Grøn el med prisloft

Far sidder og hygger med søn med ro i maven, da han har et prisloft på sit el til spotpris. Så kan han høste besparelserne, når prisen falder, og sikre sig mod høje prisstigninger på el.
Med prisloft på el får du både gevinsten, når elprisen falder, og trygheden i en elaftale med et prisloft, så din elpris ikke løber løbsk, når elprisen stiger.
 • Ingen binding

 • Udnyt elprisens udsving

 • Tryghed i prisloft

Prisloft på el - få tryghed i din elaftale

Hvordan høster jeg fordelene, når timeprisen på el er billig, men samtidig sikrer mig mod pludselige prisstigninger på el? 

Det giver et loft på prisen i din elaftale dig muligheden for.

Vi har taget fordelene fra en aftale med en variabel elpris, og kombineret den med fordele fra den faste elprisaftale, så du kan få det bedste fra to elaftaler. Når markedsprisen på el time for time falder, følger din pris med ned – ligesom du kender det fra en aftale på el med en variabel pris. Når så elprisen stiger igen, følger din pris med op – men ikke højere end til det gældende prisloft på el.

Du behøver dermed ikke længere at tænke enten/eller i valg af typen på din elaftale. Med et loft på prisen på dit el kan du i stedet tænke både/og. Du får nemlig både besparelserne fra en lav elpris og en forsikring mod en pludselig høj elpris.

Et prisloft på el aktiveres, hvis prisen på el skulle stige over det gældende loft på elprisen i din elaftale. Det er din garanti for en fast maksimumpris på din el hvert kvartal.

 

Bestil Grøn Prisloft

Hvad er et prisloft på el?

Et elprodukt med et prisloft er en kombination af en variabel og en fast elpris. Men hvad betyder et prisloft på el, og hvordan fungerer det?

 1. Når elprisen falder...

  følger din elpris time for time med ned.
 2. Når elprisen stiger...

  er prisloftet den øvre grænse for din pris på el pr. kWh.
 3. Et prisloft på el aktiveres når...

  timeprisen på strøm overskrider dit loft på elprisen.
 4. Et prisloft på el deaktiveres når...

  timeprisen på el igen er under dit elprisloft.
Få prisloft på el
Få en kort forklaring på elproduktet Grøn el med prisloft fra en energirådgiver i kundeservice hos EWII

Video

Få forklaringen på et prisloft på el

Med grøn prisloft fra EWII stiger din elpris aldrig og den grænse, som der sættes for din pris. Når elprisen falder følger din elpris med ned, så høster fordelene.

Hvad skal du vide om prisloftet?

Grøn Prisloft afregnes variabelt til den gældende timepris på den nordiske elbørs Nordpool plus et fast timetillæg på 50 øre pr. kWh og et tillæg på 6 øre pr. kWh for certificeret grøn strøm. Der opkræves således et samlet tillæg på 56 øre pr. kWh.

Overstiger den variable timepris på den nordiske elbørs Nordpool det indbyggede prisloft, vil du maksimalt blive afregnet det gældende prisloft og de ovenfor nævnte tillæg.

Det aktuelle prisloftet 192,05 øre pr. kWh i Vestdanmark og 190,42 øre pr. kWh i Østdanmark. De maksimale elpriser i perioden bliver dermed 248,05 øre pr. kWh i Vestdanmark og 246,42 øre i Østdanmark inkl. prisen for loftet.

Ved bestilling er den viste pris beregnet som et gennemsnit af den seneste måneds timepriser fra den nordiske elbørs Nordpool plus et tillæg på 56 øre pr. kWh.

Prisloft el fastlægges kvartalvis og offentligøres den første hverdag efter den 15/3, 15/6, 15/9 og 15/12.

Strømmen er 100 % certificeret grøn strøm i henhold til forbrugerombudsmandens bladmærkningsordning for el.

