Lemvigh-Müller fik 34 konkrete forslag til energibesparelser

Lovpligtigt energisyn viste stort potentiale for at spare på energien.

Med 27 lokationer i Danmark er Lemvigh-Müller Danmarks største stål- og teknikgrossist. Virksomhedens størrelse betyder, at Lemvigh-Müller er omfattet EU’s krav om energisyn.

Lemvigh-Müller kontaktede EWII for at få foretaget et professionelt energisyn. Fokus var at få synliggjort virksomhedens potentiale for energibesparelser fordelt på konkrete energispareprojekter med fordelagtig ROI. I perioden fra oktober 2020 til marts 2021 foretog EWII en systematisk gennemgang af virksomheden og deres energiforbrug.

Energisynet inkluderede bygninger, teknisk udstyr og transportmidler hos Lemvigh-Müller og EWII foretog fysisk bygningsgennemgang på 13 lokationer. De 13 lokationer er repræsentative for den samlede bygningsmasse, der er omfattet af Energisynet. Lokationerne er valgt ud fra deres varmekilde og energiforbrug.

Selvom energisynet er obligatorisk, er vi glade for den klarhed energisynet giver os i forhold til potentialet for energioptimering og prioritering af indsatser.

Roland Sørensen

Facilitychef hos Lemvigh-Müller

Energibesparelser med relativ kort tilbagebetalingstid

EWII leverede et energisyn iht. DS/EN 16247, som kortlagde energiforbruget fordelt på henholdsvis el-, varme- og brændstofforbrug på de enkelte forbrugsområder. Dermed blev det væsentligt lettere for Lemvigh-Müller at målrette sit energisparearbejde dér, hvor det gav bedst økonomisk mening.

Ud fra et ønske om prioritering af energibesparelser med en kort tilbagebetalingstid, var vurderingen, at de besparelsesforslag med det bedste potentiale var varmekilder, belysning samt person- og varekøretøjer.

Det samlede besparelsespotentiale på de besigtigede lokationer (uden transport), udgjorde 1.042 MWh/år. Den økonomiske besparelse var 0,8 mio. kr./år med en samlet tilbagebetalingstid på 4,9 år. En lang række initiativer havde dog en væsentlig kortere tilbagebetalingstid.

Besparelsen på transport var over 3.100 MWh/år. Den langt største energibesparelse opnås ved at omlægge personbilerne til elbiler. Derved kan der spares 1.498 ton CO2/år.

Det fik Lemvigh-Müller ved deres energisyn

  • Energisyn iht. ISO 16247 1-4
  • Overblik over sit energisparearbejde
  • Afdækket konkrete energispareprojekter
  • Sikret, at lovkrav blev overholdt
  • Fordelagtig ROI
  • Mere fokus på energioptimeret drift
  • Kortlagt energiforbrug
  • Belyst specifikke besparelsesforslag på de gennemgåede bygninger, der potentielt kunne reducere virksomhedens energiforbrug med 10 %

Der blev i alt udarbejdet 34 energibesparelsesforslag. Efter energisynet har Lemvigh-Müller arbejdet videre med flere af de konkrete projektforslag.

Energisyn i virksomhed

Produkt

Lovpligtigt energisyn

Flere virksomheder skal have foretaget et lovpligtigt energisyn hvert år. Er din virksomhed en af dem?