Hvad er aconto el?

El uden aconto? Hvad dækker aconto over, og hvorfor er det en god idé at interessere sig for det? Vi dykker ned i alt, du skal vide om acontobetaling.
Hvad er aconto el?

Ved du egentlig, hvad aconto betyder? Her tænker vi både på aconto el, aconto vand og aconto varme. Ofte vil du møde ordet ’aconto’ på din regning fra dit energiselskab, som omfatter både el, vand og fjernvarme eller på din lejekontrakt i et afsnit om, hvordan el, vand og varme bliver opgjort og skal betales.

Så hvad er et aconto forbrug?

Aconto er en betalingsform, hvor du betaler forud for dit estimerede elforbrug. Oftest betaler du for tre måneder ad gangen. Acontobeløbet dækker over dit forventede forbrug i en given periode. Du betaler altså forud, indtil dit endelige forbrug er blevet målt, opgjort og faktureret. Det er som oftest i slutningen af et kvartal, at dit endelige forbrug bliver opgjort. Herefter bliver dit acontobeløbet tilpasset. Enten bliver du opkrævet en restbetaling, hvis dit acontobeløb var for lavt, eller du modtager en tilbagebetaling, hvis dit acontobeløb var for højt.

Få el fra elselskab med månedlig betaling

Kan du få el uden aconto?

Ja, det er bestemt en mulighed. Hos EWII er vi ikke fortalere for acontobetaling, hvor forbrugerne betaler forud, og så at sige ”låner” deres penge til elselskaberne. Hos EWII siger vi nej tak til aconto.

Vi mener, at du som elkunde kun skal betale for det strøm, du bruger – hverken mere eller mindre. Derfor betaler du kun bagudrettet for dit faktiske forbrug. Det kaldes normalt forbrugsafregning eller efterfølgende afregning.

Så el uden aconto er en oplagt mulighed for dig, der ikke vil have dine penge ud at svømme hos elskaberne, men blot ønsker at betale for den strøm du faktisk bruger.

Aconto forkortes ofte A/C og dækker over, at en variabel omkostning bliver betalt løbende med et fast, estimeret beløb.

Hvad er bagudbetalt el og hvor ofte betaler man el? Læs her, hvorfor det er en fordel at have et elselskab med månedlig betaling.

Hvilken betydning har acontobetaling for dig?

Acontobetaling kan have fordele og ulemper for dig som forbruger. Lad os kigge på dem.

Fordele ved acontobetaling

  • Hvis du pålægges et gebyr for hver betaling i din bank, er det en fordel at kunne nøjes med f.eks. fire acontobetalinger om året frem for en hver måned.
  • Med aconto har du den samme udgift hvert kvartal – på den måde ved du, hvad der bliver trukket på din budgetkonto. Det kan skabe stabilitet i økonomien, men samtidig er det også en ulempe, da beløbet betales forud i tid og kun er et estimat.
Lyserøde sparegris på en lyseblå baggrund. Hvad koster en kwh afhænger af mere en prisen på el.

Ulemper ved acontobetaling

  • Ukorrekt estimat: Det kan være svært at forudsige dit elforbrug og elprisens udvikling. Det betyder, at du ofte betaler for meget eller for lidt i aconto.
  • Afregning hver tredje måned betyder, at du kan risikere at betale for lidt i flere måneder og få en ubehagelig overraskelse ved næste regulering.
  • Du parkerer nogle af dine midler hos energiselskabet. Midler du ikke har til rådighed i hverdagen, fordi de bliver hensat til et eventuelt energiforbrug.
  • Acontobetaling giver en mere kompliceret elregning, fordi forbruget er estimeret og ikke dit faktiske forbrug.
  • Manglende incitament til at spare energi: Dine energibesparende tiltag vil ikke kunne ses direkte måneden efter, du har indført dem – de vil først kunne ses på den næste opgørelse.

Det er måske værd at bemærke, at betydningen af acontobetaling kan variere afhængigt af din økonomiske situation, dine præferencer og ikke mindst dit energiforbrug. Det kan være en fordel for nogle at have en mere forudsigelig betalingsstruktur, mens det for andre kan være mere hensigtsmæssigt at betale baseret på det faktiske forbrug.

Er strøm med i acontobetaling?

Hvad der præcis er en del af din acontobetalingen, kan variere fra elselskab til elselskab. For nogle vil acontobetalingen omfatte el, vand, varme og naturgas – for andre er det kun en af forsyningsarterne.

Hos EWII er el ikke omfattet af acontobetaling – men er en faktisk betaling bagudrettet.

Det kan være værd at nærlæse betingelserne og detaljerne i din elregning og acontobetalingsaftale så du ved, hvad der er inkluderet i betalingen.

Stikkontakt

Dit forbrug

Bagudbetalt el: Betal efter forbrug hver måned

Hvad er bagudrettet betaling hver måned? Og er det det samme med faktisk afregning af dit elforbrug? Find ud af, hvorfor den betalingsform er en fordel for dig.