Hvad er bagudbetalt el?

Det dykker vi ned i. Læs her, hvorfor det er en fordel at have et elselskab, hvor du betaler dit faktiske elforbrug bagud hver måned i stedet for at betale aconto.
Hvad er bagudbetalt el og hvor ofte betaler man el? Læs her, hvorfor det er en fordel at have et elselskab med månedlig betaling.

Engang var det så dejlig nemt, når man skulle sætte penge af i budgettet til at betale sin elregning – der var ét beløb og det var det samme hvert kvartal. Men de dage er fortid.

Elpriserne er ustabile, og elmarkedet er uforudsigeligt. Og det gør det svært at opkræve et retvisende acontobeløb.

Størrelsen på acontobeløbene, og især de aconto-opkrævninger der strækker sig over 3 måneder, kan blive nogle meget høje regninger, som du som forbruger skal betale forud for dit el.

Hos EWII synes vi på ingen måde, at det er fair. Slet ikke i tider, hvor stort set alt i din privatøkonomi, stiger i pris. Vi fakturerer derfor bagudrettet for dit faktiske forbrug hver måned, og slår et slag for, at aconto ikke kommer forbrugerne til gavn.

Hvor ofte betaler man el og hvad betaler man for? Brug din lommeregner til at udregne, hvor stor en del af din elregning der går til transport af el, moms og afgifter.

El med månedsbetaling

El med én månedlig betaling for kun det faktiske forbrug er blevet en populær løsning, der har fået meget opmærksomhed på det seneste.

Det er en fleksibel måde at betale for dit elforbrug, og du betaler el efter dit forbrug. Det vil sige, at hver måned får du en elregning for det faktiske elforbrug, som du havde måneden før. Det er altså ikke et skønnet eller estimeret acontobeløb, du skal betale. Bagudbetalt el er det samme som månedsregning for el - og du betaler blot hver måned.

Bestil el med månedsbetaling

Få el fra elselskab med månedlig betaling

Betaler man altid el forud?

Nej – her hos EWII tilbyder vi for eksempel kun månedlig elregning bagudrettet.

Traditionelt set har mange elselskaber anvendt acontobetaling, hvor man bliver opkrævet for et estimeret forbrug forud, som betalingsløsning. Men under energikrisen - og generelt når elpriserne har udsving - blev det for os meget tydeligt, at denne model mere var til gavn for elselskabet, end for dig som kunde.

Det er den faktiske afregningsløsning derimod. Længere nede på siden, kan du læse mere om hvorfor. Vi har nemlig samlet en oversigt over fordele og ulemper til dig.

Bagudrettet betaling for dit elforbrug er det samme som faktisk afregning af dit elforbrug.

Hvilken betydning har bagudbetalt el for dig?

For overblikkets skyld har vi samlet de fordele og ulemper, du vil opleve ved bagudrettet betaling af dit faktiske elforbrug – eller sagt kort: faktisk afregnet el

Fordele ved bagudrettet betaling

  • Du betaler kun for den strøm, du faktisk har brugt.
  • Du bliver afregning hver måned, så du sikrer dig selv mod større, ubehagelige overraskelser.
  • Når du sparer på strømmen, kan du se effekten med det samme.
  • Elregningen bliver lettere for dig at overskuelig og lettere at forstå.

Ulemper ved bagudrettet betaling

  • Udgiften bliver ikke fordelt jævnt ud over året, og der vil derfor være forskel på, hvad du betaler fra måned til måned - særligt mellem sommer- og vinterperioden.

Bagudbetalt el motiverer dig til at spare

En acontoopgørelse kan potentielt lægge yderligere pres på din privatøkonomi.

»Hvis du sparer på dit elforbrug, kan du ikke se effekten af din indsats før næste opgørelse, som med acontobetaling kan ligge flere måneder ude i fremtiden,« forklarer Janni Roed, der er senior kunderådgiver hos EWII.

"Anderledes forholder det sig med faktisk afregning, som går ud på, at du hver måned betaler for det faktiske elforbrug du har haft – hverken mere eller mindre. Med faktisk afregning kan du hele tiden holde øje med dit forbrug, og fordi du betaler hver måned, undgår du ubehagelige overraskelser." fortæller Janni Roed.

Din elregning falder i det øjeblik, du begynder at spare på strømmen - og du kan se frugten af sine anstrengelser med det samme. 

»Folk er begyndt at gå meget op i deres forbrug, og hvordan man kan ommøblere forbruget. Der virker det meget motiverende, at du med faktisk afregning kan se elregningen dykke i takt med, du bruger mindre strøm,« siger hun.

Køb el fra EWII

Hvor ofte betaler man el og hvad betaler man for? Brug din lommeregner til at udregne, hvor stor en del af din elregning der går til transport af el, moms og afgifter.

Dit forbrug

Hvad er aconto? Og hvad betyder det for dig?

Hvad er et acontoforbrug på strøm? Bliv klogere på fordele og ulemper ved aconto-betaling. Og dyk ned i, om du kan få strøm uden aconto

Godt at vide om bagudrettet betaling

Med bagudbetaling får du en månedlig regning baseret på dit reelle elforbrug fra måneden før. Dette giver dig mulighed for at have en mere præcis kontrol over dine omkostninger og undgå ubehagelige overraskelser.

Bagudrettet betaling kan være en motiverende måde at kontrollere dit elforbrug på. Når du betaler for det faktiske elforbrug hver måned, ser du øjeblikkeligt resultatet af dine bestræbelser på at spare på strømmen. Det giver dig mulighed for at justere dit forbrug løbende og se dine besparelser afspejlet direkte på din elregning.

Forskellen mellem bagudrettet betaling og acontobetaling ligger i, hvordan dit elforbrug beregnes og opkræves. Med bagudrettet betaling betaler du for den reelle mængde elektricitet, du har brugt i den foregående måned, hvilket giver mere præcise regninger og du undgår overraskelser. I modsætning hertil indebærer acontobetaling, at du betaler et estimat for dit fremtidige elforbrug på forhånd. Bagudbetalt elregning er en mere fleksibel løsning, der giver dig mulighed for at betale for dit faktiske elforbrug, og det hjælper dig med at undgå at betale for meget.