Meld flytning

Det er et stort arbejde at holde styr på alle flytninger. Hos EWII kan I få en løsning på flytteservice, som vil gøre jeres arbejde i boligforeningen meget nemmere.
Mor skubber barn i flyttekasse

EWII flytteservice

Mange boligforeninger bruger meget tid og ressourcer på, at holde styr på alle flytninger.

Det er et stort arbejde, når hver enkelt lejer selv skal til- og framelde sig. Hos EWII vil vi gerne gøre det nemt for alle, derfor kan vi tilbyde jer en løsning på flytteservice, der kan hjælpe jer i jeres daglige arbejde.

Vil I vide mere om vores flytteservice, så kontakt os på 70 55 55 55.

Godt at vide om tredjeparts flytning

Lejer skal have udfyldt og underskrevet fuldmagten for, at den er gyldig.

Nej. EWII er som virksomhed underlagt persondataloven. Dette betyder, at vi som virksomhed håndterer og varetager alle personlige data i henhold til loven. For at beskytte de personlige data, skal der derfor fremlægges en fuldmagt, hvor vedkommende der flytter, giver fuldmagt til, at en anden person må foretage flytningen. Du kan her på siden finde, samt udfylde en 3. parts fuldmagt.

Ja, ved at tilføje nedenstående fuldmagt til jeres lejekontrakt, så er det juridisk godkendt.

Fuldmagt for 3. part

Nej, der er ikke behov for en fuldmagt ved fraflytning.

Ja, dog skal vi have en skriftlig aftale med jer om, at I opbevarer alle fuldmagter fra lejerne i eget arkiv, og at EWII Energi A/S skal have tilsendt de enkelte fuldmagter i tilfælde af kontrol fra Energinet/Energitilsynet.

Elforsyningsloven § 6c foreskriver, at ejeren af bygningen/installationen skal betale for levering af el, hvis der bliver meldt fraflytning fra en lejer uden, at der efterfølgende bliver tilmeldt en ny lejer, dette er også kaldet leveringspligt.

Jf. forbrugeraftaleloven for private, er det ikke muligt at melde til- og fraflytning for private uden gyldig fuldmagt.

Download og udfyld dette skema for tilmelding af til- og fraflytning, Fuldmagt for 3. part.

Skulle der opstå tomgangsperioder (perioder hvor der ikke er nogen lejer på adressen) og den tidligere lejer har haft EWII som el leverandør, så overgår ejeren af bygningen til EWII til leveringspligtig elforsyning, hvorefter der bliver tilsendt en kontrakt på dette.

Vi kan tilbyde, at I får elregningen for tomgangsperioden, uanset hvilken elleverandør, som overtager leveringspligten efter den sidste lejer. Til dette skal der laves en rammeaftale med os, hvorefter I bare skal melde ind til os, så snart I har en tomgang.

Det skyldes, at den tidligere lejer har meldt fraflytning, hvorefter lejerens elleverandør har pligt til at levere el til dig jf. Elforsyningsloven § 6c. Du kan til enhver tid vælge en anden elleverandør, dog vil du blive opkrævet for evt. elforbrug af elselskabet, indtil du er overgået til den nye elleverandør, eller at en ny lejer har meldt tilflytning til en elleverandør på det lejemål.

EWII må kun håndtere fraflytning på lejere, som har EWII som elselskab.

Som udgangspunkt tildeles elproduktet Grøn Prisloft til den person, som du flytter el for via formularen for 3. part flytninger.

Læs mere om Grøn Prisloft

Ønskes et andet elprodukt kan dette ændres enten via selvbetjeningen eller ved at kontakte kundeservice på 70 55 55 55.

Der kan være forskel på, hvordan du tilmelder tomgang, alt efter hvilken aftale du har lavet med os.

Hvis du ingen aftale har, kan du sende en mail til flytning@ewii.com.

Du kan se dit årsforbrug i din årsopørelse. Årsopgørelsen finder du på selvbetjeningen under Regninger.