Hvordan er elprisen sammen­sat?

Hvad er det egentlig, du betaler for, når du betaler din elregning? Måske vil du blive overrasket over hvor lille en del af din regning, der tilfalder din leverandør af el.
Elpriser 2023 inkl. afgift - få overblik over elpriser hos EWII.
Hvilken elaftale har jeg? Og hvilken elaftale skal jeg vælge - skal det være fast eller variabel elpris? Vi guider dig igennem dit valg af elaftale.

Hvordan er elprisen sammensat?

Er du nysgerrig på, hvor stor en del af elprisen, du selv kan påvirke?

Den rene betaling for el til din elleverandør udgør ikke hele din samlede elpris. Og det er kun den del, du selv kan påvirke. Det gør du, når du vælger, hvem du vil have som leverandør af el.

En stor del af din elregning er afgifter til staten, transport af strøm igennem elkablerne i jorden og moms. Det er alle udgifter du ikke kan slippe uden om - og skal betales uanset hvilken leverandør, du har.

For at undgå at du skal tage stilling til to elregninger, er det din leverandør af el, som sender dig en samlet elregning - og opkræver på vegne af både staten og elnetselskabet.

Det kan være svært at gennenskue, derfor gør vi dig klogere på hvordan elprisen er sammensat - følg med herunder:

Graf elpriser udvikling. El priser svinger op og ned afhængig af om du har en fast eller variable pris.

Hvordan kan en elpris pludselig stige så meget?

Ligesom på aktiemarkederne går det op og ned med priserne på el på elbørsen. De historisk høje elpriser skyldes den gamle sang om udbud og efterspørgsel, men med et nyt omkvæd om krig, vejret, årstiden, EU politik, infrastruktur og vedvarende energi i vores nabolande. Alt sammen noget der øger prisen på el.

Læs mere om hvad din elpris afhænger af

De største årsager til prisstigningerne på el finder vi i konflikten i Ukraine. Det påvirker især gaspriserne, der igen påvirker prisen på strøm. En tør periode i Norden, og de vindfattige måneder i Europa spiller også ind, da det påvirker prisen på vedvarende energi fra vand- og vindkraft. 

Også den sorte del af dit el stiger i pris, og det primært grundet råvaremangel og EU’s CO2-kvoter. For ja – selvom du køber grøn strøm, så vil noget af din el blive leveret som sort strøm. Det gælder for alle elhandlere. Hævdes andet passer det ikke. Forskellen ligger i om udbyderen ved årets udgang kompenserer den sorte del via køb af oprindelsesgarantier på 100 % certificeret vedvarende energi, og dermed kan kalde sig leveringsdygtig af den grønne strøm. Det kan vi.

Par står i køkken og er glade for, at hun har en fast pris på el. Med en fastpris elaftale fra EWII, får hun grøn strøm til en fast pris i 12 måneder.

Det koster transport af din strøm

Før du får strøm ud af din kontakt, skal den transporteres frem til din bolig igennem elkablerne. Du er sikkert kørt forbi både elmaster og transformerstationer uden at tænke over, at du faktisk betaler for, at en del af din elregning går til at vedligeholde begge dele. Det er blandt andet udgifter til vedligeholdelse og udbygning af elnettet.

Det er elnetselskabet, der via din el-leverandør, opkræver betaling for transporten. Betalingen dækker omkostninger til udbygning, forrentning og vedligeholdelse af elnettet. Du betaler desuden abonnement til dit lokale elnetselskab, som blandt andet dækker vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af forbrugsdata, der bliver brugt til at beregne dit forbrug og hvad du skal betale for.

Du betaler også for transport- og systemydelser til det statsejede Energinet, som ejer det overliggende elnet i hele Danmark.

Læs mere om nettariffer

Hvor ofte betaler man el og hvad betaler man for? Brug din lommeregner til at udregne, hvor stor en del af din elregning der går til transport af el, moms og afgifter.

Afgifter og moms på el til staten

På vegne af Energinet og staten opkræver din elleverandør en række afgifter og gebyrer. Afgifterne dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som vi alle skal betale til.

Mest kendt er nok afgiften Public Service Obligations - forkortet PSO. Men den er fortid. Den skulle gerne være forsvundet fra din regning. Og det er i øvrigt ikke den eneste afgiftsbesparelse. Frem mod år 2030 vil den samlede afgift på el gradvist nedsættes fra 90 til 62,9 øre pr. kWh i takt med, at der produceres mere grøn strøm til elnettet.

Sidst, men ikke mindst, er der momsen. For ligesom så mange andre varer, skal du også betale moms af din strøm.

Så det er altså langtfra kun din leverandør af el, som du betaler til.

Men hvad mon du skal så være særlig opmærksom på i den del, som du selv kan gøre noget ved?

Det koster din el - med eller uden tillæg, gebyrer og abonnement

Betaling for el er den del af elprisen, der bliver handlet på det frie elmarked, og som du kan lave en individuel aftale om med din elleverandør. Så det er reelt set kun her, at elleverandørerne kan adskille sig fra hinanden. 

Prisen for el dækker over dit elprodukt, samt abonnement og gebyrer til elleverandøren.