Se prisudviklingen for Grøn Prisloft

EWII tager toppen af elprisen

Normalt kan vi bedst lide at udtænke vores egne ideer, i alt hvad vi laver. Også når vi udtænker et nyt elprodukt. Men nogle gange skal man ikke være for fin til at kopiere noget, hvis det kan komme forbrugerne til gode. For måske kan du genkende modellen med et prisloft – f.eks. fra når du handler eller låner penge.

I supermarkedet kan du vælge discountvarer med en øvre grænse for, hvad varen koster.  Og da du tegnede dit boliglån, havde du mulighed for at vælge et lån med en lav variabel rente, men også med et loft på en eventuel høj rentestigning.

På et energimarked, hvor elprisen svinger, kan et prisloft på energi med fleksible timepriser på el give dig samme tryghed i maven imod, at dine månedlige udgifter til el pludseligt stikker af.

Forbrugerombudsmandens mærkning for grøn strøm - et blad

Hvad betyder de grønne blade?

Vi kan ikke bare kalde vores strøm for grøn. Det er der ingen leverandør af el, der kan. Udbyderen skal kunne dokumentere, at den grønne strøm kommer fra vedvarende energikilder.

Betegnelsen grøn strøm er underlagt dokumentationskrav fra forbrugerombudsmanden, og er dermed din garanti for grøn strøm.

Mærkningen består af grønne blade.  

 • 1 blad betyder, at strømmen er baseret 100 % på vedvarende energikilder.
 • 2 blade betyder, at strømmen leveres 100 % fra vedvarende energikilder, samt at udbyderen foretager yderligere klimatiltag med en ikke ubetydelig klimaeffekt.

Hos EWII har vi 2 elaftaler, der er grønne: Grøn Prisloft og Grøn Timepris.

Ofte stillede spørgsmål

Når man overvejer valget mellem en variabel elpris, der udnytter de billigere timer på strømmarkedet, eller en fastpris for at undgå pludselige prisstigninger, behøver det ikke være en enten/eller beslutning. Vi har valgt at tænke i både/og.

Grøn Prisloft kombinerer det bedste fra de to verdener. Du får både en lav variabel elpris, og dermed muligheden for selv at påvirke din elregning. Og samtidig får du med et prisloft en sikkerhed for, at din elpris ikke stikker af.

Der findes eksempler på flere såkaldte kombiprodukter på elmarkedet, men på nuværende tidspunkt er der ikke et sammenligneligt produkt på markedet.

Det er kun EWII der tilbyder prisloft på energi - som du kender det fra dit supermarked eller fra din bank.

Bestil grøn el med prisloft

Ja, den øvre grænse for hvad du skal betale for din el i timen gælder døgnet rundt – 24/7/365. Så kan du også være sikker på, at din elpris ikke løber løbsk i weekenderne og om natten.

I efteråret 2020 trådte nye retningslinjer for mærkning af grønne elprodukter i kraft. Det er ikke længere nok at kalde sin strøm for grøn. Udbyderen skal kunne dokumentere den grønne strøm.

Betegnelsen grøn strøm er underlagt dokumentationskrav fra Forbrugerombudsmanden, og er derfor din garanti for klimavenlig el. Mærkningen består af grønne blade.  

 • 1 blad betyder, at strømmen er baseret 100 % på vedvarende energikilder.
 • 2 blade betyder, at foruden at strømmen leveres 100 % fra vedvarende energikilder, så foretager udbyderen yderligere klimatiltag med en ikke ubetydelig klimaeffekt.

Flere af elaftalerne fra EWII har 1 blad. Men du har også mulighed for at vælge en elaftale, hvor du ikke betaler grønt tillæg.

Læs mere om vores elaftaler

4 gode grunde til at vælge el fra EWII

Hos os får du billig el, men du får også...

