Forstå din elregning

Undgå elsælgernes beskidte tricks
Har du svært ved at gennemskue elpriser og den efterfølgende elregning? Det forstår vi godt, for med de regler der er for fakturering af el, er det om at have tungen lige i munden. Lad os hjælpe dig.

Din elpris og din elregning hænger sammen

Med de stigende energipriser, er der mange som kigger elregningen efter i sømmene. Det er bare ikke alt på regningen, som nødvendigvis giver mening for den almindelige forbruger.

Det kan faktisk også være lidt svært at forklare for os, der arbejder med hjemmesider til daglig. Men hvis der er én der kan, så er det vores kundeservicechef Tommy Sørensen.

"Jeg ser det egentlig som noget positivt, at så mange er begyndt at interessere sig for, hvad der står på elregningen – og at de spørger, når der er noget, de ikke forstår." siger han.

Så hvorfor ikke give ham ordet og forklare regningen. 

For at kunne forklare dig din elregning, skal du lige have et kort indblik i, hvordan din elpris er skruet sammen.

Helt grundlæggende er der tre elementer på elregningen, man skal kende til. Gør man ikke det, bliver det svært at forstå, hvad elregningen egentlig dækker over.

Hånd tænder kaffemaskine

Afgifter til staten

Først den del du ikke kan gøre noget ved. Afgifter til staten opkræves af dit elselskab på vegne af staten.

Staten pålægger alle en elafgift, som beregnes på baggrund af dit forbrug.

Uanset hvilken leverandør af el du har, vil denne andel af din samlede elpris være den samme, og vil være politisk bestemt. 

Det er din leverandør af el der opkræver afgifterne. Dette for at undgå at du skal forholde dig til flere end en regninger på el. Det gælder også for den næste post på regningen. Udgiften til dit elnetselskab, der driver og vedligeholder elnettet i det område, hvor du bor.

Og som du - modsat hvad mange tror - faktisk kan påvirke prisen på uanset hviken type elaftale du har.

Dit elnetselskab

Netselskabet skal have betaling dels for et abonnement og dels et gebyr for den mængde strøm, du har brugt. Abonnementet er fast, mens transportudgiften afhænger af dit forbrug.

"Det kan ligne, man betaler for sin strøm to gange, når både strømmen og transporten er regnet ud på baggrund af forbruget, men der er altså tale om to forskellige ting" forklarer Tommy Sørensen.

Transportudgiften varierer afhængig af, hvornår du bruger strømmen. Når mange danskere trækker på elnettet samtidig, skaber det en belastning på nettet, og denne spidsbelastning tager netselskabet en højere pris for. Dette uanset hvilken elleverandør og elaftale du har.

"Det betyder, at selvom du måske har en elaftale, hvor du betaler en fast pris for strømmen hos din elleverandør, så vil transportudgiften stadig give udsving på regningen" forklarer Tommy Sørensen.

Spidsbelastningperioden løber typisk fra oktober til marts, mellem kl. 17 og kl. 20, men nogle netselskaber har forlænget tidspunktet og andre indført flere perioder med højere afgifter, så en god ide at være vågen.

 

Følg udviklingen i elpriser time for time, så du kan planlægge dit elforbrug, så du bruger strøm, når den udleder mindre CO2.

Din leverandør af el

Og så til den del, du i høj grad kan påvirke. Prisen for el hos din leverandør

Den del af regningen som handler om elleverandøren ser lidt forskellig ud, afhængig af, hvilken aftale du har. I modsætning til netselskabet, kan du frit vælge mellem de energiselskaber, der er og finde den elaftale, der passer til dine behov.

"Nogle elleverandører opkræver et acontobeløb, altså en forudbetaling, mens andre, eksempelvis EWII, kun opkræver betaling for kundens faktiske forbrug. Nogle opkræver et abonnement, andre gør ikke – og det er disse forskelle, som betyder, elregningen ser anderledes ud afhængig af, hvilken elleverandør du har valgt", siger Tommy Sørensen.