Så hvis du overvejer at skifte elleverandør, skal du ikke blot sammenligne kWh-prisen, men også din abonnementspris og de forskellige gebyrer med det, som du betaler i dag.

Du skal være særlig opmærksom på, at enkelte leverandører af el tilbyder abonnementsordninger, hvor du betaler et fast månedligt beløb for betaling af el. Dette kan i de fleste tilfælde ikke betale sig, da dit rene elforbrug er mindre end det månedlige beløb.

Sådan sammenligner du din elpris

Så nemt skifter du til EWII

Det er hverken besværligt eller tidskrævende at skifte elleverandør - og vi guider dig hele vejen.

 1. Indtast din adresse

  Priserne på el varierer afhængigt af, hvor i landet du bor. Derfor er vi nødt til at kende din adresse og dit årlige elforbrug, for at vise dig den korrekte pris.
 2. Tast oplysninger

  Indtast dine kontaktoplysninger og en eventuel anden faktureringsadresse, hvis du er så heldig, at en anden betaler for din strøm.
 3. Bekræft dit køb

  Se din samlede pris og bekræft dit køb. Og læn dig så tilbage, for vi sørger for alt det praktiske herfra - også opsigelsen hos din nuværende leverandør.
Find din pris og bestil
Mand kigger på sin elregning i sit køkken, og undre sig over hvorfor den er blevet så høj.

Betal kun for den strøm, du har brugt

Oplever du også ekstraordinære høje aconto-opkrævninger fra din leverandør af el?

Så er du ikke elkunde hos EWII.

Vi kræver ikke, at du betaler for et elforbrug flere måneder frem i tiden. Hos os betaler du nemlig først, når du har brugt strømmen.

En acontoopgørelse tager ikke hensyn til, om du har gjort noget derhjemme for at spare på strømmen. Når du betaler for dit "faktiske forbrug", vil du måneden efter allerede kunne se, om du har sparet

Bliv klogere på bagudrettet betaling

Ofte stillede spørgsmål

I princippet er strømmen billigere om natten, da vi sover og derfor generelt har et lavere forbrug.

For at du vil kunne få glæde af, at elprisen er billigere om natten, skal 3 forudsætninger dog være opfyldt:

 1. Du skal flytte dit strømforbrug til om natten
 2. Dit elnetselskab skal kunne rapportere dit elforbrug time for time, via din fjernaflæste elmåler
 3. Din elleverandør skal kunne afregne dit elforbrug på timebasis med et variabelt elprodukt

Tjek om du har den rigtige elaftale

Elprisen svinger hele tiden. Derfor kan du ikke ud fra den nuværende elpris vurdere, hvilken elaftale der kommer til at koste dig mindst i det lange løb. Du bør i stedet vælge din elaftale ud fra, om du tror på prisstigninger på elmarkedet, og hvor vigtigt det er for dig at kende din månedlige pris.

​Grøn El til Indkøbspris: Prisen varierer og følger markedsprisen på el

Med grøn el til indkøbspris betaler du en variabel pris, der følger elprisens udvikling time for time. Du vil derfor i nogle perioder betale en højere elpris end den faste elpris, mens andre vil være billigere. Over de seneste år har vores variable produkt været den billigste løsning.

Produktet er et godt valg til dig, som tænker over, hvornår du bruger din strøm eller kan flytte dit elforbrug til de billigste timer på døgnet f.eks. ved at sætte vaskemaskinen til at vaske om natten. 

Grøn Fastpris: Du kender din pris på el

Med grøn el til fastpris låser du din pris og betaler en fast kWh-pris i hele perioden. Med en fast pris ved du præcist, hvad du kommer til at betale i perioden. I et marked med stigende priser, vil der være en besparelse over tid, mens der i et faldende elmarked i gennemsnit betales en lidt højere pris.

Grøn Prisloft: Få et prisloft på dit el

Med en aftale om grøn el med et prisloft får du grøn strøm, der varierer i pris time for time, men samtidig med et prisloft, der tager over, hvis elprisen time for time pludselig skulle stige meget. 

 • når elprisen falder, så følger din elpris med ned, så du får fordel af de lavere elpriser.
 • når elprisen time for time stiger, følger din pris kun med op til en grænse. Her ligger din elpris sig fast, indtil elpriserne igen falder

Grøn Fremtid: Vores grønneste elprodukt

Med Grøn Fremtid får du samme fordele og afregningsform på timebasis som med Grøn Indkøbspris, men med i din elaftale følger en løbende donation til ekstra klimaindsats via direkte støtte til miljøprojekter. 

Er du i tvivl om, hvilket elprodukt du skal vælge, så er vores kundeservice klar til at hjælpe dig på 70 55 55 55.

Se mere om vores elprodukter og elpriser.

Hos EWII er alle elaftaler med grøn el. Vi sørger for, at din mængde af el bliver leveret fra vedvarende energikilder. 

Læs mere om vores grønne elprodukter

Hvilken elaftale skal jeg vælge? At vælge den rigtige elaftale er ikke altid nemt. Vi guider dig igennem dit valg af elaftale.

Dit forbrug

Find den rette elaftale

Få hjælp til at vælge den elaftale der passer bedst til dig.