Hvad mange skal der til, og er din kwh pris, hvis lyset over dit spisebord i din stue skal lyse?

Hvad er prisen på en kWh el?

Hvad koster el? Hvad er en kWh, og hvor stor en del af din elpris har du egentlig selv indflydelse på? Vi giver dig svarene her.

Ville du købe et par sko uden at kende din størrelse? Nej, vel. Ellers ender du med at købe et par dyre sko, som enten er for små eller store.

Det samme gælder for el. Inden du køber el, er det en god ide at researche lidt.

Især hvis du vil sammenligne, hvad 1 kilowatt time - forkortet kWh - koster på tværs af flere el-leverandører.

En del af prisen kan du selv påvirke. En anden del er fast - og kan ikke påvirkes. Lad os begynde med det kedelige - nemlig den del du ikke selv kan ændre på.

Hvad koster en kWh el?

En elpris består af fire dele, der tilsammen udgør prisen for 1 kWh el:

  • Afgifter til staten
  • Moms
  • Udgift til transport via elnetselskab
  • Udgifter til elleverandør

Når du skal beregne din elpris, skal du være opmærksom på, at de første tre dele af elprisen er uafhængige af dit valg af elleverandør. Det betyder, at du - og alle andre - skal betale de tre dele, uanset hvor du vælge at købe din strøm. 

Bliver du alligevel kontaktet af en elsælger, der hævder det modsatte, skal alarmklokkerne ringe. Så bliver du nemlig udsat for en elsælgers beskidte tricks.  

Elprisen time for time de næste 24 timer frem fastlægges hver dag kl. 13 på elbørsen Nord Pool . Her kan du se den rå pris på dit el time for time.

Her kan du selv påvirke din elpris

Det er altså kun den sidste del af din elpris - den rene elpris - du selv kan påvirke.

I mange år har en tommelfingerregel været, at en kWh el typisk kostede mellem 2,25 og 2,75 kr.

Sådan er det ikke mere.

Elprisen time for time svinger langt mere end tidligere, så har du en variabel elpris, der bliver afregne fleksibelt er det vigtigere end før at følge med i elprisen time for time. Og så er det en rigtig god ide at omlægge dit elforbrug, så du bruger mest strøm i de tidspunkter på døgnet, hvor strømmen er billigst.  

Har du ikke kigget på din elpris pr. kWh længe, så er det et godt tidspunkt at gøre det på nu.

Udsvingene i energipriserne betyder, at hvis du ikke er opmærksom, kan du med den forkerte elaftale i hænderne, risikere at betale mere end du tror for din el.  

Din pris pr. kWh afhænger især af, hvilken elleverandør du har samt udbuddet af og efterspørgslen på el. Men det afhænger også af sammensætningen af din elpris, dit elforbrug og ikke mindst, hvilken elaftale du har valgt.

 

En fast eller variabel kWh elpris

Helt grundlæggende findes to typer af kWh-elpriser:

  1. Enten har du en fastpris elaftale. Så er din kWh pris konstant, uanset hvornår du bruger din el. Dejlig nemt, men typisk også en lidt dyrere elpris pr. kWh.  

  2. Eller også har du en elaftale med en variabel kWh-pris. Så vil du derimod opleve, at din elpris pr. kWh svinger. Bruger du el, når alle andre også gør det, f.eks. i det såkaldte 'kogespidsen' fra kl. 17-20 på hverdage, vil din elpris pr. kWh ofte være høj. Så det kan være en god ide at spare på energien eller flytte noget af dit elforbrug ud af det tidsrum. Bruger du derimod mere strøm om natten, hvor færre bruger strøm, vil din elpris pr. kWh typisk være lav.

Elprisen kan på et døgn svinge en del, så det er derfor altid en god ide at følge elprisen time for time, så du kan planlægge dit elforbrug ud fra, hvornår strømmen er billig - forudsat at du har en elaftale med variabel pris. Med en fastprisaftale på el varierer din elpris ikke. Så spørgsmålet er hvilken type elaftale, som du skal have?

Se, hvilken elaftale der passer dig?

Rosa lommeregner, som du bruger til at udregne hvor stor en del af din elregning der går til transport af el, moms og afgifter.

Husk abonnementet

Når du beregner din elpris, er den del du selv kan påvirke yderligere opdelt i to.

  1. Som beskrevet ovenfor -  den del du forbruger, der er udregnet i timepris på en kilowatt (kWh-prisen).
  2. Og så den del som du betaler i abonnement.

Det er derfor vigtigt, at du som forbruger af el holder øje med "både/og". Altså både prisen pr. kWh, og den pris du skal betale i abonnement.

Der kan nemlig være stor forskel blandt leverandører - også på abonnementsdelen.

Hvad betyder kWh?

kWh er en forkortelse af kilowatt-timer. Det er en måleenhed, som bliver brugt til at beregne dit elforbrug. Jo flere kWh du bruger, desto højere er dit forbrug.

k = betyder kilo og står for 1000.
W = betyder watt. Watt måler effekten af, hvad et elapparat kan yde.
h = betyder hour – engelsk oversættelse af time.

Kilowatt (kW) er et udtryk for, hvor meget el et elapparat har brug for, så apparatet fungerer. Tilføjer man ’timer’ er der tale om kilowatt-timer (kWh), som er et udtryk for, hvor lang tid elapparaterne har været i brug – og tilsammen udgør det dit elforbrug. 

