. Og da slet ikke i flere måneder frem i tiden.

Hos EWII faktureres du kun for dit faktiske forbrug. Og det uanset hvilken elaftale du har. Og altid kun for en måned ad gangen, så du er fri for en bøvlede aconto opgørelser.

Se dine fordele med faktisk afregning vs. aconto

Dit forbrug

Sådan finder du den bedste elleverandør

Se 4 tips til din søgen efter den bedste leverandør af el for dig.