 1. Ingen binding

  Der er ingen bindingsperiode på strøm fra os. Du kan til hver en tid opsige din elaftale med os.
 2. Ingen gebyr

  Når du vælger at skifte til os som din leverandør af el, slipper du for at betale oprettelsesgebyr.
 3. Ingen forudbetaling

  Nej tak til aconto. Hos os opkræves du ikke forud, men bagud for dit faktiske forbrug - hver måned.
 4. Frihed til at vælge

  Du er ikke bundet til din elaftale, men kan til enhver tid skifte til en anden, hvis dit behov eller forbrug ændre sig.
Se vores elaftaler

Godt at vide om el

• Fortrydelsesret: Du har 14 fortrydelsesret på din bestilling af el. Dog skal du være opmærksom på, at du ved ønsket om levering af din aftale af el inden for 14 dage efter din bestilling, samtidig frasiger dig retten til at gøre brug af din fortrydelsesret.

• Opsigelse af produkt: Du kan opsige med et varsel på løbende måned + en måned. Husk at sikre, at du ikke er i binding ved din nuværende elleverandør. Ved opsigelse anbefaler vi, at du retter henvendelse til dit elselskab. 

• Skifte af podukt: Du kan ændre dit elprodukt per dags dato +7 dage. 

• Modtagelse af regning: Vi anbefaler, at du tilmelder dig digitale beskeder, så du modtager din regning og anden vigtig information direkte i selvbetjeningen. Ved tilmelding til digitale beskeder har du mulighed for gebyrfri betaling ved tilmelding til MobilePay betalingsaftale eller automatisk kortbetaling. Betaling via Betalingsservice koster 6,50 kr. pr. regning og betaling med girokort koster 49 kr. pr. regning.

• Rykkergebyrer: Hvis betalingen sker efter sidste rettidig indbetalingsdato, er EWII berettiget til at pålægge rykker- og inkassogebyrer. Se vores gebyrliste her.

Se vores aftalevilkår her

 

I Danmark er elmarkedet frit, og det har det været siden 2003. Det betyder, at du frit kan vælge den elleverandør, du ønsker.

Derimod kan du ikke selv bestemme dit elnetselskab – altså det selskab, som ejer det fysiske elnet, hvor du bor. De transporterer strømmen til din stikkontakt og vil være det samme, uanset hvilken elleverandør du vælger.

Her er vores guide til, hvordan du skifter elselskab

For at skifte elleverandør, skal du henvende dig til den elleverandør, som du ønsker at indgå en elaftale med. 

Ønsker du at skifte elselskab til EWII, kan du med fordel gøre det på vores hjemmeside. Det er hverken besværligt eller tidskrævende at skifte elleverandør. Når du har valgt dit elprodukt, er det 1-2-3, og du har strøm fra en anden udbyder i dine stikkontakter.

1. Indtast din adresse
Priserne på el varierer afhængigt af, hvor i landet du bor. Derfor er vi nødt til at kende din adresse og dit årlige forbrug, for at vise dig den korrekte pris.

2. Tast oplysninger
Indtast dine kontaktoplysninger og en eventuel anden faktureringsadresse, hvis du f.eks. bestiller el til dit sommerhus, men ønsker at modtage dine regninger på din bopælsadresse.

3. Bekræft dit køb
Se din samlede pris og bekræft dit køb. Og læn dig så tilbage, for vi sørger for alt det praktiske herfra - også opsigelsen hos din nuværende leverandør.

Vi oplever dog, at enkelte eludbydere kan finde på at opkræve dig et gebyr for ikke at personligt opsige dit abonnement. Vi anbefaler derfor, at du også selv opsiger dit abonnement hos din nuværende elleverandør. Og gerne skriftligt, så du har dokumentation for din opsigelse.

Er du ikke tryg ved at bestille el på en hjemmeside, er du naturligvis også velkommen til at kontakte vores kundeservice på 70 55 55 55. Så sørger vi for, at du automatisk bliver flyttet over til os.

Har du brug for råd og vejledning til valg af elaftale eller opsigelse hos nuværende udbyder, kan du læse mere om vores elaftaler eller ringe til vores kundeservice.

Produkt

Få Introstrøm til 0 kr. i abonnement og tillæg i 6 måneder

Vil du have el uden abonnement? Få strøm til timepris i 6 måneder uden abonnement, hvis du også har internet fra EWII på samme adresse.