Til din elleverandør betaler du et variabelt beløb for den strøm, du bruger. Derudover betaler du et fast månedligt abonnement og eventuelle gebyrer og tillæg.

Når du har fundet den del af regningen er det tid til at gå dybden. Så det gør vi så. 

Den samlede pris og prisen for hver kWh

Din elregning viser din udgift til strøm både som et samlet beløb og som et samlet beløb fordelt på det antal kWh, du har brugt.

Du får altså udregnet en samlet kilowatttimepris, som indeholder både abonnementer til netselskab, den statslige elafgift og eventuelt elleverandør såvel som transportudgifter og prisen for selve forbruget.

Det kan imidlertid give et lidt skævt billede af virkeligheden, når kilowatttimeprisen på den måde indeholder både faste og variable udgifter, fortæller Tommy Sørensen.

"Det betyder, at nogle gange kan den samlede kilowatttimepris faktisk være højere, når du har et lavt forbrug, end hvis du har et højt forbrug. Og så ser det ud som om, der ikke er et incitament til at spare på strømmen" siger han.

De faste udgifter til abonnementer hos netselskabet og elleverandøren kan fylde relativt meget i det samlede regnskab, og det er det, som kan give en høj kilowatttimepris.

Et regneeksempel

Et tænkt eksempel kunne være, at man betaler 500 kr. til netselskabet og 200 kr. til elleverandøren om året. Hvis du har et elforbrug på 700 kWh betaler du da 1 kr. pr. kWh i faste udgifter, hvorimod hvis du har et forbrug på 1.400 kWh, vil du kun skulle betale 50 øre pr. kWh.

Se her et eksempel på en elregning fra EWII (downloades i pdf).

"Så det er om at holde tungen lige i munden, for den samlede kilowatttimepris kan godt snyde lidt, hvis man sammenligner elregninger" siger Tommy Sørensen.

Der er dog ikke så meget at rafle om, når man kigger tallene efter, slår Tommy Sørensen fast.

"Prisen pr. kWh kan godt være højere, når du bruger mindre strøm. Samlet set betaler du dog mindre, og dér ligger incitamentet til at have et lavt forbrug". 

Læs også: Det skal du være opmærksom på, når du sammenligner elpriser

Det kan du i selvbetjeningen

I selvbetjeningen kan du betjene dig selv 24/7/365. Vi har gjort det nemt for dig, at:

 1. Følge dit energiforbrug

  Med fjernaflæst måler kan du følge og sammenligne dit forbrug af el, vand og varme, år for år, måned for måned, dag for dag – og for el helt ned på timeniveau.
 2. Ændre dit elprodukt

  Du har mulighed for selv at ændre dit elprodukt, hvis du ønsker at skifte til en anden elaftale.
 3. Få indblik i dine regninger

  I selvbetjeningen er alle dine regninger og betalinger samlet ét sted. Du kan også downloade dem som en pdf.
 4. Opdatere dine oplysninger

  Du har mulighed for selv at opdatere dine kontaktoplysninger og ændre betalingsmetode.
 5. Opsæt forbrugsovervågning

  Du kan oprette forbrugsalarmer og -rapporter, så du kan følge med i dit forbrug og automatisk få besked, hvis dit forbrug pludselig ændrer sig.
Gå til den nye selvbetjening

Regning

På selvbetjeningen kan du se dine regninger og årsopgørelser samt dit kontoudtog. Du kan også følge dit forbrug af el, vand og varme.

Du logger nemt ind med MitID. Første gang du logger ind, skal du også bruge kundenummer og pinkode, som du finder i øverste højre hjørne på din seneste regning.

Gå til selvbetjeningen

Har du solceller registreret med nettoafregning, kan du finde en uddybende forklaring til din opgørelse her. Eventuelle udbetalinger foretages af din produktionselleverandør.