Stikled­ninger

Få hurtig hjælp til fejlsøgning og reparation af brud på stikledninger.
  • Lokalisering af kabelbrud

  • Reparation

  • Fejlsøgning til udendørs belysning

Reparation af stikledninger

EWII Teknik er specialister i at udbedre fejl på el-stikledninger. Vi har et tæt samarbejde med flere graveentreprenører, som kan frigrave stikledningen og vi har værktøjet til at reparere den.

Med vores håndholdte søgningsudstyr, kan vi afsætte kabelfejlen samt kabeldybde præcist i jorden. Ydermere kan vi afsætte et kabel i jorden, hvis der skal graves. Dette gøres for ikke at ramme det pågældende kabel.

Hvis vi ikke kan finde kabelfejlen med vores håndholdte søgningsudstyr, har vi mulighed for at indleje en målervogn, som kan skyde på stikledningen og derved finde fejlen.

Vi hjælper også med fejlsøgning af kabler til udendørs belysning.

De typiske spørgsmål og svar

Først frakobles stikledningen i begge ender. Derefter søger vi fejlen både fra kabelskabet og målerrammen. Når fejlen og dybden på bruddet er lokaliseret, graves kablet fri, så vi kan reparere fejlen.

Normale fejlsøgninger tager omkring to timer. Men hvis arbejdet inkluderer opgravning og reparation af fejlen, kan det tage en dags tid.

Det svinger meget, alt efter hvor kompliceret fejlen er at finde. Derfor afregnes arbejdet på timebasis.

Inden for almindelig åbningstid kan du få fat i vores afdeling. Ringer du uden for almindelig åbningstid, får du fat i vores døgnvagt. Vi er derfor disponible 24/7/365.

Tekniker opmåler langs vej

Produkt

Undgå graveskader

Vi opmåler ledningsnettet

Maskiner på en byggeplads

Produkt

Installationer til byggeplads

Få både både strøm, lys, vand og fiber.

Gadelys oplyser stiområde om aftenen

Produkt

Energioptimale løsninger til udendørs belysning

Vi har stor erfaring med udendørs belysningsinstallationer