Hvordan er elprisen sammen­sat?

Hvad er det egentlig, du betaler for, når du betaler din elregning? Måske vil du blive overrasket over hvor lille en del af din regning, der tilfalder din leverandør af el.
Stikkontakt på grøn baggrund. Hvordan er elprisen sammensat? Og hvad betaler du for, når du betaler din elregning? Vi kigger på, hvordan elprisen er sammensat her.
Hvilken elaftale har jeg? Og hvilken elaftale skal jeg vælge - skal det være fast eller variabel elpris? Vi guider dig igennem dit valg af elaftale.

Hvordan er elprisen sammensat?

Er du nysgerrig på, hvor stor en del af elprisen, du selv kan påvirke?

Den rene betaling for el til din elleverandør udgør ikke hele din samlede elpris. Og det er kun den del, du selv kan påvirke. Det gør du, når du vælger, hvem du vil have som leverandør af el.

En stor del af din elregning er afgifter til staten, transport af strøm igennem elkablerne i jorden og moms. Det er alle udgifter du ikke kan slippe uden om - og skal betales uanset hvilken leverandør, du har.

For at undgå at du skal tage stilling til to elregninger, er det din leverandør af el, som sender dig en samlet elregning - og opkræver på vegne af både staten og elnetselskabet.

Det kan være svært at gennenskue, derfor gør vi dig klogere på hvordan elprisen er sammensat - følg med herunder:

Fugle på højspændingsledninger. Hvordan er elprisen sammensat? Hvor stor en andel af din elregning kan du selv påvirke?

Det koster transport af din strøm

Før du får strøm ud af din kontakt, skal den transporteres frem til din bolig igennem elkablerne. Du er sikkert kørt forbi både elmaster og transformerstationer uden at tænke over, at du faktisk betaler for, at en del af din elregning går til at vedligeholde begge dele.

Det er elnetselskabet, der via din elleverandør, opkræver betaling for transporten. Betalingen dækker omkostninger til udbygning, forrentning og vedligeholdelse af elnettet. Du betaler desuden abonnement til dit lokale elnetselskab, som blandt andet dækker vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af forbrugsdata, der bliver brugt til at beregne dit forbrug og hvad du skal betale for.

Du betaler også for transport- og systemydelser til det statsejede Energinet, som ejer det overliggende elnet i hele Danmark.

Læs mere om prisen for transport af strøm: Nettariffer

Hvor ofte betaler man el og hvad betaler man for? Brug din lommeregner til at udregne, hvor stor en del af din elregning der går til transport af el, moms og afgifter.

Afgifter og moms på el til staten

På vegne af Energinet og staten opkræver din elleverandør en række afgifter og gebyrer. Afgifterne dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som vi alle skal betale til.

Mest kendt er nok afgiften Public Service Obligations - forkortet PSO. Men den er fortid. Den skulle gerne være forsvundet fra din regning. Og det er i øvrigt ikke den eneste afgiftsbesparelse. Frem mod år 2030 vil den samlede afgift på el gradvist nedsættes fra 90 til 62,9 øre pr. kWh i takt med, at der produceres mere grøn strøm til elnettet.

Sidst, men ikke mindst, er der momsen. For ligesom så mange andre varer, skal du også betale moms af din strøm.

Så det er altså langtfra kun din leverandør af el, som du betaler til.

Men hvad mon du skal så være særlig opmærksom på i den del, som du selv kan gøre noget ved?

Det koster din el - med eller uden tillæg, gebyrer og abonnement

Betaling for el er den del af elprisen, der bliver handlet på det frie elmarked, og som du kan lave en individuel aftale om med din elleverandør. Så det er reelt set kun her, at elleverandørerne kan adskille sig fra hinanden. 

Prisen for el dækker over dit elprodukt, samt abonnement og gebyrer til elleverandøren.

Så hvis du overvejer at skifte elleverandør, skal du ikke blot sammenligne kWh-prisen, men også din abonnementspris og de forskellige gebyrer med det, som du betaler i dag.

Du skal være særlig opmærksom på, at enkelte leverandører af el tilbyder abonnementsordninger, hvor du betaler et fast månedligt beløb for betaling af el. Dette kan i de fleste tilfælde ikke betale sig, da dit rene elforbrug er mindre end det månedlige beløb.

Sådan sammenligner du din elpris

Så nemt skifter du til EWII

Nok er elaftaler ikke det mest spændende – det ved vi. Men det er faktisk hverken besværligt eller særlig tidskrævende at skifte leverandør af el. 1-2-3 trin - og så er EWII din fremtidige leverandør. Læn dig tilbage - vi sørger for at det praktiske - også opsigelsen hos din nuværende leverandør.

  1. Indtast din adresse

    Priserne på el varierer afhængigt af, hvor i landet du bor. Derfor er vi nødt til at kende din adresse og dit årlige elforbrug, for at vise dig den korrekte pris.
  2. Tast oplysninger

    Indtast dine kontaktoplysninger og en eventuel anden faktureringsadresse, hvis du er så heldig, at en anden betaler for din strøm.
  3. Bekræft dit køb

    Se din samlede pris og bekræft dit køb. Og læn dig så tilbage, for vi sørger for alt det praktiske herfra - også opsigelsen hos din nuværende leverandør.
Find din pris og bestil
Mand kigger på sin elregning i sit køkken, og undre sig over hvorfor den er blevet så høj.

Betal kun for den strøm, du har brugt

Oplever du også ekstraordinære høje aconto-opkrævninger fra din leverandør af el?

Så er du ikke elkunde hos EWII.

Vi kræver ikke, at du betaler for et elforbrug flere måneder frem i tiden. Hos os betaler du nemlig først, når du har brugt strømmen.

En acontoopgørelse tager ikke hensyn til, om du har gjort noget derhjemme for at spare på strømmen. Når du betaler for dit "faktiske forbrug", vil du måneden efter allerede kunne se, hvad du har sparet.

Bliv klogere på bagudrettet betaling

Dit forbrug

Hvad koster en affugter i strøm?

Det kan være afgørende at have en affugter for at opretholde et sundt indeklima, men det er lige så vigtigt at være opmærksom på strømforbruget.