"I prisfastsætter jo i øst og vest"

Det er faktisk ikke helt forkert. Det gør vi - men det er der nu en god grund til.

Ligesom du skal op med tegnebogen, når du tager bilen over Storebæltsbroen, så koster det også for el at tage turen over vandet. Derfor har mange elleverandører én elpris i øst og én elpris i vest.

Årsagen til den geografiske prisforskel i elprisen ligger i, hvor strømmen kommer fra

Lyserøde sparegris på en lyseblå baggrund. Hvad koster en kwh afhænger af mere en prisen på el.

Eksempel: Lad os få nogle tal på en kWh-pris

Du bor eksempelvis i Kolding, hvor TREFOR Elnet er dit elnetselskab. Du har et årligt forbrug på 6.000 kWh. Du vil beregne din elpris. Du har valgt at få Grøn el til indkøbspris fra EWII, da du foretrækker, at din pris på el følger markedsprisen, og du selv kan påvirke din elpris time for time. Du vil gerne støtte den grønne omstilling, og har derfor valgt at få grøn strøm fra vedvarende energikilder.

Elleverandør
51,29 øre pr. kWh for el
4,64 øre pr. kWh i elabonnement
0,00 øre pr. kWh i gebyr

Elnet
22,77 øre pr. kWh i eltransport
6,80 øre pr. kWh i netabonnement

Afgifter
69,70 øre pr. kWh i beregnet elafgift
0,00 øre pr. kWh i PSO-afgift

Hertil skal tillægges moms (38,80 øre pr. kWh) så den samlet betaling ender i 194,01 øre pr. kWh el.

kilde: elpris.dk med eksempel fra august 2023 

Hvad får jeg for én kWh el?

Den billigste og grønneste kWh er den, du ikke bruger. Så hvor meget strøm bruger du mon på din elektriske apparater?

Her har du et par eksempler på, hvornår du har forbrugt en kWh el:

En el-radiator på 500 W
Når din el-radiator på 500 W har været tændt i to timer, har du brugt 1000 watt-timer - som også er lig med 1 kWh.

10 lyspærer af 10 W
Når du har haft 10 lys tændt, der hver har en 10 W pærer i 10 timer, har du brugt, hvad der svarer til 1 kWh el.

Din 1000 W støvsuger
Når du har støvsuget i 1 time med din 1000 W støvsuger, har du forbrugt 1 kWh el.

Kvinde støvsuger gulv

Ofte stillede spørgsmål

En kilowattime er en måleenhed for energi, og bruges på tværs af forsyningsområder. Måleenheden forkortes ofte KWh, som betyder 1 kilowatt-time. 

Med andre ord, er kWh den måleenhed, der benyttes, når der skal beregnes energiforbrug - om det er varme, el eller andet.

Du har brugt 1 kWh el, når du har forbrugt 1000 W over en 1 time.

Læs mere om 1 kWh

Elprisen svinger hele tiden. Derfor kan du ikke ud fra den nuværende elpris vurdere, hvilken elaftale der kommer til at koste dig mindst i det lange løb. Du bør i stedet vælge din elaftale ud fra, om du tror på prisstigninger på elmarkedet, og hvor vigtigt det er for dig at kende din månedlige pris.

​Grøn El til Indkøbspris: Prisen varierer og følger markedsprisen på el

Med grøn el til indkøbspris betaler du en variabel pris, der følger elprisens udvikling time for time. Du vil derfor i nogle perioder betale en højere elpris end den faste elpris, mens andre vil være billigere. Over de seneste år har vores variable produkt været den billigste løsning.

Produktet er et godt valg til dig, som tænker over, hvornår du bruger din strøm eller kan flytte dit elforbrug til de billigste timer på døgnet f.eks. ved at sætte vaskemaskinen til at vaske om natten. 

Grøn Fastpris: Du kender din pris på el

Med grøn el til fastpris låser du din pris og betaler en fast kWh-pris i hele perioden. Med en fast pris ved du præcist, hvad du kommer til at betale i perioden. I et marked med stigende priser, vil der være en besparelse over tid, mens der i et faldende elmarked i gennemsnit betales en lidt højere pris.

Grøn Prisloft: Få et prisloft på dit el

Med en aftale om grøn el med et prisloft får du grøn strøm, der varierer i pris time for time, men samtidig med et prisloft, der tager over, hvis elprisen time for time pludselig skulle stige meget. 

  • når elprisen falder, så følger din elpris med ned, så du får fordel af de lavere elpriser.
  • når elprisen time for time stiger, følger din pris kun med op til en grænse. Her ligger din elpris sig fast, indtil elpriserne igen falder

Grøn Fremtid: Vores grønneste elprodukt

Med Grøn Fremtid får du samme fordele og afregningsform på timebasis som med Grøn Indkøbspris, men med i din elaftale følger en løbende donation til ekstra klimaindsats via direkte støtte til miljøprojekter. 

Er du i tvivl om, hvilket elprodukt du skal vælge, så er vores kundeservice klar til at hjælpe dig på 70 55 55 55.

Se mere om vores elprodukter og elpriser.

Stikkontakt

Dit forbrug

Bagudbetalt el – Betal el efter forbrug hver måned

Hvad er bagudrettet betaling hver måned? Og er det det samme med faktisk afregning af dit elforbrug? Find ud af, hvorfor den betalingsform er en fordel for dig.

Dit forbrug

Sammenlign din elpris

Elpriser kan virke uigennemskuelige. Vi kan hjælpe dig